Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Mạch tạo dao động cầu viên

6 Mạch tạo dao động cầu viên

Tải bản đầy đủ - 0trang

-01 biến trở [General/Resistors/Var Resistor] (R).-02 diode [General/Diodes/Diode] (d).-01 bộ khuếch đại thuật tốn OA [Amplifiers/Buffers/OPAMPs/Op-Amp5].Hình 3.53: Mạch tạo dao động cầu viênCác bước tiến hành:

+ Bước 2: Vào “Simulation” chọn “Analog mode” , sau vào “Check Pin Connections” đểkiểm tra các chân nối. Xuất hiện thông báo “All pins are connected”.

Nhấn nút Run Analog Simulation

chạy mô phỏng.trên thanh công cụ hoặc nhấn phím F10 để+ Bước 3:Đưa đầu dò nhấp vào các điểm A để xem dạng sóng của mạch tạo dao động. Ta

có kết quả như hình dưới đây:+ Bước 4:Hình 3.54: Dạng sóng của tín hiệu sau mạch tích phân I

52+ Bước 6:Nhấn Stop (hoặc F10) để dừng q trình mơ phỏng. Nhận xét:Mạch đã tạo được dao động có dạng sóng hình sin nhờ bộ khuếch đại thuật tốn

có hồi tiếp âm làm ổn định tham số của hệ phát sóng RC. Có các mạch RC song song (R2

+ C1 và R3 + C2). Nếu R1/R4 ≥ 3 một làn sóng sin sẽ được tạo ra, còn R1/R4 < 3 thì

khơng tạo dao động.53KẾT LUẬN

Qua q trình làm luận văn, tơi đã nắm được những nét khái quát về phần mềm

CircuitMaker, cũng như ứng dụng của nó để vẽ và mơ phỏng mạch điện tử thơng qua các

ví dụ ở từng phần làm việc thử nghiệm các mạch điện tử được dễ dàng, đơn giản, chính

xác hơn.

Qua đây, tơi thấy việc sử dụng hợp lí phần mềm này sẽ mang lại hiệu quả cao

trong học tập và trong quá trình nghiên cứu, làm việc sau này.

Sau thời gian nghiên cứu, chúng tôi thu được những kết quả sau:

- Đã tìm hiểu tổng quan, cũng như hiểu được phần mềm CircuitMaker.

- Cách sử dụng phần mềm CircuitMaker để vẽ các mạch điện tử nói chung.

-Đã mơ phỏng được một số mạch như: Mạch chỉnh lưu cả chu kì, Mạch khuếch đại dùng

transistors mắc EC, Mạch khuếch đại thuật toán dùng OA (mạch vi phân), Mạch khuếch

đại dùng transistors trường mắc SC, Mạch khuếch đại gồm hai tầng khuếch đại mắc liên

tiếp (Mạch ghép tầng RC), Mạch tạo dao động cầu viên.

Nếu có điều kiện tiếp tục nghiên cứu, thì chúng ta có thể mơ phỏng hoạt động

của một số mạch phức tạp hơn.54DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

1.

Bài giảng CAD điện, biên soạn Thạch Bảo Ân - Huỳnh Tấn Giàu, nhà xuất bản

Thống Kê.

1.

Kĩ thuật điện tử (tái xuất bản lần thứ mười chín), Đỗ Xuân Thụ (chủ biên) –

Đặng Văn Chuyết – Nguyễn Viết Nguyên – Nguyễn Vũ Sơn – Nguyễn Đức Thuận – Ngô

Lệ Thủy – Ngơ Văn Tồn, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Địa chỉ website tham khảo:

1.

http://www.land.ufrj.br/~daniel/cl/CircuitMaker_User_Manual.pdf

2.

http://doc.edu.vn/tai-lieu/huong-dan-su-dung-circuit-maker-2000-54570Quy ước viết tài liệu tham khảo:

Tên tác giả (năm xuất bản), Tên tài liệu (in nghiêng), Nhà xuất bản XYZ.

Tên các Website đặt sau sách tham khảo và đánh số thứ tự kế tiếp

VD:

1. Sách 1.

2. Sách 2.

3. Trang web 1

4. Trang web 2

….55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Mạch tạo dao động cầu viên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×