Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Những nội dung thực tập tổng thể (tìm hiểu chung về đơn vị thực tập):

I. Những nội dung thực tập tổng thể (tìm hiểu chung về đơn vị thực tập):

Tải bản đầy đủ - 0trang

2Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công là đơn vị trực thuộc

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải

quan đối với hàng hoá nhập đầu tư, hang gia công, hàng nhập nguyên vật liệu

để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng nhập kinh doanh. Nhiệm vụ của Ngành Hải

quan là bảo vệ an ninh kinh tế của đất nước góp phần ổn định kinh tế và an

ninh xã hội.

Luật đầu tư ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng đề thu hút đầu tư nước

ngoài, tạo nguồn vốn để phát triển kinh tế cho nên công tác quản lý hải quan

cũng thay đổi để phù hợp với sự quản lý của Nhà nước. Thủ đô Hà Nội là

trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước, là địa phương thu hút đầu tư lớn của

cả nước do đó Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công đã được

thành lập.

Nhận rõ trọng trách và nhiệm vụ quan trọng được Tổng cục Hải quan

giao cho Cục Hải quan Thành phố Hà Nội nên khi mới thành lập, Lãnh đạo

Cục đã lựa chọn những cán bộ, cơng chức có phẩm chất tốt, có kinh nghiệm

và năng lực lãnh đạo, quản lý để thực thi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được

giao. Khi mới thành lập năm 1998, do cơ sở vật chất của Cục chật hẹp nên trụ

sở làm việc của Chi cục phải thuê tại phố Nguyễn Bỉnh Khiêm sau chuyển

đến phố Nguyễn Huy Tự. Năm 2006 được chuyển đến địa điểm khang trang

tại 938 Bạch Đằng – Hai Bà Trưng – Hà Nội để đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá

hải quan và thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Trong quá trình phát triển cán

bộ, cơng chức Chi cục Hải quan hàng Đầu tư – Gia công đã được rèn luyện và

khơng ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt. Chi cục Hải quan quản lý hàng

Đầu tư – Gia công tự hào là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo

cho Tổng cục và Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công là một trong những

đơn vị dẫn đầu của Cục Hải quan TP. Hà Nội. Tập thể lãnh đạo Chi cục ln

đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.043được giao. Cán bộ, công chức của đơn vị ln có ý trí phấn đấu, ln tu

dưỡng học tập và rèn luyện, đoàn kết thân ái, luôn quan tâm giúp đỡ tương trợ

lẫn nhau trong công tác và cuộc sống hàng ngày.

Đảng bộ cơ sở Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công Hà

Nội được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ/ĐUHN ngày 14/05/2010 của

Đảng uỷ Cục Hải quan TP Hà Nội, về việc nâng cấp Chi bộ Chi cục Hải quan

quản lý hàng Đầu tư – Gia công trực thuộc Đảng uỷ cơ sở thành Đảng bộ cơ

sở trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Thành phố Hà Nội. Cán bộ, đảng viên

luôn gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công

luôn tự hào là đơn vị xuất sắc của Hải quan Thủ đơ, góp phần nhỏ bé xây

dựng Hà Nội xứng đáng danh hiệu thành phố văn minh – thanh lịch, thành

phố vì hoà bình.

1.2.Cơ cấu tở chức

Năm 2000, Chi cục có khoảng 40 cán bộ, chủ yếu là làm thủ tục thu thuế.Năm 2014, quy mô cán bộ đã tăng lên 58 cán bộ, công chức trong đó có 48 cán bộ

cơng chức, 4 cán bộ hợp đồng 68 và 6 cán bộ hợp đồng thời hạn.

Đến năm 2015, quy mô cán bộ đã tăng lên 62 người( Trong đó có 52

CBCC, 4 HDD68 , 6 HĐLĐ)

Từ năm 2000- 2005 chi cục có 2 đội cơng tác: Đội gia cơng và đội đầu

tư. Năm 2006 có thêm đội tổng hợp, đến năm 2008 chi cục có thêm đội quản

lý thuế. Như vậy, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư- gia cơng Hà Nội

hiện có 4 đội công tác: Đội tổng hợp, Đội gia công, Đội quản lý thuế và Đội

đầu tưNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.044Sơ đồ tổ chức Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư – gia công Hà Nội

CHI CỤC TRƯỞNGP.CHI CỤC

TRƯỞNG

ĐỘI ĐẦU TƯ

1 ĐỘI TRƯỞNG

4 P.ĐỘI TRƯỞNG

9 CB CÔNG CHỨCP.CHI CỤC

TRƯỞNG

ĐỘI GIA CÔNG

1 ĐỘI TRƯỞNG

4 P.ĐỘI TRƯỞNG

7 CB CÔNG CHỨCP.CHI CỤC

TRƯỞNG

ĐỘI QUẢN LÝ THUẾ

1 ĐỘI TRƯỞNG

2 P.ĐỘI TRƯỞNG

10 CB CÔNG CHỨCP.CHI CỤC

TRƯỞNG

ĐỘI TỔNG HỢP

1 ĐỘI TRƯỞNG

2P.ĐỘI TRƯỞNG

15 CB CÔNG CHỨCCác loại hình xuất, nhập khẩu chủ yếu:

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị để tạo tài sản cố định

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, nguyên phụ liệu để sản xuất hàng hóa

xuất khẩu, kinh doanh nội địa

- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, nguyên phụ liệu để gia công, chế xuất

1.3.Chức năng, nhiệm vụ của chi cục

- Vị trí, chức năng:

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công là đơn vị trực thuộc CụcHải quan Thành phố Hà Nội, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định

quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tổ

chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển

trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bần hoạt động hải quan.

- Nhiệm vụ:

Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư – Gia công thực hiện nhiệm vụ

quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa nhập đầu tư, hàng gia cơng,Nguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.045hàng nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng nhập kinh doanh.

Thực hiện nhiệm vụ phòng chống bn lậu và gian lận thương mại; phòng

chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động. Thực hiện thu thuế XNK và

các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ thống kê

nhà nước về hải quan. Thực thi quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định của

pháp luật.

1.4.Một số thành tích chi cục đã đạt được( Nguồn: giới thiệu chi cục hải

quan đầu tư gia công – Đội tổng hợp)

- Năm 2008: Bằng khen của Bộ Tài chính tặng “ Tập thể lao động xuất sắc”

- Năm 2009: Bằng khen của Bộ Tài chính tặng “ Tập thể lao động xuất sắc”

- Năm 2010: Bằng khen của Bộ Tài chính tặng “ Tập thể lao động xuất sắc”

- Năm 2011: Bằng khen của Bộ Tài chính tặng “ Tập thể lao động xuất sắc”

Huân chương Lao động hạng ba

Được công nhận danh hiệu: “ Đảng bộ trong sạch vững mạnh”

- Năm 2012: Bằng khen của Bộ Tài Chính tặng “ Tập thể lao động xuất sắc”1.5.Kết quả hoạt động qua một số năm tại chi cục ( Nguồn: Giới thiệu

chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công)

- Trong năm 2010: Số lượng tờ khai XNK: 39378 TK, kim ngạch XNK:2463 triệu USD, thu thuế XNK đạt 2.287 tỷ đồng đạt 134,5% so với chỉ tiêu

được giao là 1.700 tỷ đồng

- Trong năm 2011: Số lượng tờ khai XNK: 37950 TK, kim ngạch XNK:

2565 triệu USD, thu thuế XNK đạt 2579 tỷ đồng đạt 105% so với chỉ tiêu

được giao là 2450 tỷ đồng

- Trong năm 2012: Số lượng tờ khai XNK: 39.000 TK, kim ngạch XNK:

2557 triệu USD, thu thuế XNK đạt 2151 tỷ đồng đạt 93,5% so với chỉ tiêu

được giao là 2300tỷ đồngNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.046- Trong năm 2013: Số lượng tờ khai XNK: 45.500 TK, kim ngạch XNK:

2380 triệu USD, thu thuế XNK đạt 2134 tỷ đồng đạt 83% so với chỉ tiêu được

giao là 2250 tỷ đồng

- Trong năm 2014: Số lượng tờ khai XNK: 62.035 TK, kim ngạch XNK:

2318 triệu USD, thu thuế XNK đạt 134,5% so với chỉ tiêu được giao là 2235

tỷ đồng

II. Nội dung thực tập chuyên sâu

- Lĩnh vực thực tập chuyên sâu đã chọn: “Quản lý Nhà nước về Hải

quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi

cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà

Nội”

- Các công việc đã tiến hành:

+ Các văn bản liên quan đã nghiên cứu:

- Luật hải quan sửa đổi năm 2005

- Luật Hải quan năm 2014

- Nghị định 08/2015/NĐ- CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật

Hải quan về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát kiểm soát hải quan ngày 21

tháng 01 năm 2015 của chính phủ

- Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006

- Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11.

- Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008

- Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12.

- Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.Nguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.047- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

- Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi

phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực

Hải quan.

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt

động đại lý mua, bán, gia cơng và q cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thơng tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ tài chính

hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan ; thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 ban hành

biếu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng

chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

- Thơng tư số 129/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định việc

quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho cơng tác điều

ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

- Thông tư số 190/2013/TT-BTC quy định chi tiết ti hành Nghị định số

127/2013/TT-BTC ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm

hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

- Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định về Biểu

thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu

thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

- Thông tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi

Thơng tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định

xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.Nguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.04Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Những nội dung thực tập tổng thể (tìm hiểu chung về đơn vị thực tập):

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×