Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu Hàtên thành: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh Miền

Trung theo giấy chứng nhận đăng kí hoạt động chi nhánh số 0102021062 002 cấp ngày 17/11/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp.

Chi nhánh Công ty hoạt động tuân thủ đúng theo quy định của UHY ACA.

• Tên đầy đủ : Cơng Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA-chi

nhánh miền trung (UHY ACA).

• Tên giao dịch Quốc tế: UHY ACA Auditing and Consulting co.,ltd

• Trụ sở giao dịch tại: P.1301 Chung cư tháp đơi Dầu khí, số 7 Đ. Quang

Trung, TP Vinh, Nghệ An.

• Mã số thuế: 0102021062-002

• Điện thoại: (038 3) 848 810

• Fax: (038 3) 560 040

• Website: www.acamientrung.com

• Hình thức sỡ hữu: cơng ty TNHH

UHY ACA - Chi nhánh Miền Trung là chi nhánh kiểm toán độc lập đầu

tiên và hiện là duy nhất từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế. Chi nhánh được

Công ty tin tưởng ủy quyền mọi mặt hoạt động.

Tiêu chí hoạt động của UHY ACA_chi nhánh Miền Trung là:

- Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đảm bảo

tính trung thực và khách quan. UHY ACA chuyên cung cấp trọn gói các giải

pháp liên quan đến kiểm tốn, kế tốn, thuế, tài chính và nhân lực tại Việt

Nam cho khách hàng và giúp họ mở rộng thị trường kinh doanh ở Việt Nam

cũng như nước ngoài. Sau 08 năm xây dựng và phát triển từ 2007 đến nay,

UHY ACA- chi nhánh Miền Trung đã không ngừng lớn mạnh và tạo dựng

được cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững trên nền tảng đội ngũ KTV

và chuyên gia tư vấn có trình độ, kinh nghiệm, phong cách chuyên nghiệp.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 5Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu HàThị phần của công ty ngày càng mở rộng với tốc độ tăng doanh thu qua các

năm tương đối cao.

Nguyên tắc hoạt động của UHY ACA_chi nhánh Miền Trung là:

-Liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, tơn trọngtriệt để tính độc lập, khách quan và bảo mật, phù hợp với chuẩn mực kiểm

toán Việt Nam, chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam

và các quy định kiểm toán độc lập hiện hành.

-Cung cấp cho khách hàng các giải pháp thiết thực, sáng tạo.-Phát triển các mối quan hệ tin tưởng với khách hàng, cung cấp dịchvụ tư vấn và lập kế hoạch tài chính nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được mục tiêu

trong kinh doanh.

Sự phát triển của khách hàng tiếp bước cho sự phát triển của UHY

ACA.

Phương châm hoạt động của UHY ACA_chi nhánh Miền Trung là:

- Tìm hiểu, lắng nghe thấu đáo nhu cầu và tận tâm phục vụ khách hàng.

- Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp.

- Cam kết thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Việt Nam.

- Căn cứ vào giá trị mà khách hàng nhận được để tính phí dịch vụ

1.2. Nghiệp vụ, chức năng, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Công ty TNHH

Kiểm toán và tư vấn UHY ACA-chi nhánh Miền Trung.

1.2.1. Các dịch vụ cung cấp của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACAchi nhánh Miền Trung.

UHY ACA với đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động và sáng tạo luôn

cung cấp các dịch vụ đa dạng với cam kết về chất lượng và sự chuyên nghiệp:

Dịch vụ kiểm tốn:

Bao gồm Kiểm tốn Báo cáo tài chính cho tất cả các loại hình doanh

nghiệp; Kiểm tốn hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ; Soát

SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 6Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu Hàxét báo cáo tài chính; Kiểm tốn báo cáo quyết tốn vốn đầu tư hồn thành;

Kiểm tốn báo cáo quyết tốn dự án; Kiểm tốn thơng tin tài chính(theo các

thủ tục thỏa thuận trước).

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn quản trị:

 Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả

 Xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp

 Xác định cơ cấu và chiến lược kinh doanh

 Tư vấn quản lý tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

 Tư vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp

 Tư vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp

Dịch vụ khác:

Đào tạo và tuyển dụng.

Dịch vụ tư vấn bảo đảm.

Tổ chức hội thảo.

Dịch vụ tư vấn khác (trừ tư vấn pháp lý).

1.2.2. Khách hàng và thị trường của Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn UHY

ACA- chi nhánh Miền trung.

Khi mới bắt đầu thành lập và đi vào hoạt động, lượng khách hàng của chi

nhánh nhỏ . Tuy nhiên, sau 8 năm hoạt động UHY ACA- chi nhánh Miền Trung

đã mở rộng được thị trường và có một lượng khách hàng đông đảo. Khách hàng

của UHY ACA chủ yếu là có địa bàn tại khu vực miền trung, với nhiều cơng ty

có hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Khách hàng của chi nhánh rất đa dạng, từ cá

nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân tới các công ty liên doanh, doanh

nghiệp niêm yết và các dự án lớn.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 7Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu HàVới tinh thần trách nhiệm cao của các KTV trong công việc cùng chất

lượng tốt của các báo cáo kiểm toán, các khách hàng thường ký hợp đồng kiểm

toán dài hạn với Chi nhánh.

Hiện nay chi nhánh với 30 nhân viên chuyên nghiệp, trong đó có 06 kiểm

tốn viên được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ Kiểm toán viên, 02 chứng chỉ hành

nghề dịch vu làm thủ tục thuế. Do đó ngồi việc duy trì tốt mối quan hệ với

khách hàng cũ, Chi nhánh còn tích cực mở rộng thị trường và tìm kiếm khách

hàng mới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của chi nhánh trên thị trường.

1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động và quản lý sản xuất kinh doanh của Cơng ty

TNHH Kiểm tốn và Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung.

Mơ hình cơng ty áp dụng là hoạt động theo mơ hình trực tuyến chức

năng, trong đó Ban Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý vĩ mô, ban hành các

quyết định, còn các bộ phận chức năng làm nhiệm vụ tham mưu, đóng góp ý

kiến và thực hiện các công việc được giao.

Cụ thể, bộ máy tổ chức của công ty được tổ chức theo sơ đồ sau:SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 8Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu HàSơ đồ 2.1 : Cơ cấu tổ chức của UHY ACA- CN Miền TrungGiám đốc chi nhánhPhó giám đốc

chi nhánhPhó giám đốc chi

nhánhPhòng kiểm tốn

báo cáo tài chínhPhòng kiểm tốn

xây dựng cơ bảnChủ nhiệm

kiểm tốnChủ nhiệm

kiểm tốnNhóm kiểm

tốn 1Nhóm kiểm

tốn 1Nhóm kiểm

tốn 2Nhóm kiểm

tốn 2SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Văn phòngTrang 9Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu HàChức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận

• Giám đốc điều hành: Là người đại diện trước pháp luật của Chi Nhánh

và trước Công ty, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Chi Nhánh. Giám

đốc là người tổ chức điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh, đảm bảo sự phát

triển Chi nhánh một cách toàn diện.

• Các Phó Giám đốc: Là những thành viên Ban Giám đốc chịu trách

nhiệm điều hành từng mảng công việc, được giao nhiệm vụ theo sự phân công

và ủy quyền của Giám đốc điều hành. Các Phó Giám đốc có thể nhân danh Chi

nhánh ký kết các hợp đồng trong phạm vị đã được phân công hoặc ủy quyền,

thay mặt Chi nhánh xử lý các công việc thuộc thẩm quyền đối với khách hàng

và các đối tác. Các Phó GĐ chịu trách nhiệm trước Chi nhánh và Pháp luật

trong quyết định của mình. Phụ trách về chun mơn trong từng lĩnh vực hoạt

động cụ thể của Công ty như: Dịch vụ Kiểm tốn,Tư vấn Thuế, Tư vấn Tài

chính, Tư vấn quản trị và Dịch vụ đào tạo. Đồng thời cũng là chun gia về

từng lĩnh vực tương ứng.

• Phòng kiểm tốn : Gồm 1 phòng Kiểm tốn Báo cáo tài chính và 1

phòng kiểm tốn xây dựng cơ bản với khoảng 15 Kiểm toán viên và các trợ lý

1, thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm tốn.

• Văn phòng: Là các bộ phận nhân viên phụ trách mảng kế toán, chịu

trách nhiệm phát hành báo cáo và các giao dịch khác của chi nhánh.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 10Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu Hà1.4 Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm

toán và Tư vấn UHY ACA- chi nhánh Miền Trung.

Bảng 1.1: Bảng các chỉ tiêu thể hiện tốc độ tăng trưởng của UHY ACAĐơnChỉ tiêu

Tổng Tài sản

Tổng Doanh thu

Tổng Lợi nhuận

Số lượng nhân viên

chuyên nghiệp

Số người có chứng

chỉ KTV

Thu nhập

qn của KTVbìnhNăm 2013

vị tính

1000đ 8.571.457

1000đ 12.174.580

1000đ 5.228.951Năm 2014Năm 20158.656.602

13.395.724

5.629.29810.185.294

13.562.213

5.838.769Người 273030Người 5561000đ6.8306.8876.521Từ bảng trên ta có nhận xét:

Dựa vào số liệu trên ta thấy các chỉ tiêu của chi nhánh đều tăng lên năm

sau cao hơn năm trước. Doanh thu năm 2014 tăng 10% so với năm 2013 và

năm 2015 tăng gần 2% so với năm 2014. Điều này làm cho lợi nhuận của năm

2015 tăng gần 4% so với năm 2014. Doanh thu cũng như lợi nhuận tăng thêm

là do lượng khách hàng của chi nhánh tăng, các cuộc kiểm tốn khách hàng

cũ tiết kiệm được nhiều chi phí hơn. Nhân viên của chi nhánh tăng lên (3

người) chứng tỏ chi nhánh chú trọng công tác tuyển dụng hơn nhằm đáp ứng

nhu cầu công việc ngày càng gia tăng. Số lượng KTV có chứng chỉ hành nghề

tăng cho thấy công tác đào tạo của chi nhánh tốt lên, thu nhập của nhân viên

tăng thõa mãn được nhiều nhu cấu hơn tạo thuận lợi cho việc phát huy hếtSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 11Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu Hànăng lực của nhân viên. Việc quy mô tài sản, doanh thu cũng như lợi nhuận

của chi nhánh tăng lên cho thấy tín hiệu tăng trưởng tốt, thu nhập bình qn

của nhân viên khá cao có xu hướng tăng. Những yếu tố này tạo điều kiện để

chi nhánh mở rộng quy mô, thị phần khách hàng, nâng cao chất lượng dịch

vụ, cải thiện thu nhập cho nhân viên, nâng cao uy tín của chi nhánh trên thị

trường kiểm toán độc lập. Để phát triển hơn nữa chi nhánh nên tiếp tục mở

rơng tìm kiếm khách hàng mới, có chính sách duy trì khách hàng cũ, tăng

cường cơng tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên, quan tâm chia sẻ với nhân viên

để có lịch làm việc hiệu quả hơn.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 12Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu HàCHƯƠNG 2: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC CƠNG TÁC KIỂM

TỐN VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TỐN MỘT KHOẢN

MỤC CHỦ YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH.

2.1. Đặc điểm cơ bản tổ chức công tác kiểm toán của đơn vị.

2.1.1. Đặc điểm tổ chức Đồn kiểm tốn

Tại Cơng ty, khi một nhóm kiểm tốn thực hiện một cuộc kiểm tốn thì

dựa trên kinh nghiệm của KTV và tiến độ để phân công công việc. Trong một

nhóm kiểm tốn, cơng việc thường được phân cơng như sau:

• Thành viên BGĐ chịu trách nhiệm chỉ đạo sốt xét chung cho tồn cuộc

kiểm tốn. Thành viên BGĐ phụ trách về kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức nhân

sự cho cuộc kiểm tốn.

• Chủ nhiệm kiểm tốn có thể sẽ tham gia vào cuộc kiểm toán và soát xét

tồn bộ báo cáo kiểm tốn.

• KTV chính (Trưởng nhóm) là người trực tiếp tham gia vào giai đoạn

thực hiện kế hoạch kiểm toán, làm việc với khách hàng, liên hệ với khách hàng

khi có yêu cầu như cần cung cấp tài liệu… KTV chính sẽ đảm nhiệm những

phần hành phức tạp để đảm bảo cho cơng việc kiểm tốn được diễn ra trơi chảy

và đúng tiến độ.

• Trợ lý KTV là những nhân viên ít kinh nghiệm hơn tham gia trực tiếp

vào giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán, trợ lý KTV sẽ đảm nhiệm một số

phần hành khơng q phức tạp theo u cầu của KTV chính.

Đồn kiểm toán thường từ 3 đến 6 người, thời gian làm việc tùy vào

tính chất và quy mơ của cuộc kiểm toán.

2.1.2. Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán

Hồ sơ kiểm toán mẫu được thiết kế nhằm tạo mẫu hồ sơ chung áp dụng

thống nhất trong toàn chi nhánh và áp dụng cho tất cả các hợp đồng dịch vụ

kiểm toán BCTC. Hồ sơ kiểm toán bao gồm hồ sơ kiểm toán năm hiện hành

SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 13Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu Hà(current file) và hồ sơ kiểm toán cố định (permanent file) – hồ sơ kiểm toán

chung. Đối với các khách hàng kiểm tốn năm đầu tiên, hồ sơ kiểm tốn có

thể chỉ bao gồm hồ sơ kiểm toán năm hiện hành. Đối với khách hàng kiểm

toán nhiều năm nên lập hồ sơ kiểm toán cố định cho mục tiêu lưu trữ và tham

khảo của các nhóm kiểm tốn khác.

Hồ sơ kiểm toán cần được in tên (gáy file) ngay khi mở hồ sơ theo mẫu

chung của Chi nhánh. Đối với các khách hàng có thực hiện kiểm tốn sơ bộ

nhưng khơng phát hành báo cáo kiểm toán, hồ sơ kiểm toán được lập cùng với

hồ sơ kiểm toán năm. Đối với khách hàng thực hiện kiểm tốn sơ bộ có phát

hành báo cáo thì lập hồ sơ kiểm tốn riêng để lưu trữ.

Hồ sơ kiểm toán được lập ngay tại thời điểm tiếp cận dịch vụ với khách

hàng và cập nhật, lưu trữ tới khi phát hành báo cáo và theo chính sách lưu trữ

hồ sơ kiểm tốn của các cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ kiểm tốn của Cơng ty được phân theo các chỉ mục 1000, 2000,

3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Trong mỗi mục gồm các giấy tờ làm việc sau:

<1000> Chỉ mục lập kế hoạch kiểm toán bao gồm các mục:

<1100> Lập kế hoạch phục vụ khách hàng gồm các giấy tờ làm việc:

Dịch vụ khách hàng và mô tả nhu cầu khách hàng; kế hoạch phục vụ khách

hàng – nội bộ; kế hoạch kiểm toán và danh mục tài liệu cần cung cấp; các tài

liệu lập kế hoạch kiểm toán khác.

<1200> Các thư từ giao dịch khách hàng.

<1300> Hợp đồng kiểm toán / dịch vụ gồm: Hợp đồng kiểm toán / dịch

vụ đã ký; các tài liệu khác bổ sung nội dung cung cấp dịch vụ.

<1400> Tìm hiểu khách hàng và mơi trường hoạt động.

<1500> Tìm hiểu chu trình kế tốn quan trọng bao gồm: tìm hiểu chu

trình thu và chi tiền; chu trình bán hàng và phải thu; chu trình mua hàng vàSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×