Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN NAM.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN NAM.

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Nhận kê khai hải quan – thanh lý: Thay mặt các doanh nghiệp, đơn vị

kinh tế, tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm của

người khai Hải quan theo quy định của Luật Hải quan và thực hiện các công

việc khác về thủ tục Hải quan, thơng quan hàng hóa theo thỏa thuận của hai bên.

 Nhận vận chuyển hàng rời: Kinh doanh các loại hình dịch vụ đa dạng

trọn gói, từ hàng rời, hàng bách hóa, hàng container, hàng thiết bị, đặc biệt với

bất kỳ khối lượng và với điểm đi và đến theo yêu cầu của khách hàng. Thực hiện

các dịch vụ thơng quan và giao nhận hàng hóa, gom hàng nguyên công, gom

hàng lẻ, các tùy chọn bảo hiểm và đóng gói hàng hóa, dịch vụ kho bãi ngoại

quan, lập chứng từ tự động, theo dõi quá trình luân chuyển hàng, vận chuyển

hàng hóa.

 Cơng ty cung ứng các dịch vụ vận tải theo lịch trình, hàng gom và

thuê nguyên chuyến. Thực hiện các dịch vụ bốc xếp và sắp đặt hàng, giao nhận

vận tải hàng trọn gói, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời và hàng đặc

biệt, vận chuyển hàng quá cảnh, vận chuyển hàng tạm nhập - tái xuất và tạm

xuất - tái nhập.

 Nhận làm bộ chứng từ, làm thủ tục khai báo hải quan cho hàng nhập

khẩu, hàng xuất khẩu (bao gồm: hàng tàu, hàng nguyên container, hàng lẻ, hàng

rời với tất cả các loại hình: kinh doanh, đầu tư, đầu tư nộp thuế, tạm nhập tái

xuất,gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng mẫu, hàng phi mậu dịch, hàng kho ngoại

quan…v.v).

 Nhận khai báo Hải quan và quản lý trọn gói hợp đồng gia công cho

các doanh nghiệp gia công xuất khẩu (từ khâu lập hợp đồng gia cơng, lập danh

mục máy móc thiết bị nhập khẩu, lập danh mục nguyên phụ liệu nhập khẩu, lập

bộ hồ sơ tờ khai nhập khẩu, lập định mức, lập bộ hồ sơ tờ khai xuất khẩu, lập hồ

sơ thanh khoản hợp đồng gia công và thực hiện khai báo dữ liệu điện tử đến cơ

quan Hải quan).

 Nhận làm thủ tục xuất nhập khẩu trọn gói cho các doanh nghiệp sản

xuất thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất.

 Thay mặt doanh nghiệp thực hiện khai báo Hải quan điện tử, truyền

dữ liệu đến cơ quan hải quan, doanh nghiệp khơng cần mua phần mềm và bố trí

nhân sự.

 Thực hiện các dịch vụ tư vấn về giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu,

thông tin thị trường theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

1.2. Cơ cấu tổ chức :

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức :2Qua hoạt động thực tiễn, Công ty đã có bộ máy tổ chức phù hợp, thể hiện sự

phân biệt rõ ràng về quyền hạn và trách nhiệm về mối quan hệ gắn bó ràng buộc

giữa cấp lãnh đạo và các phòng ban chức năng. Được thực hiện theo sơ đồ dưới:Tổng Giám

đốcGiám đốcPhòng

LogisticsPhòng Kinh

doanhPhòng Kế

tốnPhòng

operationSơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải

quốc tế Thiên Nam

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban :

Tổng Giám đốc.

- Đứng đầu cơng ty có quyền hạn quyết định tất cả các hoạt động hằng

ngày của công ty

- Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế, lao động

thu chi và quyết tốn tài chính.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, đối với cán bộ công

nhân viên của công ty.

Giám đốc.

- Được Tổng Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực và chịu

trách nhiệm trước cơng ty về những lĩnh vực đó.3- Là người đại diện cho Giám đốc thay mặt quản lý cơng ty khi khơng

có Tổng giám đốc.

Phòng Logistics.

- Quản lý giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Giao hàng; Vận chuyển;

Nhân viên bộ phận, kiểm soát hoạt động và chi phí giao nhận.

-Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng lâu năm- Tham mưu, đề nghị kịp thời cho Ban Giám Đốc các chính sách và giải

pháp nhằm cải tiến năng lực hoạt động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả

của các hoạt động thuộc bộ phận Logistic.

- Liên hệ được với các hãng tàu lớn trên thế giới để phát triển tốt nhất

thị trường vận tải quốc tế.

Phòng Kế tốn.

- Quản lý tồn bộ nguồn thu – chi tài chính của Cty, lập báo cáo hàng

tháng để trình Ban giám đốc

-Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính hàng năm của doanhnghiệp

- Tự cân đối thu chi, đáp ứng kịp thời nhu cầu tài chính trong q trình

hoạt động của cơng ty. Cùng với phòng Logistics, phòng Kinh doanh theo dõi

việc ký kết, thực hiện các hợp đồng giao nhận thúc đẩy việc thanh toán quyết

toán và thu hồi vốn nhanh.

- Quản lý cơ sở vật chất bằng nghiệp vụ tài chính. Xây dựng kế hoạch

tài chính ngắn hạn và dài hạn.

Phòng Kinh doanh.

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thuộc nhóm khách hàng mục

tiêu, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng

theo chính sách của Cơng ty.

- Thực hiện báo cáo, kế hoạch ngân sách, kế hoạch cơng việc của

phòng ban theo từng tháng để Ban giám đốc phê duyệt

- Phối hợp tổ chức các kế hoạch các nghiệp vụ liên quan giữa các

phòng ban để hoạt động tốt hơn

Phòng Operation.4- Làm việc với hãng tàu: Chịu trách nhiệm về lịch trình vận chuyển

hàng hóa; Đặt chỗ cho khách hàng theo yêu cầu; Phát hàng vận đơn, Thông báo

hàng đến, Phát hành lệnh giao hàng cho khách hàng .

1.3. Phân tích tình hình nhân sự của cơng ty:

Ban đầu thành lập, cả công ty bao gồm 10 nhân viên. Hiện tại, cơng ty đã

có được đội ngũ 20 nhân viên tuổi từ 22 đến 40 giàu kinh nghiệm, năng động, thích

ứng nhanh với mơi trường và tâm huyết với nghề.Vị tríSố

lượng

NamSố

lượng

NữTổng

cộngBan giám đốc202Kế tốn022Thủ quỹ011Chứng từ044Kinh doanh044Giao nhận707Cả cơng ty911205Tỉ lệ giới tínhNam; 45.00%

Nữ; 55.00%Bảng 1.1: Tình hình giới tínhBiểu đồ 1.1: Tình hình giớitính

Theo thống kê hiện tại Cơng ty Thiên Nam hiện tại có 9 nhân viên Nam

chiếm 45%, số còn lại là Nữ trong tổng số 20 nhân viên. Số lượng nhân viên thay

đổi qua các năm nhằm mục tiêu phát triển cơng ty. Do tính chất công việc là dịch vụ

vận tải nên nhân viên Nam tập trung hết vào phòng Giao nhận đảm nhiệm cơng việc

giao nhận hàng hóa ở Cảng hay Sân bay, còn các cơng việc sale, chứng từ tài chính

và chăm sóc khách hàng thì cần sự tập trung và tỉ mỉ nên hầu hết là nữ. Còn lại Ban

Giám đốc là nam đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác cũng như điều hành

quản lý cơng ty .6Vị tríĐại

học,

cao

đẳngTrung

cấp

nghềBan giám đốc20Kế tốn20Thủ quỹ10Chứng từ40Kinh doanh40Giao nhận16Cả cơng ty146Trình độ học vấnTrung cấp nghề; 30.00%Đại học, cao đẳng; 70.00%Bảng 1.2: Tình hình trình độBiểu đồ 1.2: Tình hình trình độTrong đó, số người đạt trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm tới 70% tổng số

nhân viên của cơng ty. Số còn lại, đã học qua Trung cấp nhưng đã được công ty bồi

dưỡng, đào tạo và huấn luyện trình độ chuyên mơn .

Nhân viên kinh doanh,quản lý tài chính, chứng từ và các trưởng phòng đều

có trình độ cao đẳng trở lên được đào tạo huấn luyện nghiệp vụ và khả năng xử lý,

nhân viên phòng này có trình độ ngoại ngữ trung bình trở lên có thể giao tiếp khi

cần. Công Ty Thiên Nam là dịch vụ giao nhận lấy đội giao nhận là chủ yếu nhưng

do tính chất cơng việc khơng đòi hỏi q nhiều về kiến thức cũng như trình độ

ngoại ngữ nên phòng giao nhận hồn tồn là trung cấp nghề chỉ có trưởng phòng

giao nhận là trình độ đại học nhằm quản lý nhân viên, nhân viên giao nhận khi vào

công ty sẽ được đào tạo cách xem những nội dung chính của chứng từ hàng hóa.

7Nhân viên các phòng có nghĩa vụ ghi chép nhật ký hoạt động hằng ngày của

bản thân và nộp vào cuối mỗi tuần cho trường phòng. Cơng ty thường xun tổ

chức họp vào cuối tháng để khen thưởng và đánh giá nhân viên và thông báo kế

hoạch công việc trong thời gian tới .

1.4. Kết quả hoạt động của công ty trong 3 nằm gần đây (2014-2016) :

ĐVT: Triệu Đồng

NămTương đối

Năm

2014ChỉNăm

2015Năm

20162015 / 2016 / 2015 / 2016

2014

2015

2014

2015tiêu

Doanh thu6.574Chi phí7.3048.445723,14803,44913,74/1,111,167301.1411,111,16649,71.030,71, 111,1480,3110,35.850,86 6.500,56 7.531,26Lợi nhuậnTuyệt đối(Nguồn: Báo cáo tổng hợp năm 2014-2016 của Công Ty Thiên Nam)

Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của cơng ty năm 2014-2016

900084458000

7000

60007531.267304

65746500.56

5850.865000

4000

3000

20000913.74803.44723.141000

20142015

Doanh thuChi phí2016

Lợi nhuậnBiều đồ 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2014-2016.8Doanh thu 2014-2016

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

08445

65742014730420152016Doanh thuBiểu đồ 1.4: Kết quả Doanh Thu của công ty năm 2014-2016

Doanh thu tăng liên tục qua các năm 2014-2016 (tăng 11.1% năm 2015,

15.6% năm 2016). Thể hiện cho người xem thấy được hoạt động kinh doanh của

công ty đi đúng hướng và càng ngày phát triển một phần là do Bộ Công thương

triển khai nhiều biện pháp giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, trong năm 2015

Việt Nam ký kết các hiệp định như Hiệp định thương mại Tự do Việt Nam với EU,

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP ngày càng tạo nhiều cơ hội hơn cho

doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Cty Thiên Nam nói riêng.Chi phí 2014-2016

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

07531.26

5850.8620146500.5620152016Chi phíBiểu đồ 1.5: Kết quả Chi Phí của cơng ty năm 2014-2016

Chi phí tăng dần hàng năm do yếu tố tích cực như cầu mở rộng thị phần,

lượng khách hàng ngày càng nhiều nên chi phí tăng lên; yếu tố tiêu cực: do hoạt9động công ty chưa thực sự hiệu quả cao, chưa đầu tư vào cơ sở vật chất phù hợp

như phương tiện vận chuyển phải thuê ngoài.Lợi nhuận 2014-2016

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0913.74

723.142014803.4420152016Lợi nhuậnBiểu đồ 1.6: Kết quả Lợi Nhuận của công ty năm 2014-2016

Lợi nhuận thể hiện rõ nhất sự thành công của công ty, với Thiên Nam lợi

nhuận tăng hàng năm:

 2014 lợi nhuận là 723.14 triệu đồng

 2015 lợi nhuận tăng 80.3 triệu đồng so với 2014

 2016 lợi nhuận tăng 110.3 triệu đồng so với 2015 có thể xem 2016 là

năm Cty Thiên Nam thu về lợi nhuận cao nhất so với các năm trước do lúc này

công ty đã có những bước thay đổi trong chiến lược kinh doanh, chiến lước về

chi phí mang lại hiệu quả cao .

Nhận xét tổng thể : dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh nêu trên dể dàng

nhận thấy Doanh thu và Lợi nhuận tăng dần trong năm 2014-2016 tất cả cho thấy

kết quả hoạt động hiệu quả của công ty thông qua chiến lược đúng đắn, quản lý

nguồn nhân lực hiệu quả, sự hỗ trợ liên kết giữa các bộ phận của công ty giúp cho

mục tiêu đạt được nhanh hơn từ đó tạo nhiều uy tín với khách hàng và khẳng định

vị trí trên thị trường trong nước .10CHƯƠNG 2. THỰC HIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HĨA BẰNG

ĐƯỜNG BIỂN FCL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN NAM.

Xu hướng quốc tế hóa, tồn cầu hóa nền kinh tế thế giới ngày càng tăng, đẩy

nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế tại nhiều khu vực trên Thế Giới.

Trong 15 năm trở lại đây, cùng với sự mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới, đặc

biệt là sau sự kiện Việt Nam đã là thành viên chính thức của rất nhiều các tổ chức

quốc tế khu vực và trên thế giới như ASEAN, APEC và WTO. Việc hội nhập kinh tế

quốc tế, mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với các nước, các tổ chức là một

cơ hội để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển và đây cũng là

xu hướng tất yếu .

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế đều đặn khoảng 8%/ năm là mức tăng

trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu vào khoảng 20% đến 25%/ năm, tốc độ tăng

trưởng GDP trong năm 2015 vừa qua qua đạt con số khá đẹp: tăng 6,68% so với

năm trước, cao hơn mục tiêu 6,2% mà Quốc hội đề ra và cao nhất trong vòng 5 năm

qua. Trong đó nghành xuất nhập khẩu đóng góp khơng ít vào GDP của cả nước, từ

đó cho thấy vai trò quan trọng của nghành ngoại thương – chiếc cầu nối giữa kinh tế

Việt Nam và kinh tế của thế giới .

Nhận thấy được chúng ta có rất nhiều cơ hội để hợp tác buôn bán quốc tế với

các đối tác ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong đó, hoạt động giao nhận

11hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển đường biển mặc dù còn rất non trẻ song đã

chứng tỏ được tầm quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại quốc tế giữa các

quốc gia.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hàng hóa có thể xuất, nhập khẩu nhanh

nhất, đỡ tốn chi phí nhất. Nhờ đó mà hàng đến tay nhà nhập khẩu nói riêng và người

tiêu dùng nói chung trong thời gian ngắn, an toàn, với giá thấp nhất có thể.2.1.SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHUNG THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ NHẬP

KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN FCL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN NAM.2.1.1. Sơ đồ chung:

Ký hợp đồng

123Nhận và kiểm tra BCTĐóng phí liên quan, lấy D/O4Truyền tờ khai nhập khẩu5Làm thủ tục Hải Quan hàng nhập

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ THIÊN NAM.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×