Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ CHƯƠNG

Bảng 4: Chiều cao cây cải bẹ xanh qua các giai đoạn phát triển (đvt: cm)

Nghiệm thức

7 NSKG14 NSKGHH1,50 bHH + HC

HC

F

CV(%)21 NSKG28 NSKG4,54 a7,86 a22,41 a1,93 a3,64 b7,41 a1,79 a2,684,19 bc18,15 b

9,31 c********4,954,233,581,34Trong cùng một cột, các số có chữ số theo sau giống nhau thì khơng khác biệt

qua phân tích thống kê theo phép thử Duncan: ** là khác biệt mức ý nghĩa 5%.

Bảng 5: Chiều dài lá cải bẹ xanh qua các giai đoạn phát triển (đvt: cm)

Nghiệm thức14 NSG21 NSG28 NSGHH3,64 a6,52 a18,98 aHH + HC3,13 b6,16 a17,79 bHC2,07 c3,62 b8,60******3,961,991,90F

CV(%)cTrong cùng một cột, các số có chữ số theo sau giống nhau thì khơng khác biệt

qua phân tích thống kê theo phép thử Duncan: ** là khác biệt mức ý nghĩa 5%.Bảng 6: Chiều rộng lá cải bẹ xanh qua các giai đoạn phát triển (đvt: cm)

39Nghiệm thức14 NSG21 NSG28 NSGHH1,55 b5,42 a9,73 aHH + HC2,07 a5,35 a9,41 bHC1,33 b2,79 b6,02******6,013,361,13F

CV(%)cTrong cùng một cột, các số có chữ số theo sau giống nhau thì khơng khác biệt

qua phân tích thống kê theo phép thử Duncan: ** là khác biệt mức ý nghĩa 5%.

Hình 5: Cải bẹ xanh được 14 ngày sau khi gieo40Hình 6: Cải bẹ xanh được 21 ngàyHình 7: Đo chỉ tiêu cây cải xanh41Hình 8: Phun thuốc sinh học tỏi ớt gừng cho cải xanhHình 9: Thu hoạch và cân năng suất cây cải xanh42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×