Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo

Sơ đồ 1.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT

SÁNG TẠO.1.1. Q trình hình thành và phát triển của Cơng ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất

Sáng tạo.

1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty.

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Sáng Tạo.

- Tên giao dịch quốc tế : CREATIVE PRODUCTION & INVESTMENT JOINT

STOCK COMPANY.

- Mã số thuế : 0101529488

- Địa chỉ : Số nhà 477, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, Tổ 3 Phường Định Cơng,

Quận Hồng Mai, Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật: Đào Tuấn Anh

- Giám đốc : Nguyễn Văn Sinh.

 Quy mô:

- Quy mô vốn : Vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng ( Mười tỷ đồng chẵn)

- Quy mơ lao động : qua q trình phát triển từ năm thành lập vào năm 2004, số

lao động làm việc tại Cơng ty chỉ khoảng trên 40 người, nhưng tính đến nay tổng số

lao động Công ty quản lý đã tăng lên hơn 120 người.

1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ.

Căn cứ vào chức năng, ngành nghề đã được ra quyết định Giấy phép hoạt động

trên địa bàn cả nước, Công ty đã xác định chức năng ngành nghề chính cho mình như

sau:

- Sản xuất,kinh doanh các sản phẩm điện tử dân dụng, các sản phẩm từ cao su để

trang trí nội thất.

- Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, các đồ thủ cơng mỹ nghệ.

- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Kinh doanh các trang

thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em (trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục phát triển

nhân cách của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an tồn xã hội).

Ngồi ra, cơng ty còn có một số hoạt động khác ( được trình bày cụ thể trong

phần ngành nghề kinh doanh)

Nhiệm vụ của công ty là xem xét, nắm chắc tình hình thị trường điện dân dụng,

hợp lý hóa các quy chế quản lý của công ty để đạt được hiệu quả kinh tế, xây dựng tổ

chức đảm đương được nhiệm vụ hiện tại, đáp ứng được yêu cầu trong tương lai, có kế

hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và kế hoạch dài hạn.Xây dựng và tổ chức thực

hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

SV:…….7

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Hoàn thành các quy chế khốn trong vận chuyển hàng hóa thơng qua hệ thống

quy chế của đơn vị và các định mức kinh tế - kỹ thuật. Trên cơ sở đó, cơ cấu tổ chức

quản lý chặt chẽ, đội ngũ lãnh đạo có trình độ chun mơn, nhiều kinh nghiệm, chú

trọng đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho công nhân, đội ngũ cán bộ quản lý tạo đà cho sự

ổn định và phát triển của công ty, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ

công nhân.

1.1.3.Ngành nghề kinh doanh.

- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng: Mua bán các sản phẩm, mặt hàng nội

thất; Buôn bán các mặt hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, dụng cụ cơ khí,

kim khí, điện máy;

- Sản xuất sản phẩm từ plastic

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật

liệu tết bện. Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ;

- In ấn.

- Hồn thiện cơng trình xây dựng

- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Kinh doanh các

trang thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em (trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục phát

triển nhân cách của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an tồn xã hội)

1.1.4.Q trình hình thành và phát triển:

Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Sáng Tạo được Sở kế hoạch đầu tư thành

phố Hà cấp phép thành lập ngày 15/09/2004. Là một doanh nghiệp tư nhân phải đối

mặt với bao khó khăn của nền kinh tế biến động không ngừng, song Cơng ty đã có

những bước phát triển đáng kể. Qua một thời gian vừa khởi đầu xây dựng bộ máy tổ

chức, triển khai các mặt hoạt động từ năm 2005 đến nay, công ty tiếp tục ổn định và

phát triển. không ngừng xây dựng và phát triển hướng thành một doanh nghiệp đa

ngành nghề. Công ty luôn phấn đấu thực hiện tốt việc cung ứng các vật tư, thiết bị điện

cho các đơn vị thành viên, các dự án mà công ty nhận được. Để giải quyết việc làm,

nâng cao đời sống cho lao động, hiện nay công ty chuyên cung cấp các sản phẩm về

nghành điện như lắp đặt hệ thống cấp thốt nước, lò sưởi và điều hòa khơng khí, điện

tủ lạnh ...

SV:…….8

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Trong những năm gần đầy mặc dù có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng cơng ty đã

tích lũy được nhiều kinh nghiệm hoạt động trên thị trường trong nước. Với phương

châm kinh doanh “ lấy chữ tín làm đầu, chất lượng, hiệu quả”, cùng với sự cố gắng

không ngừng của các cán bộ chủ chốt trong công ty, Công ty đã gặt hái được nhiều

thành công, dần khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực điện khơng những

trên địa bàn Hà Nội mà không ngừng mở rộng ra các địa bàn khác và các tỉnh lân cận

và ngay cả trước những biến động của thị trường hiện nay.

1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất

Sáng tạo.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty có các đặc điểm chính sau:

- Là một công ty kinh doanh tổng hợp gồm nhiều ngành nghề khác nhau, đa

dạng, phong phú từ sản xuất sản phẩm, bn bán hàng hóa đến cung ứng dịch vụ trong

đó cơng ty chun cung cấp các sản phẩm về nghành điện như lắp đặt hệ thống cấp

thoát nước, lò sưởi và điều hòa khơng khí, điện tủ lạnh ...

- Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm cả sản xuất và thương mại, dịch vụ

hay nói cách khác là sản xuất và lưu thông.

- Số người lao động: hơn 120 người, trong đó có 42 người là cán bộ quản lý và

có 78 người ở các bộ phận sản xuất, đó là chưa kể tới số lao động thời vụ mà công ty

thường sử dụng, cũng tương đối lớn.

- Phạm vi hoạt động của công ty tương đối rộng. Do ngành nghề kinh doanh và

dịch vụ đa dạng nên công ty không những hoạt động trên địa bàn Hà Nội mà còn mở

rộng ở nhiều địa phương khác.

- Phương thức hoạt động của công ty: kết hợp sản xuất và thương mại dịch vụ

một các năng động, linh hoạt vì mục tiêu tăng trưởng của cơng ty.

- .Đối tác của Công ty chủ yếu là các doanh nghiệp xây dựng và cửa hàng kinh

doanh thiết bị điện,...

1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo.

Với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ cơng nhân viên có kinh nghiệm trong hoạt động

kinh doanh, đặc biệt đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ chun mơn cao được đào

tạo và trau dồi kinh nghiệm khá vững chắc đã nâng cao hiệu quả kinh doanh cho tồn

cơng ty.

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức chặt chẽ, các nhiệm vụ quản lý được

phân chia cho các bộ phận theo mơ hình phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh,

chức năng, nhiệm vụ của Công ty, giúp quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cán

bộ nhân viên, công tác quản lý cũng như công tác báo cáo kết quả kinh doanh.

9

SV:…….

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Mơ hình tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty gồm :

- Hội đồng quản trị :

- Ban giám đốc : gồm giám đốc và 2 phó giám đốc

- 06 phòng ban chun mơn nghiệp vụ : phòng Tổ chức hành chính, Phòng tài

chính- kế tốn, Phòng kinh tế kế hoạch, Phòng thị trường, Phòng thiết kế, sản xuất.

Cụ thể sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Cổ phân Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo như sau:

Sơ đồ 1.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạoĐại hội đồng cổ đôngHội đồng quản trịBan kiểm sốtBan giám đốcPhòng

tổ chức

hành

chínhPhòngPhòngtài chínhkế hoạch,- kế tốnkỹ thuậtPhòng

thị

trườngPhòng

thiết kế,

kiểm sốt

chất lượngPhòng sản

xuấtXưởng sản xuất

(Nguồn :Phòng tổ chức – hành chính)

Sau đây là từng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban trong Cơng ty :

- Đại hội đồng cổ đơng : là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, thường

được tổ chức mỗi năm một lần, phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày

kết thúc năm tài chính, thảo luận và thông qua các vấn đề về : Báo cáo tài chính kiểm

tốn từng năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị, kế hoạch

phát triển ngắn hạn và dài hạn của công ty.

- Hội đồng quản trị : là cơ quan có quyền nhân danh công ty quyết định các vấn

đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Cơng ty phù hợp với luật pháp, trừ các vấn

10

SV:…….

Lớp: K..D3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x