Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chínhdoanh nghiệp bảo hiểm khác khi mà dân số nông thôn vẫn chiếm đến 70% tổng

dân số Việt Nam.

-Tăng trưởng nhanh gắn với hiệu quả hoạt động cải thiện

PTI đã trải qua giai đoạn tăng trưởng nhanh trong 3 năm 2010-2012, nhờ đó

thu hẹp khoảng cách về thị phần với 4 doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu thị trường.

Tuy nhiên trong 3 năm này, chi phí bồi thường và chi phí bán hàng của PTI cũng

tăng với tốc độ vượt quá tăng trưởng doanh thu, bình quân 66%/năm và 48%/năm.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế của PTI chỉ tăng trưởng tốt vào năm 2010, sau đó liên

tục giảm trong hai năm 2011-2012. Tỷ lệ kết hợp ở mức 101-103%.

Năm 2013-2014, PTI chủ động điều chỉnh chiến lược, giảm quy mô tăng

trưởng doanh thu và tập trung nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng cũng như đẩy

mạnh quản lý rủi ro nhằm đưa tỷ lệ bồi thường xuống mức thấp hơn. Doanh thu

của PTI trong hai năm này có sự chững lại với mức tăng trưởng lần lượt -10%

và 6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ kết hợp của PTI giảm dần về mức 100%

và nhờ đó lợi nhuận tăng trở lại trong 2014 với mức tăng 23%. ROE tăng từ

8,3% lên 10%.

Năm 2015, PTI tiếp tục quay lại với đà tăng trưởng nhanh trong khi vẫn

duy trì được khả năng sinh lời ở mức hợp lý, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt

động. PTI vươn lên vị trí thứ 4 trên thị trường với tổng doanh thu năm 2015 của

PTI đạt 2,588 tỷ đồng, hoàn thành 123% kế hoạch, tăng trưởng 43% so với năm

2014. Tất cả các mảng hoạt động của PTI đều hoàn thành và hoàn thành vượt

mức kế hoạch, tăng trưởng khá tốt so với năm 2014. Thị phần doanh thu

nghiệp vụ bảo hiểm Xe cơ giới năm 2014 vẫn tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 và

nghiệp vụ bảo hiểm Con người giữ vẫn giữ được vị trí thứ 3/29 doanh nghiệp

bảo hiểm phi nhân thọ.Sv: Trương Hồng Huy22Lớp:CQ51/03.01Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chínhBảng : Tổng hợp kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của PTI

Đơn vị tính: Triệu đồngTT

12

3

4

5

6

7Nội dungKH 2016Thực hiện 9 tháng

năm 2016

Doanh

%

thu

HTKHƯớc thực hiện năm 2016

Doanh

thu%HTKH% Tăng

trưởngDT từ HĐ

KDBH3,129,8482,297,62173.4%3,151,000100.7%21.7%- BH gốc3,000,0002,208,49873.6%3,020,000100.7%22.7%129,84889,12268.6%131,000100.9%3.0%165,349141,16585.4%186,000112.5%-4.1%3,124,2412,305,94673.9%3,149,500100.8%21.9%170,956129,83975.9%109.7%-5.5%136,765104,71276.6%109.7%-4.3%100.0%0.0%- Nhận tái BH

Lợi nhuận từ

Đầu tư và Hoạt

động khác

Tổng chi phí

Lợi nhuận trước

thuế

Lợi nhuận sau

thuế

Tỷ lệ cổ tức

Tỷ lệ chi trả cổ

tức/ Lợi nhuận

sau thuế12%

70.5%(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh- PTI)

Kết quả doanh thu: Trong 9 tháng đầu năm 2016, PTI đạt kết quả kinh

doanh hết sức ấn tượng, vươn lên vị trí thứ 4 trên thị trường với doanh thu ước

đạt 2.297 tỷ đồng, tăng 26,06% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,31% thị phần.

Bảo hiểm gốc là hoạt động chính của Tổng cơng ty, doanh thu đạt 2208 tỷ đồng,

hoàn thành 73.6% % kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức vẫn duy trì ở mức 12%.

PTI thận trọng đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2017, ước khoảng

10% doanh thu phí bảo hiểm gốc (tương đương 3.320 tỷ đồng). Trong đó,

nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đặt mục tiêu đạt 2.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng

60% tổng doanh thu, bảo hiểm con người là 626 tỷ đồng, tỷ trọng tương ứng là

19%. Lợi nhuận trước thuế 191 tỷ đồng và tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ tức 12%. PTI

dự kiến sẽ tiếp tục tăng tỷ trọng doanh thu từ các kênh bán hàng mà PTI đang có

lợi thế như kênh VNpost, Bancassurance, Telesales.

Sv: Trương Hồng Huy23Lớp:CQ51/03.01Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chínhBên cạnh việc duy trì vị thế là doanh nghiệp đứng thứ 2 về bảo hiểm xe

cơ giới, năm 2017 và trong các năm tới, PTI sẽ phát triển các sản phẩm bảo

hiểm con người, thiết kế, đóng gói sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng…

và quyết tâm giảm thời gian giải quyết hồ sơ bồi thường, nhằm gia tăng sự hài

lòng về chất lượng dịch vụ của khách hàng.

2.2. Những thuận lợi và khó khăn trong q trình triển khai nghiệp vụ

2.2.1. Thuận lợi

Tình hình kinh tế xã hộiTừ năm 2014 đến nay, bức tranh kinh tế thế giới đã trở nên sáng sủa hơn.

Sự phục hồi của phần lớn các nền kinh tế “dẫn dắt” đà tăng trưởng kinh tế thế

giới như Mỹ, Nhật, EU và các nền kinh tế mới nổi là cơ sở để những năm tiếp

theo kinh tế thế giới phục hồi và tăng trưởng. IMF cũng đã dự báo tăng trưởng

kinh tế thế giới giai đoạn 2016-2018 sẽ đạt trên 4%/năm.

Đối với Việt Nam: Năm 2016 tăng trưởng kinh tế đạt 6,21% và dự báo

năm 2017 sẽ đạt 6,3-6,5%. Việt Nam đang ngày càng nổi lên và trở thành nền

kinh tế hấp dẫn nhất Đơng Nam Á.Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thì cho

rằng nền kinh tế nước ta đang có đà phục hồi rõ nét trong bối cảnh các cân đối vĩ

mơ được duy trì, tạo nền tảng cho thời gian tới bước vào giai đoạn tăng trưởng

nhanh và bền vững.

Nước ta đã và đang tiến hành hội nhập và mở cửa nền kinh tế, xu hướng

tồn cầu hóa đang từng bước được hoàn thiện, đây là điều kiện thuận lợi cho

nhiều tập đồn tài chính, các cơng ty đa quốc gia khổng lồ trên thế giới xâm

nhập vào thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó tình hình chính trị xã hội ổn định

đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu an toàn ngày càng được

quan tâm và chú trọng hơn nữa. Đây là những điều kiện rất thuận lợi cho ngành

bảo hiểm phát triển.

 Về hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểmCùng với việc tăng cường quản lý giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm,

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hồn thiện hành lang pháp lý thông qua việc sửa đổi, bổ

Sv: Trương Hồng Huy24Lớp:CQ51/03.01Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chínhsung các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện, cơ hội

kinh doanh và hỗ trợ cho các DNBH phát triển. Đồng thời tiến tới thực hiện các

chuẩn mực quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế và tạo điều kiện để thị trường

bảo hiểm hội nhập và phát triển bền vững.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2007/NĐ-CP và

Nghị định 46/2007/NĐ-CP, tập trung vào các vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành

chính, hỗ trợ, giúp đỡ, thúc đẩy DNBH tăng trưởng hiệu quả; tăng cường quản

trị doanh nghiệp, đảm bảo minh bạch và an tồn tài chính; Thơng tư

220/2000/TT-BTC về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc dự kiến sẽ được sửa đổi…Phối

hợp với Bộ Tư pháp để sửa đổi, bổ sung quy định xử lý hình sự đối với tội danh

trục lợi bảo hiểm trong Bộ luật Hình sự.

Ngồi ra, PTI cũng có được thế mạnh so với các DNBH khác trên thị

trường, đó là:

Thứ nhất, Cơng ty sở hữu đội ngũ cán bộ có trình độ và dày dặn kinh

nghiệm, được các nhà tái bảo hiểm uy tín trên thế giới hỗ trợ tốt về mặt kỹ thuật

nghiệp vụ. Cùng với đó, Cơng ty cũng thừa hưởng lượng khách hàng lớn, ổn

định, lâu năm và các đơn vị trực thuộc VNPT.

Thứ hai, PTI là cơng ty Bảo hiểm có lợi thế lớn khi dẫn đầu thị trường

bảo hiểm phi nhân thọ về mạng lưới bán hàng và chăm sóc khách hàng thông

qua mối quan hệ với cổ đông VNPT. Đến nay, PTI đã có hơn 18.000 điểm bưu

cục trải rộng khắp cả nước và dẫn đầu về số lượng đại lý, giúp tiếp cận với

khách hàng nhanh và tiết kiệm chi phí. Song song với việc khai thác bảo hiểm,

các bưu cục, đại lý thuộc VNPost còn hỗ trợ PTI trong việc giải quyết bồi

thường nhằm đảm bảo tính nhanh gọn, tiện lợi và tối đa hóa lợi ích cho khách

hàng. Ngoài ra, hầu hết các đại lý này là cán bộ nhân viên của VNPost nên công

tác quản lý ấn chỉ, hóa đơn rất thuận lợi và chặt chẽ, khác hẳn hệ thống đại lý tư

nhân dễ biến động và khó quản lý của các DNBH khác.

Thêm vào đó, cũng với lợi thế là một định chế tài chính trực thuộc VNPT,

PTI đã có điều kiện duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác khai thác bảo hiểm

với các định chế tài chính khác thuộc tập đồn như Cơng ty tài chính Bưu điện,

Cơng ty Tiết kiệm Bưu điện, Ngân Hàng Hàng Hải (MSB), Ngân hàng Liên

Sv: Trương Hồng Huy25Lớp:CQ51/03.01Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chínhViệt,…Tổng công ty đã tiến hành cung cấp sản phẩm bảo hiểm thơng qua mạng

lưới sẵn có của các đơn vị này.

Thứ ba, đây là một thế mạnh chủ quan đó là chủ trương thực hiện theo

chiến lược kinh doanh và chính sách đãi ngộ của Tổng Cơng ty như: cán bộ

nhân viên trong cơng ty đều có Hợp đồng lao động theo đúng Luật lao động;

thực hiện chế độ làm thêm giờ; chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ; ốm đau theo

đúng quy định của Luật hiện hành. Bên cạnh đó, Tổng cơng ty cũng chủ trương

đảm bảo lương và thưởng theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty…tất

cả những yếu tố trên đã tác động mạnh tới tồn bộ nhân viên trong cơng ty, giúp

họ an tâm làm việc, gắn bó và đóng góp hết sức mình vì sự phát triển vững

mạnh của Tổng cơng ty.

Trên đây là những thế mạnh khách quan và chủ quan tác động đến việc

khai thác kinh doanh, từ đó đòi hỏi Tổng cơng ty phải biết phát huy những điểm

mạnh này để triển khai công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm ngày càng hiệu

quả hơn.

2.2.2. Khó khăn

Nhiều doanh nghiệp và đại bộ phận dân cư Việt Nam còn hạn chế về khả

năng tài chính để mua các loại hình bảo hiểm thiết yếu. Chỉ riêng khu vực Đơng

Nam Á, tính bình qn mỗi người Việt Nam mới bỏ ra 1,5 USD để mua bảo

hiểm thì ở Thái Lan con số đó là 50 USD, ở Malaysia là 100 USD.

Dù hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã có nhiều

chuyển biến tích cực trong năm qua, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải giải

quyết để khối doanh nghiệp này phát triển lành mạnh, bền vững, nâng cao sức

cạnh tranh. Thực tế cho thấy, tình hình cạnh tranh giành giật dịch vụ khách hàng

ngày càng gay gắt, tập trung vào bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,

bảo hiểm các dự án… Nhiều công ty mới thành lập chấp nhận thua lỗ để giành

giật thị phần. Ngồi chất lượng dịch vụ các cơng ty bảo hiểm đua nhau hạ phí

dưới chuẩn, mở rộng điều khoản, điều kiện bảo hiểm, tăng chi hoa hồng.

Đây là lý do khiến trước đây, rất nhiều mảng nghiệp vụ bị lỗ. Doanh

nghiệp hoạt động theo hình thức cổ phần sẽ khơng có lãi để trả cổ tức cho cổ

Sv: Trương Hồng Huy26Lớp:CQ51/03.01Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chínhđơng hoặc trả cổ tức thấp và nếu muốn phát triển kinh doanh bảo hiểm, DN phải

tăng vốn hoặc bù đắp năng lực tài chính, đảm bảo biên khả năng thanh tốn bằng

vốn pháp định dẫn đến doanh nghiệp hoạt động rất khó khăn. Thậm chí, đã xảy

ra tình trạng có doanh nghiệp bị “hụt hơi” trong cạnh tranh, phải cơ cấu lại.

Năm 2016 nguồn nhân lực cho bảo hiểm phi nhân thọ là hơn 180.000

người (bao gồm cả Đại lý bảo hiểm). Đến 2020 nếu theo lộ trình của chiến lược

phát triển TTBH Việt Nam thì dự kiến về nhân sự cho bảo hiểm phi nhân thọ sẽ

tăng gấp đôi. Nếu xét về số lượng thì chưa phải là những khó khăn, thách thức,

tuy nhiên về chất lượng thì lại là vấn đề nan giải, đặc biệt là nhân sự cấp cao.

Đặc biệt nhân sự cấp cao đủ tiêu chuẩn theo quy định tại ICP5 - Sự phù hợp về

nhân sự (Suitibility of Person) còn rất thiếu (Người quản trị, điều hành, người

đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ…). Vì vậy một số DNBH phi nhân thọ vẫn

phải tuyển dụng và bổ nhiệm những nhân sự cấp cao chưa đầy đủ tiêu chuẩn

theo quy định này. Với những lý do đó, có thể dự báo những năm tới đây sẽ có

sự cạnh tranh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân sự cấp cao

giữa các DNBH phi nhân thọ. Điều đó là một trong những thách thức đối với các

DNBH phi nhân thọ trong đó có PTI.

Như vậy, TTBH phi nhân thọ Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều cơ hội,

triển vọng khá sáng sủa, bên cạnh đó cũng có khơng ít khó khăn, thách thức. Vì

vậy, các DNBH phi nhân thọ Việt Nam trong đó có PTI cần nghiên cứu, nắm bắt

đầy đủ, chính xác những cơ hội đó, đồng thời chủ động, tích cực khơng ngừng

nâng cao năng lực về mọi mặt, nhằm hóa giải thành cơng mọi khó khăn thách

thức để chiếm lĩnh, mở rộng thị trường bảo hiểm phát triển một cách đột phá và

vững chắc.Sv: Trương Hồng Huy27Lớp:CQ51/03.01Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chínhKẾT LUẬN

Sau một thời gian thực tập tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

PTI được nghiên cứu và tìm hiểu thực tế, em đã có được cái nhìn tổng quát về

về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh , các định hướng chiến lược phát triển

của cơng ty trong thời gian tới. Ngồi ra em cũng đã hiểu được quy trình làm

việc, xử lý nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể tại Ban Tài sản kĩ thuật PTI, từ đó hiểu rõ

hơn về lý thuyết đã được học trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường áp

dụng vào thực tế như thế nào.

Bài báo cáo thực tập em đã cố gắng nhưng do kinh nghiệm còn hạn chế

khơng thể tránh khỏi những khiếm khuyết, kính mong nhận được sự góp ý của

các thầy cơ và các cán bộ của công ty. Em xin chân thành cảm ơn Ths Bùi Thị

Thúy và các anh chị trong Công ty cổ phần Duy Minh đã giúp đỡ em hoàn

thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này.

Em xin chân thànhcảm ơn!Sv: Trương Hồng Huy28Lớp:CQ51/03.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×