Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngoài bảng chấm công, người phụ trách lao động của từng phòng còn có nhiệm vụ thu thập các chứng từ khác có liên quan đến việc sử dụng thời gian lao động như: phiếu nghỉ BHXH, phiếu báo làm thêm giờ…

Ngoài bảng chấm công, người phụ trách lao động của từng phòng còn có nhiệm vụ thu thập các chứng từ khác có liên quan đến việc sử dụng thời gian lao động như: phiếu nghỉ BHXH, phiếu báo làm thêm giờ…

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngoài bảng chấm công, người phụ trách lao động của từng phòng còn có nhiệm vụ thu thập các chứng từ khác có liên quan đến việc sử dụng thời gian lao động như: phiếu nghỉ BHXH, phiếu báo làm thêm giờ…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x