Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng phụ lục 2.1: Bảng các biến số sử dụng trong nghiên cứu

Bảng phụ lục 2.1: Bảng các biến số sử dụng trong nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.

2.3.4.5.

6.7.Ho 

8.9.Giới tínhNhị

phânNam/NữQuan sátLà tuổi tính theo năm 

dương lịch của đối tượng 

Tuổi

Rời rạc Phỏng vấn

tại thời điểm được phỏng 

vấn

Trình độ học 

Bậc học cao nhất của đối 

vấn

tượng nghiên cứu theo 

Thứ bậc Phỏng vấn

phân chia của Bộ giáo 

dục và đào tạo

Tình trạng hơn nhân của 

Tình trạng hơn 

Định

đối tượng tại thời điểm 

Phỏng vấn

nhân

danh

tiến hành nghiên cứu

Số con tại thời điểm 

Số con hiện có

Rời rạc Phỏng vấn

nghiên cứu

Thâm niên làm Số tháng/ năm từ khi làm 

việc

việc trong nghề này đến 

thời điểm nghiên cứu tính Rời rạc Phỏng vấn

theo tháng/ năm dương 

lịch

Thời gian làm  Số tháng/năm từ khi làm 

việc tại vị trí 

việc tại vị trí hiện tại đến  Rời rạc Phỏng vấn

hiện tại

thời điểm nghiên cứu

Các triệu chứng bệnh đường hơ hấp

Mắc triệu 

chứng ho trong

vòng 1 năm 

gần đây

Số lần ho trong

ngày/trong 

tuần10.Thời điểm có 

triệu chứng ho11.Thơi gian bắt 

đầu bị hoTrong vòng 1 năm gần 

đây cơng nhân có triệu 

chứng hoNhị 

phânPhát vấnCơng nhân có bị ho từ 4 

đến 6 lần trong 1 ngày 

hay nhiều hơn 4 ngày 

trong 1 tuần

Cơng nhân bị ho khi vừa 

ngủ dậy, lúc sáng sớm, 

các thời điểm khác trong 

ngày hay ban đêm

Mắc triệu chứng ho liên 

tục như vậy bắt đầu từ 

năm nàoNhị 

phânPhát vấnNhị 

phânPhát vấnRời rạcPhát vấnĐờm

7612.13.14.Mắc triệu 

chứng đờm 

trong vòng 1 

năm gần đây

Số lần đờm 

trong 

ngày/trong 

tuần

Thời điểm có 

triệu chứng 

đờm15.Đờm trong 3 

tháng liên tục16.Thời gian bắt 

đầu bị đờmThở khò khè

 Dấu hiệu bị 

17.

thở khò khè 

trong 1 năm 

gần đây

18.

19.

20.21.Thời gian có 

triệu chứng

Mức độ thở 

khò khè

Thời điểm thở 

khò khè đến 

mức khó thở

Đã từng điều 

trị hay dùng 

thuốcTrong vòng 1 năm gần 

đây cơng nhân có triệu 

chứng đờmNhị 

phânPhát vấnCơng nhân có bị đờm 2 

lần trong 1 ngày hay 

nhiều hơn 4 ngày trong 1 

tuần

Cơng nhân bị đờm khi 

vừa ngủ dậy, lúc sáng 

sớm, các thời điểm khác 

trong ngày hay ban đêm

Trong vòng 3 tháng cơng 

nhân có bị đờm hầu hết 

các ngày

Thời gian bắt đầu từ khi 

cơng nhân mắc triệu 

chứng đờm liên tục Nhị 

phânPhát vấnNhị 

phânPhát vấnNhị 

phânPhát vấnRời rạcPhát vấnTrong vòng 1 năm gần 

đây, cơng nhân đã từ bị 

thở khò khè khi: cảm 

lạnh, khi khơng bị cảm 

lạnh, cả ngày lẫn đêm

Là số năm từ khi cơng 

nhân mắc triệu chứng

Cơng nhân có bị thở khò 

khè đến mức thấy khó thở

Tuổi cơng nhân bị thở 

khò khè đến mức khó thởNhị 

phânPhát vấnRời rạcPhát vấnNhị 

phân

Rời rạcPhát vấnCơng nhân đã từng điều  Định 

trị hay dùng thuốc những  danh

lần bị khó thởPhát vấnTrong 1 năm đây, cơng 

Nhị 

nhân bị khó thở khi: tăng  phân

tốc độ đi bộ trên mặt 

phẳng hoặc đi bộ lên một 

con dốc thấp

Mức độ bị khó  Đánh giá mức độ khó thở Định Phát vấnKhó thở

Dấu hiệu bị 

22.

khó thở trong 

vòng 1 năm 

gần đây

23. Phát vấn77Phát vấnthởcủa cơng nhân. Như là 

cơng nhân phải đi chậm 

hơn người khác hay dừng

lại để thở khi: đi với tốc 

độ bình thường, sau khi 

đi bộ khoảng 100m, hay 

khổng thể ra ngồi, 

khơng thể tự cởi/ mặc 

quần áo

Cảm lạnh và bệnh về ngực 

Ảnh hưởng của Trong số những lần bị 

24.

cảm lạnh đến  cảm lạnh  cơng nhân có 

vùng ngực 

bị ảnh hưởng đến vùng 

ngực, hơn 1 nửa số lần bị 

cảm lạnh

Mức độ khi bị  Cơng nhân đã từng bị 

25.

bệnh về ngực  bệnh về ngực: phải nghỉ 

trong vòng 1 

việc, ở trong nhà, nằm 

năm  qua

trên giường; có bị kèm 

đờm trong vòng 1 năm 

qua

Số lần bị bệnh  Là số lần cơng nhân bị 

26.

vùng ngực có  bệnh về ngực  kéo dài ít 

đờm trong 

nhất 1 tuần trong vòng 1 

vòng 1 năm 

năm qua

qua

Triệu chứng 

Cơng nhân có ít nhất 1 

27.

bệnh hơ hấp 

trong các triệu chứng 

mạn tính

như: Ho mạn tính, hoặc 

khạc đờm mạn tính (các 

ngày trong tuần, trong 3 

hoặc nhiều hơn 3 tháng/ 

năm). Triệu chứng viêm 

phế quản mạn (ho mạn 

tính, chứng viêm chảy 

dịch (đờm) trong suốt 1 

năm). Thở khò khè dai 

dẳng (suốt cả ngày và 

đêm) hoặc thở khò khè 

với triệu chứng khó thở

Tiền sử mắc bệnh hơ hấp trong q khứ

78danhĐịnh 

danhPhát vấnĐịnh 

danhPhát vấnRời rạcPhát vấnNhị 

phânPhát vấnCơng nhân đã từng mắc 

các bệnh trong q khứ: 

viêm phế quản, viêm 

phổi, dị ứng theo mùa, 

hen suyễn,..

Người chẩn 

Cơng nhân bị mắc bệnh 

29.

đốn mắc bệnh trong q khứ được bác 

sỹ chẩn đốn hay tự chẩn 

đốn

Thời gian kéo  Thời gian từ khị bị mắc 

30.

dài bệnh lần 

bệnh đến khi khỏi lần gần

gần đây nhất

đây nhất

Điều kiện làm việc

Điều kiện khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm 

Đánh giá mức tiếp xúc 

31.

Nắng nóng 

với yếu tố nắng, nóng của

thời tiết 

Đánh giá mức độ ảnh 

32.

Ảnh hưởng của

hưởng tới sức khỏe khi 

nắng nóng tới

tiếp xúc nắng nóng với 

sức khỏe 

tần suất như trên

Đánh giá mức độ tiếp xúc

33.

với yếu tố thời tiết lạnh 

Lạnh 

trong mơi trường làm 

việc đến sức khỏe

Đánh giá mức độ ảnh 

34.

Ảnh hưởng của

hưởng tới sức khỏe khi 

lạnh tới sức

tiếp xúc lạnh với tần suất 

khỏe 

như trên

Đánh giá tần suất phải 

35.

Ẩm ướt 

làm việc trong mơi 

trường ẩm ướt

Đánh giá mức độ ảnh 

36.

Ảnh hưởng của

hưởng tới sức khỏe khi 

ẩm ướt tới sức

tiếp xúc ẩm ướt với tần 

khỏe 

suất như trên

Bụi và khí độc và các yếu tố vi sinh vật

Khói, bụi

Đánh giá mức độ tiếp xúc

37.

khói, bụi trong mơi 

trường làm việc

Ảnh hưởng của Đánh giá mức độ ảnh 

38.

28.Mắc một số 

bệnh hơ hấp 

trong vòng 1 

năm gần đây79Nhị 

phânPhát vấnĐịnh 

danhPhát vấnRời rạcPhát  vấnThứ bậcPhỏng vấnThứ bậcThứ bậcThứ bậcThứ bậcThứ bậcThứ bậc

Thứ bậcPhỏng vấnPhỏng vấnPhỏng vấnPhỏng vấn

Phỏng vấnPhiếu 

phỏng vấnkhói, bụi đến

sức khoẻ

39.Hơi khí độc40.Ảnh hưởng của

hơi khí độc đến

sức khoẻ41.Mùi hơi thối từ

rác thảihưởng tới sức khỏe khi 

tiếp xúc khói, bụi với tần 

suất như trên

Đánh giá mức độ tiếp xúc

hơi khí độc trong mơi 

trường làm việc

Đánh giá mức độ ảnh 

hưởng tới sức khỏe khi 

tiếp xúc  hơi khí độc với 

tần suất như trên

Đánh giá mức độ tiếp xúc

mùi hơi thối từ rác thải 

trong mơi trường làm 

việc

Đánh giá mức độ ảnh 

hưởng tới sức khỏe khi 

tiếp xúc mùi hơi thối từ 

rác với tần suất như trênẢnh hưởng

mùi hơi thối từ

rác đến sức

khoẻ

Thời gian làm việc

Số ngày trung bình người

43.

Số ngày làm 

cơng nhân làm việc trong 

việc/ tuần

một tuần

Số giờ trung bình người 

44.

Số giờ làm 

cơng nhân làm việc trong 

việc/ ngày

một ngày

Ca làm việc của ĐTNC 

45.

Ca làm việc

(ca sáng, ca chiều, ca 

đêm,.....)

Trang bị bảo hộ lao động

Phương tiện 

Là các loại phương tiện 

46.

bảo hộ được 

bảo hộ lao động cơng 

cung cấp

nhân được cung cấp như: 

khẩu trang, trang phục,..

Tần suất cung  Bao nhiêu lâu được cung 

47.

cấp

cấp một lần

Các yếu tố kiến thức, truyền thơng về ATVSLĐ

Đào tạo về PC  Cơng nhân được cung cấp 

48.

bệnh hơ hấp 

các kiến thức về an tồn 

trước khi tham  lao động bao gồm các kiến

gia lao động

thức liên quan đến các vấn

đề đường hơ hấp trước khi

42.80Thứ bậcPhiếu 

phỏng vấnThứ bậcThứ bậcPhiếu 

phỏng vấnThứ bậcRời rạcPhỏng 

vấn/SLTCRời rạcPhỏng 

vấn/SLTCĐịnh 

danhPhỏng vấnĐịnh 

danhPhỏng vấnĐịnh 

danhPhỏng vấnNhị 

phânPhỏng vấn49.Nội dung được 

đào tạo vào làm việc 

Cơng nhân được cung cấp  Định 

các kiến thức về các yếu tố danh

nguy hiểm, yếu tố có hại 

tại nơi làm việc và những 

biện pháp phòng, 

chống,..về bệnh đường hơ 

hấp

Số lần được đào tạo, tập 

Rời rạc

huấn trên 1 nămTần suất đào 

tạo nội dung 

này

Các yếu tố liên quan đến đặc điểm cá nhân

Hút thuốc

Hành vi hút 

Cơng nhân có hút thuốc lá/ Nhị 

51.

thuốc lá/ thuốc  thuốc lào

phân

lào

Thời gian hút 

Cơng nhân đã hút thuốc 

Rời rạc

52.

thuốc

được bao nhiêu năm

Sử dụng  bảo hộ lao động

Hành vi sử 

Cơng nhân có sử dụng 

Nhị 

53.

dụng bảo hộ lao trang bị bảo hộ lao động 

phân

động

để phòng các vấn đề 

đường hơ hấp khi làm việc

Loại bảo hộ lao Là cơng nhân sử dụng các  Định 

54.

động  sử dụng

trang bị bảo hộ lao động 

danh

phòng các vấn đề đường 

hơ hấp khi làm việc như 

khẩu trang, quần áo,..

50.81Phỏng vấnPhỏng vấnPhỏng vấn

Phỏng vấnPhỏng vấnPhỏng vấnPhụ lục 3: Dự trù kinh phí nghiên cứu

Bảng phụ lục 3.1: Bảng dự trù kinh phí nghiên cứu

STT

1.Nội dung

Điều tra thửDiễn giải

20.000đ/người * 20Thành tiền

400.0002.Tâp huấn điều trangười

50.000đ/ĐTV * 2100.0004.Điều tra thu thập số liệuĐTV

4.000đ/phiếu * 4501.800.0005Hỗ trợ đi lại cho đối tượngphiếu

20.000đ*405 người8.100.0006..phỏng vấn

In ấn1.000đ/trang * (701.200.000trang đề cương + 90

trang báo cáo) x 5

lần chỉnh sửa

7.Văn phòng phẩm

Tổng cộng

(Bằng chữ: Mười một triệu chín trăm nghìn đồng)82300.000

11.900.000Phụ lục 4: Kế hoạch thực hiện nghiên cứu

Bảng phụ lục 4.1: Kế hoạch thực hiện nghiên cứu

T

TCác cơng việc chủ

yếu cần được thực

hiệnKết quả cần đạt1Xây dựng đề cương  Đề cương chi tiết 

chi tiết bao gồm các

cơng cụ nghiên cứu2Thơng qua đề 

cương nghiên cứu3Thử nghiệm, chỉnh 

sửa và hồn thiện 

cơng cụ thu thập số 

liệu

Tập huấn điều tra 

viên 456Tiến hành thu thập 

số liệu tại cơng ty 

Mơi trường đơ thị 

Hà Nội URENCO

Xây dựng form 

nhập liệu 

Nhập liệu và làm 

sạch số liệu7Phân tích số liệu 8Viết và hồn thiện 

bản báo cáo luận 

vănThời gian

(bắt đầu ­ 

kết thúc)Người thực

hiện 19/11 – 

09/01/2017Học viênĐề  cương chi tiết gồm 19/01 – 

kế   hoạch   điều   tra,   bộ 22/01/2017

công   cụ   nghiên   cứu

được   hội   đồng   thơng

qua

Phiếu điều tra 

26/12 – 

15/02/2017Học viênĐiều tra viên và giám 

sát viên nắm rõ nội 

dung và quy trình thu 

thập số liệu

Phỏng vấn các cơng 

nhân theo mẫu nghiên 

cứu01/03– 

15/03/2017Nhóm   nghiên

cứu15/03 – 

30/04/2017Nhóm   nghiên

cứuForm nhập liệu được 

xây dựng, nhập thử và 

hồn thiện 

Các số liệu nhập và mã

hóa

Bản kết quả  phân tích

các số  liệu định lượng

theo   mục   tiêu   nghiên

cứu

Bản   báo   cáo   kết   quả

được hồn thành30/04 – 

10/04/2017Học viên10/04 – 

15/05/2017Học viên15/05 – 

30/05/2017Học viên83Nhóm   nghiên

cứuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng phụ lục 2.1: Bảng các biến số sử dụng trong nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×