Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TIỀN HẢI:

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TIỀN HẢI:

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TS. Nguyễn Tuấn AnhHọc viện Tài chínhnhân viên kế tốn làm tốt hơn cơng việc của mình, từ đó xử lý, cung cấp kịp

thời, chính xác các thơng tin về hoạt động kinh tế diễn ra trong tồn Cơng ty cho

ban lãnh đạo, giúp cho hoạt động SXKD của Cơng ty ngày càng có hiệu quả.

- Về cơng tác luân chuyển chứng từ bị chậm trễ đề nghị Công ty có biện

pháp đơn đốc việc ln chuyển chứng từ từ các đội thi công.Sv: Trần Thị Thu Thảo46Lớp: CQ50/21.11GVHD: TS. Nguyễn Tuấn AnhHọc viện Tài chínhKẾT LUẬN:

Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Môi trường Đô thị Tiền

Hải, được nghiên cứu và tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn tại cơng ty, em đã

có cái nhìn cụ thể hơn về tổ chức kế tốn của một doanh nghiệp, nắm được

những công việc, nghiệp vụ cơ bản cần làm của từng phần hành kế toán từ đó

hiểu rõ hơn về lý thuyết đã được học. Tuy nhiên, với thời gian thực tập ngắn

và trình độ có hạn, trong khi các phần hành kế tốn của Cơng ty thì nhiều nên

em vẫn chưa nghiên cứu, tìm hiểu được một cách thực sự kỹ lưỡng cơng tác

kế tốn tại cơng ty. Vì vậy, bản báo cáo thực tập của em khó có thể tránh khỏi

những thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ bảo của thầy cơ

để bản báo cáo được hồn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016.

Sinh viênTrần Thị Thu ThảoSv: Trần Thị Thu Thảo47Lớp: CQ50/21.11GVHD: TS. Nguyễn Tuấn AnhHọc viện Tài chínhCHỨNG TỪSv: Trần Thị Thu ThảoLớp: CQ50/21.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TIỀN HẢI:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x