Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3:CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 3:CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án xây dựng cơng trình ngầm trong mỏ ( lò bằng, lò nghiêng)Trong đó:

n: số chu kì làm việc trong 1 ngày, n= 3

Nng: số ngày làm việc trong tháng, Nng=26 ngày.

3.4.Thời gian xây dựng đường lò.

Thời gian đào chống: Tđc = L/ Vđc = 200/109,4 = 1,8 tháng.

3.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuậtBảng 3.1 Chỉ tiêu kĩ thuật khi đào lò:

Stt

1

2

3

4

5Các chỉ tiêu

Loại cơng trình

Loại mỏ theo khí nổ

Diện tích tiếtSsd

diện

Chiều dài cơng trình

Hệ số kiên cố của đất đáĐơn vịMã hiệuKhối

lượngLò Bằng

II

m2

m2

m9,81

9,28

200

10Thiết bị thi cơng67Máy phun bê tơngCáiHBTS15-6-22K1Xe khoanCáiTAM ROCK CTH-1F/E501Máy khoan neo

Đầu tàu

Gng

Quạt gióCái

Cái

Cái

CáiMQT-110/2,5C

4,5ARP-2M

UGV – 2,2

VM- 6M2

1

12

1kgP-11344,2Chi phí vật liệu cho 1 chu kì

Thuốc nổ53

Nhóm 4 - XDCTN & Mỏ K58Đồ án xây dựng cơng trình ngầm trong mỏ ( lò bằng, lò nghiêng)8

9

10

11

12

13Kíp điện vi sai

Ray

Tà vẹt

Neo

Số lỗ mìn trên gương

Đường kính lỗ khoan

Chiều sâu lỗ khoan

Hệ số sử dụng lỗ mìn

Tốc độ tiến gương 1 chu kì

Tốc độ đào lò trong 1 thángCái

m

Cái

Cái

Lỗ

mm

mEDKZ56

8m

m/tháng18

56

38

1,65

0,85

1,403

109,414Thời gian một chu kì đào chốngkíp315

16Số người trong một đội thợ

Hình thức tổ chức đội thợNgười817Năng suất của đội thợ18Thời gian xây dựng đường lò150 x 190 x 1500Tồn năng

m/người0,18-kíp

ngày553.6. Chi phí trực tiếp đào, chống cố định cho 1m lò.

G=A+B+C đồng/m

Trong đó:

A: chi phí tính trực tiếp, đồng

B: chi phí chung, theo quy định lấy bằng 74% chi phí nhân cơng, đồng.

C: chi phí lãi thuế được lấy bằng 12% chi phí tính trực tiếp và chi phí chung

C=0,12(A+B), đồng.

Bảng 3.2 Bảng chi phí đào chống cố định.

STTCác chỉ tiêuIVật liệu1Thuốc nổ P-1132Kíp điện vi sai

EDKZĐơnSốvịlượngkg

CáiĐơn giáThành tiền43,8

5654

Nhóm 4 - XDCTN & Mỏ K58Đồ án xây dựng công trình ngầm trong mỏ ( lò bằng, lò nghiêng)3Dây điện nổ mìnM1004Bê tơng phunm30,686Vật liệu khác%IINhân cơngcơngIIMáy móc thiết bị

Máy nén khíC1Bơm nướcBộ1Máy xúcM337,8Quạt gióBộ1Máy khácTổng

Bảng 3.3. Chi phí trực tiếp lắp đặt đường sắt

STTThành phần hao phíĐơn vịIVật liệu1RayKg2Lắp kípCái3ĐinhCái4Bu lơngCái5Tà vẹt gỗCáiIINhân cơngCơngIIIMáy thi cơng1Quạt gióCa2Tàu điện + gngCaSố lượngĐơn giáThành tiền55

Nhóm 4 - XDCTN & Mỏ K58Đồ án xây dựng cơng trình ngầm trong mỏ ( lò bằng, lò nghiêng)Bảng 3.4 Chi phí trực tiếp lắp ống gió

STTThành phần hao phíĐơn vịIVật liệu1Ống tơnM2Dây đayKg3Hắc ínKgIINhân cơngcơngSố lượngĐơn giáThành tiềnBảng 3.5. Chi phí lắp đặt đường ống khí nén

STTThành phần hao phíIVật liệu1Ống thépm2Cát tơng amiăngkg3SơnkgIINhân cơngcơngNội dungĐơn vịSố LượngĐơn giáThành tiềnĐườngĐặtLắp đặtLắp đặtLắp ốngđườngống gióống nướckhí nénsắt

56

Nhóm 4 - XDCTN & Mỏ K58Đồ án xây dựng cơng trình ngầm trong mỏ ( lò bằng, lò nghiêng)AChi phí tính trực tiếp1Chi phí vật liệu2Chi phí nhân cơng3Máy thi cơng

Theo đơn giáBChi phí tính chung

74%

Cơng (A+B)CThuế lãi 12%(A+B)

Cộng A+B+CBảng 3.6. Tổng dự tốn cơng trình57

Nhóm 4 - XDCTN & Mỏ K58Đồ án xây dựng cơng trình ngầm trong mỏ ( lò bằng, lò nghiêng)TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Giáo trình xây dựng cơng trình ngầm (tập 1 – thi cơng lò bằng, lò nghiêng, hầm

trạm trong mỏ) – Nguyễn Văn Đước

2. Định mức lao động và năng suất một số thiết bị chủ yếu khai thác than hầm lòtổng công ty khai thác than Việt Nam.

3. Cơ học và tính tốn kết cấu chống giữ cơng trình ngầm – Trần Tuấn Minh.

4. Một số đồ án cũ và các tài liệu trên mạng.

5. T.S. Trần Tuấn Minh, 2014. Tin học ứng dụng trong xây dựng cơng trình Ngầm và

Mỏ. NXB Xây dựng.

6. Kỹ thuật và công nghệ xây dựng cơng trình ngầm trong mỏ - Trần Tuấn Minh,

2016.58

Nhóm 4 - XDCTN & Mỏ K58Đồ án xây dựng cơng trình ngầm trong mỏ ( lò bằng, lò nghiêng)59

Nhóm 4 - XDCTN & Mỏ K58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3:CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×