Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. Sơ đồ xương cá tìm kiếm các hư hỏng

B. Sơ đồ xương cá tìm kiếm các hư hỏng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nhiệt khn

q thấpDòng nhựa bị

hạn chếDòng chảy nhựa

bị nghẽnThiết kế kênh dẫn

chưa hợp lí

Kênh dẫn bị đơng

đặcVan hồi tự

mở

Thốt khí

khơng tốtRò rỉ thể

tích phunLòng khn

phức tạp

Sản phẩm

khơng được

điền đầy hồn

tồnMất áp suất

phun41 | P a g e42 | P a g eV. Kế hoạch bảo trì máy

Chu kì

Tên cơng việc

Kiểm tra áp suất làm việc

Quan sát các hư hỏng, sự

rò rỉ, khớp nối các bộ

phận

Quan sát mức dầu và tình

trạng dầu

Lên kế hoạch giao nhiệm

vụ cho người vận hành

Kiểm tra độ ồn của bơm

và nhiệt độ của máy khi

hoạt động

Kiểm tra các thiết bị bảo

vệ

Kiểm tra các nút, các chi

tiết bên ngồi của máyXThay dầuMắt6 barMắtKhớp nối

khơng bị

mòn răng

Đảm bảo

lượng dầuX

MắtXX

XCơng nhân

vận hành

Cơng nhân

vận hành

Bảo trìNghe,

thiết bị

kiểm tra

Thiết bị

kiểm traMức độ

ồnBảo trìHoạt

động tốtCơng nhân

vận hành

Cơng nhân

vận hànhX

X

XThiết bị

tháo, dầu Sạch sẽ

rửa

Mắt

Sản phẩm

khơng bị

khuyết tậtXBảo trì

XPhểu rót

dầu ,

DầuCơn ty

Cơng nhân

vận hànhMắt

XBảo trì

Quản líXXNgười

thực hiện

Cơng nhân

vận hànhXLập bảng kê chi tiết bị lỗi

Đào tạo nâng cao trình độ

của nhân viên vận hành &

bảo trì

Sử dụng kinh nghiệm để

quan sát, trong quá trình

hoạt độngChuẩn so

sanhNgày TuầnLàm sạch bầu chứa thiết

bị lọc

Kiểm tra chất lượng sản

phẩm đầu raDụng cụĐịnh

kì 6

thángDâu theo

thiêu

chuẩnXCơng nhân

vận hành43 | P a g eH

ết44 | P a g eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. Sơ đồ xương cá tìm kiếm các hư hỏng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×