Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Kinh doanh bảo hiểm gốc

I. Kinh doanh bảo hiểm gốc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chính- Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

- Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

- Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

- Bảo hiểm nhà tư nhân

- Bảo hiểm Bảng hiệu, đèn quảng cáo

b) Một số sản phẩm bảo hiểm kỹ thuật

- Bảo hiểm xây dựng/lắp đặt

- Bảo hiểm vệ tinh

- Bảo hiểm hàng không

- Bảo hiểm thiết bị điện tử

- Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

- Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

- Bảo hiểm cơng trình dân dụng hồn thành

- Bảo hiểm nồi hơi

c) Một số sản phẩm bảo hiểm tai nạn hỗn hợp

- Bảo hiểm trộm cướp

- Bảo hiểm tiền

- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn, bác sỹ,

luật sư, công chứng viên, dịch vụ bảo vệ,…)

d) Các sản phẩm bảo hiểm Tài sản – Kỹ thuật khác: Bảo hiểm lòng trung

thành, bảo hiểm bồi thường giải thưởng…

2. Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải

a) Một số sản phẩm bảo hiểm hàng hóa:

- Bảo hiểm Hàng hóa nhập khẩu

- Bảo hiểm Hàng hóa xuất khẩu

- Bảo hiểm Hàng hóa vận chuyển nội địa

- Bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp

Sv: Trương Hồng Huy10Lớp:CQ51/03.01Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chínhb) Một số sản phẩm bảo hiểm tàu thủy:

- Bảo hiểm Tàu biển

- Bảo hiểm Tàu thủy nội địa

- Bảo hiểm đóng tàu

- Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

c) Các sản phẩm bảo hiểm hàng hải khác: Bảo hiểm TNDS chủ tàu …

3. Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới

- Bảo hiểm vật chất xe cơ giới

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

- Bảo hiểm trách nhiệm hàng hoá trên xe

- Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe

- Các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới khác…Sv: Trương Hồng Huy11Lớp:CQ51/03.01Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chính4. Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm con người

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Bảo hiểm kết hợp học sinh

- Bảo hiểm tai nạn người lao động

- Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

- Bảo hiểm kết hợp con người

- Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

- Bảo hiểm hưu trí

- Bảo hiểm du lịch

- Các sản phẩm bảo hiểm con người khác…

II. Kinh doanh tái bảo hiểm

- Nhận và nhượng tái bảo hiểm các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ

III. Giám định và giải quyết bồi thường.

Công tác giám định của PTI luôn luôn được quan tâm hàng đầu trong các

hoạt động kinh doanh của Tổng Cơng ty. Hiện nay, ngồi khả năng giám định

độc lập trong tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm cơ bản, PTI đã thiết lập quan hệ với

các công ty giám định tổn thất chuyên nghiệp quốc tế và trong nước như:

Crawford, McLarens, RACO; United Asia,… và thực tế các Công ty này đã

giám định rất tốt các vụ tổn thất có tính chất phức tạp. Do vậy cơng tác giám

định bồi thường đảm bảo được tính nhanh chóng, chính xác, khách quan, trung

thực và đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng và được khách hàng đánh giá cao.

1.5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁYSv: Trương Hồng Huy12Lớp:CQ51/03.01Báo cáo thực tậpHọc viện Tài chínhBAN PHÁT TRIỂN KH TỔ CHỨCSv: Trương Hồng Huy13Lớp:CQ51/03.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Kinh doanh bảo hiểm gốc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×