Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Đánh giá thực trạng :

3 Đánh giá thực trạng :

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhxun tình hình nhập, xuất, tồn để từ đó Cơng ty có kế hoạch sản xuất kế hoạch

cung ứng nguyên vật liệu kịp thời, đúng chủng loại, phẩm cấp, yêu cầu. Với cách

làm này khi Công ty xuất nhập nguyên vật liệu cho sản xuất, cơng việc nhập xuất

được diễn ra nhanh chóng. cán bộ kiểm kê theo dõi chi tiết chính xác, tránh tình

trạng thiếu thừa, tồn kho ứng đọng lãng phí sử dụng vốn, chủ động trữ vật liệu hoặc

thanh khoản kho hàng tránh được ảnh hưởng của biến động giá cả thị trường đến

giá thành. Phương pháp này tốt hơn phương pháp kiểm kê định kỳ vì để cuối tháng

mới tập hợp kiểm kê thì mất nhiều thời gian khi đó lại phải phân loại nguyên vật

liệu chính, nguyên vật liệu phụ.

-Về cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất. Cơng ty áp dụng theo đơn đặt hàng do đó

việc tập hợp chi phí ở doanh nghiệp được thực hiện theo cả 2 phương pháp trực tiếp

và gián tiếp. Đối với chi phí vật liệu và nhân cơng trực tiếp được tập hợp trực tiếp

khi phát sinh. còn các chi phí khác thực hiện theo phương pháp trực tiếp khi xác

định được đích danh hoặc phân bổ gián tiếp.-Cơng tác kế tốn tập hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp được phân loại và tập hợp

theo một trình tự thống nhất cho từng đơn hàng cssụ thể. Từ phiếu xuất kho đến

bảng tổng hợp đến bảng phân bổ đến sổ nhật ký chung đến sổ cái. Khi đó các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí sản xuất sẽ được kế tốn tập hợp

đầy đủ, khơng bỏ xót. Chi phí sản xuất chung vừa áp dụng tập hợp trực tiếp theo

thực tế đích danh ví dụ như: chi phí thuê phun cát phun sơn. thuê vận chuyển….

vừa áp dụng theo gián tiếp đối với các chi phí chung không thể tập hợp trực tiếp cho

từng sản phẩm mà phải tập hợp gián tiếp thông qua tiêu thức phân bổ theo chi phí

trực tiếp cho từng đơn hàng hoặc cơng trình. Với các đối tượng tập hợp chi phí được

mã hóa trong phầm mềm kế tốn nên việc tập hợp chi phí theo cơng trình. hợp đồng

rất đầy đủ và chi tiết, thuận lợi cho công tác kiểm tra kiểm sốt chi phí.-Việc Cơng ty tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng là hồn tồn hợp lý. giúp cho doanh

nghiệp xác định được thực lỗ. lãi cho mỗi đơn hàng hoặc cơng trình tiêu thụ. Qua

kinh nghiệm nhiều năm sản xuất Công ty xác định được mức giá thành gia công chế

tạo cho mỗi kg sản phẩm. Vì vậy đối với đơn hàng lớn Cơng ty có thể xác định

72

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhđược chi phí nhanh chóng. đáp ứng kịp thời cho việc quản lý và ký kết hợp đồng

mới cho những khách hàng mới.

-Việc tuân thủ nguyên tắc cẩn trọng trong xác định giá thành và kết quả sản xuất giai

đoạn hồn thành của từng cơng trình, hợp đồng đảm bảo sự an toàn cho đơn vị

trong việc xác định lỗ lãi cơng trình, hợp đồng tránh khả năng lãi ở giai đoạn này

nhưng lại lỗ ở giai đoạn sau của q trình thực hiện cơng trình. hợp đồng.-Với đội ngũ nhân viên kế toán đầy đủ được đào tạo lành nghề, có trình độ chun

mơn cao với phong cách làm việc tự chủ và độc lập, tháo vát đã giúp cho công ty

ngày càng phát triển, năng lực quản trị tài chính kế tốn ngày càng nâng cao. Cơng

ty ngày càng hồn thiện hệ thống thiết bị máy tính và phần mềm cùng mạng nội bộ

kết nối giúp cơng tác kế tốn nói chung và cơng tác tập hợp chi phí và tính giá thành

nói riêng ngày càng hoàn thiện phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công

ty và xu thế chung của thị trường.-Tuy nhiên bên cạnh đó, cơng tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

vẫn còn tồn tại một số hạn chế, chưa hợp lý. Nhược điểm:- Việc phân cấp quản lý sản xuất từ Công ty đến xí nghiệp giúp cho các bộ

phận chủ động trong quản lý để tiết kiệm chi phí vì thế cơng tác kế tốn được tổ

chức từ xí nghiệp nhưng cũng ảnh hưởng đến thời gian cung cấp số liệu cho tổng

hợp tại cơng ty. Việc xác định chi phí cơng trình tại thời điểm bất kỳ khó kịp thời.

- Về tố chức chứng từ: Do cơng trình mà các cơng nhân nhận thầu hầu hết ở

tỉnh xa và công ty thực hiện theo hình thức khốn cho tổ đội thi cơng nên các chứng

từ ban đầu được nộp về phòng kế tốn khơng đúng thời gian quy định dẫn đến

trường hợp cơng trình đã thi cơng một hoặc hai tháng rồi nhưng chưa có chi phí tập

hợp, đến các tháng sau lại tính dồn cả mấy tháng. Điều này làm cho số liệu trên

BCTC khơng kịp thời, độ chính xác khơng cao.

- Việc xuất vật liệu chính theo từng định mức chi tiết nhưng thực tế hiện nay

kế tốn Cơng ty chưa kiểm soát được tổng lượng thực xuất kho cho sản phẩm công73

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhtrình với tổng hợp định mức vật liệu chính để phân tích việc sử dụng vật liệu tiết

kiệm hay lãng phí.

- Về chi phí nhân cơng trực tiếp: Cơng ty chưa tiến hành trích trước lương

phép cho công nhân trực tiếp trong danh sách gây nên những biến động thất thường

của khoản mục chi phí NCTT

- Việc xác định giá thành sản phẩm. cơng trình theo giai đoạn của Công ty theo

nguyên tắc cẩn trọng đảm bảo an tồn về tài chính cho doanh nghiệp song tại từng

giai đoạn khơng đánh giá chính xác được kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của

doanh nghiệp. chỉ đến khi kết thúc cơng trình. hợp đồng mới xác định được chính

xác kết quả kinh doanh.

- Việc khơng trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định. mà chỉ kết

chuyển chi phí thực tế phát sinh sẽ dẫn đến biến động lớn giá thành và ảnh hưởng

đến kết quả kinh doanh tại thời kỳ phát sinh chi phí phải sửa chữa lớn tài sản.

- Công tác tập hợp chi phí chung: Một đội xây lắp có thế thi cơng nhiều cơng

trình trong một kỳ , vì thế việc phân bổ chi phí lương cho các cơng trình thi cơng

trong tháng sẽ khơng được chính xác, ảnh hưởng giá thành các cơng trình.74

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HỒN THIỆN KẾ TỐN TẬP HỢP

CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY

CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP

3.1 Yêu cầu, nguyên tắc hoàn thiện

Để hoàn thiện vấn đề này, u cầu cơng tác kế tóan tập hợp chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm của cơng ty phải theo một số nguyên tắc sau :

3.2 Nội dung ý kiến hoàn thiện

Qua thời gian nghiên cứu và thực tập tại Cơng ty Cơ khí điện Thủy lợi. dựa

vào thực trạng của Công ty và kiến thức đã học, em mạnh dạn đưa ra một số biện

pháp sau nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm của cơng ty :

- Cơng ty cần rà sốt lại khoản chi phí, phân tích cụ thể từng yếu tố chi phí cấu thành

khoản mục chi phí này để có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn. Cơng ty nên có định mức cụ

thể hơn đối với từng khoản chi phí, để làm cơ sở kiểm sốt chi phí chặt chẽ.

- Về nguồn vốn: Tìm kiếm các nguồn vốn như vay ngân hàng, vay trái phiếu

với chi phí thấp hơn để giảm bớt chi phí tài chính.

- Việc trích trước lương phép đối với công nhân trực tiếp: Để tránh sự

biến đông của giá thành sản phẩm, cơng ty nên thực hiện trích trước tiền lương nghỉ

phép cho công nhân trực tiếp sản xuất. Cụ thế như sau:

TK 334

Tiền lương nghỉ phép

thực tế phải trảTK 335TK 336Trích tiền lương nghỉ phép

theo kế hoạch

Số trích trước < Chi phí thực tế phát sinhXây dựng phương án trả lương, thưởng phù hợp để khuyến khích trí tuệ lãnh

đạo, tiềm năng chất xám không chỉ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật mà cả của những

công nhân lành nghề. Từ đó tăng cường tri thức kết tinh trong hàng hố, sản phẩm

của Cơng ty, là điều kiện cam kết của từng cán bộ, công nhân viên nhằm thực hiện

nghĩa vụ của mình đối với cơng ty.

75

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính- Về cơng tác quản trị chi phí sản xuất: Tăng cường công tác quản trị hệ thống

thông tin tại doanh nghiệp , đảm bảo kết nối số liệu thông suốt từ xí nghiệp về cơng ty

để cung cấp thơng tin số liệu kịp thời cho cơng tác quản lý chi phí của đơn vị, thực hiện

quyết toán theo tháng, quý. Báo cáo quản trị có nội dung rộng và chủ yếu đặt trọng tâm

cho tương lai, có nội dung cơ bản là kế toán quản trị đối với các yếu tố sản xuất kinh

doanh, chi phí sản xuất và giá thành, doanh thu, kết quả kinh doanh.

Như vậy kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để có được

những quyết định đúng đắn thích hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công

ty. Thực hiện tốt cơng tác quản trị sẽ giúp cơng ty có hiệu quả cao trong quản lý sản

xuất kinh doanh. Do đó phòng kế tốn cần chú trọng hơn đến việc lập và cung cấp

các báo cáo kế toán quản trị một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng quy mô, lĩnh vực kinh doanh thì đòi

hỏi cơng tác kế tốn cũng phải khơng ngừng hồn thiện hơn nữa. Cụ thể là hiện nay

cơng ty mới chỉ dừng ở việc lập các báo cáo tài chính phục vụ cho việc cơng bố ra

bên ngồi mà chưa chú ý đúng mức đến việc lập các báo cáo quản trị phục vụ cho

nội bộ doanh nghiệp. Theo em công ty nên đưa ra các quy định cụ thể về việc lập

các báo cáo quản trị này để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý chi phí sản xuất,

tính giá thành sản phẩm

- Về quản lý vật tư: Do cơng trình, hợp đồng có thời gian thực hiện dài nên

để kiểm sốt kịp thời chi phí vật liệu cho từng giai đoạn Công ty cần xây dựng bảng

tổng hợp định mức chi tiết vật liệu chính cho từng sản phẩm cụ thể trong từng cơng

trình, hợp đồng đối chiếu với quyết toán vật tư và nghiệm thu khối lượng của khách

hàng để tăng khả năng kiểm sốt chi phí vật liệu cho doanh nghiệp.

Ví dụ: Cơng trình Đầu mối Cửa đạt cần thiết lập bảng tổng hợp định mức sử

dụng vật liệu chính cho từng cửa van cung, khe cửa, cửa phai, lan can cầu thang…

để đối chiếu với biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của từng sản phẩm của

cơng trình Cửa đạt xác định tình hình sử dụng vật liệu tiết kiệm hay lãng phí.

- Việc xác định giá thành sản phẩm: cơng trình theo từng giai đoạn nên tính

cụ thể cho từng sản phẩm hồn thành vì thế cơng ty phải tiến hành tập hợp chi phí

76

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Đánh giá thực trạng :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×