Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
10 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

10 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập lần

GVHD: GS.TS Nguyễn Đình Đỗ

CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN

TẠI CƠNG TY

3.1.1. Ưu điểm

Bộ máy kế tốn được tổ chức gọn nhẹ, năng động, hợp lý, đảm bảo cung

cấp kịp thời thơng tin kinh tế tài chính của từng đơn vị thành viên cũng như tồn

cơng ty

Đội ngũ kế tốn có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao được bố trí hợp

lý đảm bảo tính phân cơng rõ ràng, hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu cơ

bản về cơng tác hạch tốn kinh doanh, mơ hình hạch tốn khoa học phù hợp với

u cầu của nền kinh tế thị trường.

Hệ thống chứng từ được tổ chức tương đối tốt, đảm bảo tính hợp lệ, hợp

pháp, hợp lý và đầy đủ theo quy định của Chế độ kế toán Việt Nam.

Phương pháp hạch toán kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty là xây dựng thi công và

đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời thường xuyên của công tác quản lý

tại cơng ty.

Hình thức sổ Nhật ký chứng từ phù hợp với quy mô, đặc điểm của hoạt

động sản xuất kinh doanh của cơng ty. Tại phòng kế tốn cơng ty cũng như kế

tốn xí nghiệp đều trang bị hệ thơng máy tính, máy in hiện đại phục vụ cơng tác

kế toán máy.

Việc sử dụng phần mềm kế toán CADS đã tiết kiệm thời gian và công sức

của nhân viên kế tốn, hạn chế sai sót, tăng hiệu quả cơng tác kế tốn.50

SV Ngơ Văn TiệpCQ49/21.14Báo cáo thực tập lần

3.1.2. Hạn chếGVHD: GS.TS Nguyễn Đình ĐỗCơng tác ln chuyển chứng từ giữa đội cơng trình với phòng kế tốn cơng

ty, giữa kế tốn xí nghiệp và phòng kế tốn cơng ty còn chậm trễ ảnh hưởng tới

tính chính xác và kịp thời của cơng tác kế tốn.

3.1.3. Các kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tại cơng ty

Để cơng tác luân chuyển chứng từ diễn ra nhanh gọn, đảm bảo tính kịp

thời về mặt thời gian thì cơng ty nên gắn trách nhiệm cụ thể cho từng nhân viên

thu nhận chứng từ, từng kế tốn xí nghiệp, quy định rõ hình thức xử lý cụ thể

đối với trường hợp nộp chậm chứng từ kế tốn. Ngồi ra, hiện nay cơng ty áp

dụng phần mềm kế tốn CADS đối với tồn cơng ty và các đơn vị thành viên

nên có điều kiện để áp dụng chứng từ điện tử giúp cơng tác lưu chuyển chứng từ

thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Để tránh sai sót trong hạch tốn cần tăng cường cơng tác kiểm sốt nội bộ

của đơn vị hạch tốn phụ thuộc và phòng kế tốn cơng ty từ đó tránh được những

nhầm lẫn, phát hiện kịp thời sai sót trong khâu hạch tốn. Đồng thời cơng ty nên

tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ kế tốn ở cấp đơn vị hạch tốn

phụ thuộc từ đó nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực kế tốn tại cơng ty.

Kế tốn cơng ty nên sử dụng mục “kết chuyển tự động” trong phần mềm

CADS để tiết kiệm thời gian, giảm được khối lượng công việc phải làm vào cuối

kỳ và tránh nhầm lẫn có thể xảy ra.51

SV Ngơ Văn TiệpCQ49/21.14Báo cáo thực tập lầnGVHD: GS.TS Nguyễn Đình Đỗ

KẾT LUẬNTrên con đường hòa nhập với nền kinh tế chung tồn thế giới, cơng cuộc

đổi mới kinh tế nước ta đang đạt được những thành tựu to lớn. Tốc độ tăng

trưởng kinh tế mỗi năm sau đều tăng so với năm trước, và trong những sự tăng

trưởng đáng kể này thì khơng thể khơng nói đến các doanh nghiệp lớn của nhà

nước, trong đó có Cơng ty cổ phần cơng trình 6.

Trong q trình thực tập tại cơng ty, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình

của các cơ chú tại phòng Tài chính- kế tốn của cơng ty, sự hướng dẫn trực tiếp tận

tình của thầy Nguyễn Đình Đỗ đã tạo điều kiện để em hồn thành báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Đình Đỗ và các cơ chú tại phòng

Tài chính – Kế tốn.Hà Nội, Ngày 28/03/2015

Sinh viên: Ngơ Văn Tiệp52

SV Ngơ Văn TiệpCQ49/21.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

10 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x