Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Công nghệ sản xuất của một số hàng hóa, dịch vụ chủ yếu

3 Công nghệ sản xuất của một số hàng hóa, dịch vụ chủ yếu

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHOA KẾ TỐN DOANH NGHIỆPHình 1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm của công ty

Không đạtChuẩn bị vật liệu, phôi để chế tạo sản phẩm

ĐạtKiểm traKiểm tra chất lượng chế tạo và chứng từ kèm theoKhơng đạtLàm sạch (đánh bóng, mài….)

ĐạtKiểm traGá lắp và hàn đính các bán thành phẩmKhơngKiểm

đạttra dung sai gá lắp, hoàn chỉnh việc gá lắpĐạtKiểm traThực hiện việc hàn khử bỏ ứng suất dư, tránh tạo vết nứtKiểm tra kích thước hình học, mối hàn và chất lượng mối hàn

Không đạtĐạtKiểm traXuất xưởng và bàn giao hồ sơ lý lịch cho đơn vịChụp X-Ray, thử áp lực, kiểm tra xuất xưởngSinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 9KHOA KẾ TỐN DOANH NGHIỆP1.3.2 Giải thích các bước trong quy trình cơng nghệ

Khi có được hợp đồng cung cấp thiết bị, Công ty sẽ tiến hành sản xuất

để thực hiện hợp đồng đó. Các sản phẩm cần chế tạo được biểu diễn qua

bản vẽ kỹ thuật, bảng dự trù vật tư và các tài liệu khác có liên quan. Khi đó

các phân xưởng sẽ chế tạo thực hiện các bước theo quy trình trên:

- Vật liệu, phơi để chế tạo sản phẩm: Bộ phận vật tư cung cấp đủ

vật liệu cho bộ phận sản xuất (các vật liệu chính như thép CT3, inox),

chuẩn bị các máy công cụ để chế tạo.

- Làm sạch (đánh bóng, mài…): Từ vật liệu đã có, tiến hành vệ sinh

vật liệu để tránh các tạp chất ảnh hưởng tới q trình gia cơng.

- Kiểm tra chất lượng chế tạo và chứng từ vật liệu kèm theo:

Kiểm tra chất lượng vật liệu sau vệ sinh, kiểm tra các ch ứng t ừ nh ận t ừ

nhà cung cấp, hồn tất cơng việc này trước khi tiến hành chế tạo đ ể tránh

tạo ra phế phẩm do vật liệu chất lượng kém.

- Gá lắp và hàn đính các bán thành phẩm: Tiến hành triển khai chế

tạo theo bản vẽ thiết kế: tuân thủ các thông số kỹ thuật nh ư đ ường kính,

chiều dài, độ cơn, độ tròn, sử dụng các máy cơng cụ cần thiết nh ư máy

hàn, máy khoan, máy tiện cho từng sản phẩm phù h ợp.

- Kiểm tra dung sai gá lắp, hoàn chỉnh việc gá lắp: Sau khi chế tạo

được các bán thành phẩm, ln có sự kiểm tra, đánh giá ch ất l ượng theo

từng bước chế tạo để có hành động khắc phục nếu cần thiết.

- Thực hiện việc hàn khử bỏ ứng suất dư, tránh tạo vét nứt: Tiến

hành hoàn thiện thiết bị, tuân thủ các quy định về chế tạo, các yêu cầu

trong tiêu chuẩn Việt Nam cho sản xuất.

- Kiểm tra kích thước hình học, mối hàn và chất lượng mối hàn:

Sau khi đã chế tạo được các sản phẩm đủ điều kiện cho xuất x ưởng và l ắp

đặt, ban KCS sẽ tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật chế tạo nh ư các

kích thước hình học, mối hàn và chất lượng mối hàn qua việc quan sát.

- Siêu âm mối hàn, chụp X-Ray, thử áp lực, kiểm tra xu ất x ưởng:

Kiểm tra bằng máy dò siêu âm, chụp X-Ray để phát hiện khuy ết t ật, n ếu

Sinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 10KHOA KẾ TỐN DOANH NGHIỆPcó thì phải tiến hành khắc phục ngay. Với thiết bị chịu áp lực, ph ải kh ử kín

và khử bền theo đúng quy phạm quy định trong tiêu chu ẩn Việt Nam v ề

thử không phá hủy.

- Lập các biên bản xuất xưởng, thử áp lực và lập biên bản th ử áp

lực: Đối với các thiết bị chịu áp lực theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam

- Xuất xưởng và bàn giao hồ sơ lý lịch cho đơn vị sử dụng : Sau khi

đã hồn tất thì tiến hành xuất xưởng và lắp đặt tại đ ơn v ị s ử d ụng, ch ạy

thử, nghiệm thu và bàn giao cơng trình.

1.4 Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Cơng ty

1.4.1Các hình thức tổ chức sản xuất chun mơn hóa các bộ phận ở

Cơng tyCơng Ty POLYCO là một đơn vị sản xuất với chức năng sản xuất chính

tại phân xưởng sản xuất. Tại đây, cơng ty có các bộ phận sản xuất chun

mơn hóa theo cơng nghệ, sau đó tổ hợp lại để thành các s ản ph ẩm theo

yêu cầu. Các tổ chuyên môn của công ty được phân loại nh ư sau :

- Ban Giám Đốc

- Phòng Kế tốn – Tài chính

- Phòng kỹ thuật

- Phòng kế hoạch vật tư, dự án

- Phòng hành chính – Quản trị

- Phòng cơ điện

- Nhà máy chế tạo số I và số II

+ Tổ cơ điện

+ Tổ hàn

+ Tổ tiện

+ Tổ nguội

+ Tổ chế tạo nồi nấu

+ Tổ chế tạo các bình bồn nhỏ

+ Tổ chế tạo các bình bồn lớn

+ Tổ chế tạo máySinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 11KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP1.4.2 Kết cấu sản xuất theo từng bộ phận và mối quan hệ giữa các bộ

phận

- Tại nhà máy sản xuất:

+ Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất.

+ Quản lý, hướng dẫn kỹ thuật cho tổ trưởng sản xuất và công nhân.

+ Quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất đúng yêu cầu.

+ Xử lý các sản phẩm không phù hợp.

+ Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng hiệu suất, giảm hao

phí nguyên vật liệu.

+ Đảm bảo về an toàn lao động trong sản xuất và lắp đặt.

+ Xây dựng quy trình sản xuất cho các sản phẩm.

- Tại các bộ phận sản xuất chính nhà máy bao gồm:

+ Tổ chế tạo nồi nấu.

+ Tổ chế tạo các bình bồn lớn.

+ Tổ chế tạo các bình bồn nhỏ.

- Các bộ phận sản xuất phụ bao gồm:

+ Tổ chế tạo bảng kết nối các thiết bị.

+ Tổ chế tạo các chi tiết nhỏ để lắp đặt tại cơng trình nh ư: Tê, cút….

+ Các bộ phận phụ trợ bao gồm:

+ Tổ tiện

+ Tổ cơ điện

+ Tổ nguội

- Mối quan hệ giữa các bộ phận :

Các bộ phận sản xuất chính như: chế tạo nồi nấu, tổ ch ế tạo các bình

bồn lớn, tổ chế tạo các bình bồn nhỏ thực hiện các cơng viêc chính chiếm

Sinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 12KHOA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPtỷ trọng rất lớn trong nhà máy kể cả về khối l ượng thiết bị cũng nh ư giá

trị, thường chiếm đế 80% giá trị thiết bị. Các bộ phận ph ụ có nhiệm v ụ

chế tạo các chi tiết nhỏ để kết nối với các thiết bị lớn nh ư hệ th ống các

bảng panel kết nối ….Đối với các bộ phận phụ trợ thì có nhiệm v ụ th ực

hiện các cơng đoạn nhỏ hổ trợ các bộ phận sản xuất chính tại các cơng

đoạn của q trình sản xuất như các cơng đoạn tiện, phay, bào…

1.5Cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện L ạnh Bách

Khoa

1.5.1 Sơ đồ bộ máy quản lý tại công ty POLYCOSinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 13TỔNG GIÁM ĐỐCQuan hệ chỉ đạo

Quan hệ hỗ trợĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠOPHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯPHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHPHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬTBAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

PHĨ PHỊNG KẾ HOẠCH VẬT

TƯ TƯ NHẬP KHẨUBỘ PHẬN DỰ ÁN

VẬTPHỊNG KẾ TỐNPHỊNG KỸ THUẬT VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆNPHỤ TRÁCH HỆ XỬ LÝ NƯỚC

PHỤ TRÁCH HỆ LÒ HƠI

PHỤ TRÁCH HỆ TANK

PHỤ TRÁCH HỆ NẤUTRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCPHỤ TRÁCH HỆ MÁY LẠNHKHO VẬT TƯ VẬT TƯ NỘI ĐỊAHÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

HÀNH CHÍNH NHẬN SỰGIÁM ĐỐC NHÀ MÁY CHẾ TẠO SỐ 1BAN ĐIỀU ĐỘ KỸ THUẬT NHÀ MÁYPHÒNG KCSCÁC ĐỘI THI CÔNGTỔ CƠ ĐIỆNTỔ CHẾ TẠO MÁY TỔ NGUỘISinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 14TỔ TIỆNCÁC ĐỘI THI CƠNGTỔ CƠ ĐIỆNGIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

CHẾ TẠO SỐ 2HÀNH CHÍNH NHÀ MÁY BAN ĐIỀU ĐỘ KỸ THUẬT NHÀ MÁYPHÒNG KCSTỔ NGUỘITỔ NẤUTỔ TIỆNTỔ PHỤ KIỆN1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý

- Tổng Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của

Công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thơng qua Phó T ổng Giám

đốc và các trưởng bộ phận.

- Phó Tổng Giám đốc: Cơng ty có 4 Phó tổng Giám Đốc giúp việc cho

Tổng Giám đốc, là người phụ trách điều hành nhà máy trực ti ếp s ản xu ất

ra thiết bị.

- Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm thiết kế các dự án, cơng trình theo

đơn đặt hàng.

+ Cập nhật các thông tin mới về công nghệ, thiết bị để áp dụng cho sản

xuất.

+ Nghiên cứu, cải tiến và phối hợp với bộ phận kiểm tra ch ất l ượng

sản phẩm (KCS) để phân tích kiểm tra chất lượng sản phẩm.

vụ.+ Thực hiện các hồ sơ dự thầu, lập hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch+ Tham gia nghiên cứu, triển khai sản phẩm mới, các vấn đề liên quan

đến chất lượng sản phẩm.

- Phòng kế tốn: Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo các hoạt động sản

xuất kinh doanh của Cơng ty.

- Phòng kế hoạch dự án: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc

thu mua, cung cấp, dự trù vật tư nguyên liệu kịp thời cho sản xuất.

+ Quản lý giao hàng.

+ Chọn thuê phương tiện vận tải khi giao hàng.

+ Nhận dạng các nguyên vật liệu, vật tư thiết bị nhập ngoại.

+ Đánh giá chọn nhà cung ứng.

- Phòng hành chính - nhân sự: Có chức năng tổ chức và quản lý lao động

quản trị hành chính, thực hiện các cơng tác về văn th ư lưu trữ và ki ểm soát

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

- Nhà máy: Thực hiện các công việc chế tạo thiết bị, lắp đặt thiết bị các

cho cơng trình.

Sinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 15+ Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất.

+ Quản lý, hướng dẫn kỹ thuật cho tổ trưởng sản xuất và công nhân

+ Quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất đúng yêu cầu.

+ Xử lý các sản phẩm không phù hợp.

+ Nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng hiệu suất, giảm hao

phí nguyên vật liệu.

+ Xây dựng hệ thống định mức và theo dõi định mức nguyên vật li ệu.

+ Đảm bảo về an tồn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh cơng

nghiệp.

+ Giữ bí mật các cơng nghệ sản xuất, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến

việc chế tạo sản phẩm.Sinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 16CHƯƠNG II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ

CÁC PHẦN HÀNH KẾ TỐN CƠ BẢN CỦA CƠNG TY TNHH C Ơ NHI ỆT

ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

2.1 Đặc điểm bộ máy kế tốn tại Cơng ty Polyco

2.1.1 Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Polyco

Bộ máy kế tốn tại văn phòng cơng ty gồm 10 người. Tồn bộ cơng tác kế

toán nằm dưới sự kiểm soát của kế toán trưởng, đồng thời là trưởng phòng kế

tốn. 9 nhân viên còn lại mỗi người phụ trách một lĩnh vực cụ thể.

Cơng tác kế tốn tại nhà máy sản xuất được 3 kế toán viên thực hiện hoạch

toán ban đầu, sau đó chuyển chứng từ lên cho kế tốn tổng hợp tại cơng ty theo

định kỳ để thực hiện hoạch tốn tổng hợp.

Bảng 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn

Kế tốn trưởngtốn Thuế,

trích

lương

Kế tốn TM,

Kế TGNGThanh

tốnKế

CPSX

vàtốn

tínhtiền

giá lương

thành

SP

Kếvà

tốn

xuấttheo

nhập

khẩutổng hợp Thủ Kế toán tại kho nhà máy

Kế

toán

quỹ

Thủ

Kế toán chi tiết vật

tư khoTrong đó:

- Kế tốn trưởng: Có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo các phần hành kế tốn,

cập nhật những thơng tư, quy định mới của Nhà nước về lĩnh v ực kế toán.

Kế toán trưởng là người tham mưu giúp việc và chịu trách nhiệm trướcSinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 17ban Giám đốc Công ty và Nhà nước về hoạt động tài chính - k ế tốn c ủa

Cơng ty.

- Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và thanh toán : Căn cứ vào các

chứng từ hợp lệ lập các phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, làm các th ủ t ục vay

và trả nợ Ngân hàng. Các thủ tục tạm ứng và thanh toán tạm ứng c ủa cán

bộ công nhân viên. Theo dõi công nợ với khách hàng.

- Kế tốn chi phí sản xuất và giá thành : Kiểm tra, phản ảnh ghi chép

hạch toán chi phí đúng chế độ, đúng tài khoản. Hạch tốn chi ti ết chi phí

theo khoản mục và bộ phận. Trích và phân bổ chi phí tiền lương, bảo hi ểm

xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn, khấu hao, phân b ổ công c ụ d ụng

cụ, chi phí trả trước. Cung cấp thơng tin xây dựng giá bán. Th ường xuyên

cập nhật các quy định quản lý tài chính về chi phí.

- Kế tốn thuế, tiền lương và các khoản trích theo lương : Kê khai nộp

thuế, khấu trừ thuế hàng tháng. Nộp thuế môn bài, thuế nhà đất, tính và

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Lập và xúc tiến các thủ tục hoàn thuế và

nộp thuế. Lập báo cáo thuế, quyết toán thuế cuối năm. Thực hiện các giao

dịch với cơ quan thuế. hàng tháng căn cứ vào bảng chấm cơng, lập bảng

thanh tốn tiền lương, trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

kinh phí cơng đồn.

- Kế tốn xuất nhập khẩu: Hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty là

nhập khẩu thiết bị máy móc phục vụ cho các hợp đồng thiết kế, cung c ấp,

lắp đặt các dây chuyền sản xuất. Công ty thường nhập khẩu hàng t ừ Đ ức,

Nhật, Ý.... để lắp đặt cho các cơng trình. Căn cứ vào d ự tốn v ật t ư của

phòng kế hoạch, kế toán xuất nhập khẩu sẽ đối chiếu số liệu v ật tư cần

nhập khẩu với số liệu tồn tại kho để lên kế hoạch danh mục, số l ượng v ật

tư cần nhập khẩu, tìm những đối tác tin cậy, những bạn hàng truy ền

thống. Lập và ký kết hợp đồng nhập khẩu, mở L/C thanh toán.

- Kế toán tổng hợp: Căn cứ vào các số liệu đã cập nhật, kế toán tổng h ợp

sẽ chạy chương trình để phần mềm tự động cập nhật vào nh ật ký chung

vào sổ chi tiết các tài khoản, vào sổ cái, bảng tổng hợp chi tiết.

Sinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 18- Thủ quỹ: Nhận và chi tiền theo lệnh căn cứ vào các chứng từ hợp lý, h ợp

pháp, hợp lệ, bảo quản các loại tiền tại quỹ.

- Bộ phận kế tốn tại kho Cơng ty:

+ Kế tốn chi tiết vật tư: Thực hiện việc ghi chép theo dõi tình

hình nhập, xuất, tồn kho ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ, lập các chứng từ

liên quan đến hàng tồn kho và định kỳ gửi hoá đơn, chứng từ cho kế tốn tổng

hợp. + Thủ kho: Quản lý cơng tác nhập, xuất kho, kiểm tra kho khi có yêu

cầu; chịu trách nhiệm thu mua NVL, CCDC khi có yêu cầu.

2.1.2 Đặc điểm kế tốn của cơng ty.

- Hình thức tổ chức cơng tác kế tốn mà Cơng ty Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách

Khoa áp dụng là hình thức tập trung.

- Niên độ kế tốn: Được tính theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01 và kết

thúc ngày 31/12 hàng năm

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép

kế toán là đồng Việt Nam (VND).

- Chế độ kế toán áp dụng: là Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo

Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

và Thơng tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung

Chế độ Kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài Chính.

- Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp trích khấu hao TSCĐ: phương pháp đường thẳng được quy

định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013.

- Hình thức sổ kế tốn: Nhật ký chung, trên máy với phần mềm kế toán

VACOM

- Hệ thống chứng từ sử dụng:

Hệ thống chứng từ kế toán Công ty hiện đang áp dụng đều tuân thủ theo

đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được

lập, phản ánh theo đúng mẫu và phương pháp đã quy định tại Quyết định

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.

- Hệ thống tài khoản kế toán:

Hệ thống tài khoản kế tốn được cơng ty áp dụng thống nhất đối với các

doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Sinh viên: Đặng Ngọc Thái

Lớp: CQ49/21.04Page 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Công nghệ sản xuất của một số hàng hóa, dịch vụ chủ yếu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x