Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các công nhân TGRT trong nghiên cứu có triệu chứng bệnh hen suyễn là 1,5%, tỷ lệ này tương tự với kết quả nghiên cứu của tác giả Yogesh D Sabde tại thành phố Nagpur, Ấn Độ là 1,8% công nhân TGRT mắc hen suyễn, tỷ lệ trên cao hơn nhiều so với nhóm chứng (0

Các công nhân TGRT trong nghiên cứu có triệu chứng bệnh hen suyễn là 1,5%, tỷ lệ này tương tự với kết quả nghiên cứu của tác giả Yogesh D Sabde tại thành phố Nagpur, Ấn Độ là 1,8% công nhân TGRT mắc hen suyễn, tỷ lệ trên cao hơn nhiều so với nhóm chứng (0

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các công nhân TGRT trong nghiên cứu có triệu chứng bệnh hen suyễn là 1,5%, tỷ lệ này tương tự với kết quả nghiên cứu của tác giả Yogesh D Sabde tại thành phố Nagpur, Ấn Độ là 1,8% công nhân TGRT mắc hen suyễn, tỷ lệ trên cao hơn nhiều so với nhóm chứng (0

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×