Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: Th.S….

Báo cáo thực tập tổng hợp

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển theo xu hướng hội nhập với nền

kinh tế thế giới, bên cạnh những cơ hội, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với khơng ít

khó khăn, thách thức. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải khơng ngừng

đổi mới, hồn thiện cơng cụ quản lý kinh tế để tăng lợi nhuận cho công ty. Muốn đứng

vững trên thị trường, nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần có

các chiến lược và các biện pháp quản lý phù hợp và hiệu quả nhất.

Như chúng ta đã học, tổ chức cơng tác kế tốn là việc tổ chức thực hiện các

chuẩn mực và chế độ kế tốn để phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, chế độ bảo quản lưu giữ

tài liệu kế tốn, cung cấp thơng tin tài liệu kế toán và các nhiệm vụ khác của kế tốn.

Từ đó, tiến hành tổ chức phân tích kinh tế, cung cấp thông tin. Như vậy nếu một doanh

nghiệp tổ chức tốt cơng tác kế tốn, doanh nghiệp đó có thể dễ dàng quản lý và đáp

ứng các yêu cầu thông tin phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

hiệu quả. Nó quyết định đến sự tồn tại, phát triển hay suy thối của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, để cho cơng tác kế tốn được thực hiện đầy đủ chức năng của nó thì

doanh nghiệp cần phải quản lý và tạo điều kiện cho công tác kế tốn hoạt động có hiệu

quả và phát triển phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình.

Xuất phát từ ý nghĩa và vai trò quan trọng của việc tổ chức cơng tác kế tốn và

phân tích kinh tế, qua q trình tìm hiểu và thực tập tại Cơng ty Cổ phần Đầu tư và

Sản xuất Sáng tạo và nhận được giúp đỡ nhiệu tình của Ths. …….. cùng các anh chị

trong q cơng ty đã giúp em hồn thành bản báo cáo này. Do hạn chế về thời gian

cũng như trình độ chun mơn nên bài viết có thể có những sai sót, kính mong thầy cơ

đóng góp ý kiến cho bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Báo cáo thực tập gồm 4 phần chính:

Phần I: Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo

Phần II: Tổ chức cơng tác kế tốn, phân tích kinh tế tại Cơng ty Cổ phần Đầu

tư và Sản xuất Sáng tạo.

Phần III: Đánh giá khái quát cơng tác kế tốn, phân tích kinh tế Cơng ty Cổ

phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo.

Phần IV: Định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp.

SV:……4

Lớp: K..D3GVHD: Th.S….

Báo cáo thực tập tổng hợp

DANH MỤC VIẾT TẮT

STTTừ viết tắtNội dung1CCDCCông cụ dụng cụ2VKDVốn kinh doanh3TNHHTrách nhiệm hữu hạn4TNDNThu nhập doanh nghiệp5TSDHTài sản dài hạn6TSNHTài sản ngắn hạn7TSCĐTài sản cố định8VNĐViệt nam đồng9BHBán hàng10QLDNQuản lý doanh nghiệp11VCSHVốn chủ sở hữu12BCTCBáo cáo tài chính13KDKinh doanh14CCDVCung cấp dịch vụ15BHBán hàng15BTCBộ tài chính16XDCBXây dựng cơ bảnSV:……5

Lớp: K..D3GVHD: Th.S….

Báo cáo thực tập tổng hợp

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT

123

4

5

6SV:……Tên bảng

Sơ đồ 1.1 Bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất

Sáng tạo

Bảng 1.1: Bảng 1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo qua 2 năm 2013

và 2014

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Cổ phần

Đầu tư và Sản xuất Sáng tạo

Sơ đồ 2.2:Sơ đồ xử lý và luân chuyển chứng từ thu chi tiền mặt

tại cơng ty

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn trong hình thức kế tốn Chung

Bảng 2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công

ty năm 2013 và 20146

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT

SÁNG TẠO.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất

Sáng tạo.

1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty.

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Sáng Tạo.

- Tên giao dịch quốc tế : CREATIVE PRODUCTION & INVESTMENT JOINT

STOCK COMPANY.

- Mã số thuế : 0101529488

- Địa chỉ : Số nhà 477, ngõ 192, phố Lê Trọng Tấn, Tổ 3 Phường Định Cơng,

Quận Hồng Mai, Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật: Đào Tuấn Anh

- Giám đốc : Nguyễn Văn Sinh.

 Quy mô:

- Quy mô vốn : Vốn điều lệ là 10.000.000.000 đồng ( Mười tỷ đồng chẵn)

- Quy mơ lao động : qua q trình phát triển từ năm thành lập vào năm 2004, số

lao động làm việc tại Công ty chỉ khoảng trên 40 người, nhưng tính đến nay tổng số

lao động Cơng ty quản lý đã tăng lên hơn 120 người.

1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ.

Căn cứ vào chức năng, ngành nghề đã được ra quyết định Giấy phép hoạt động

trên địa bàn cả nước, Cơng ty đã xác định chức năng ngành nghề chính cho mình như

sau:

- Sản xuất,kinh doanh các sản phẩm điện tử dân dụng, các sản phẩm từ cao su để

trang trí nội thất.

- Sản xuất các sản phẩm từ gỗ, các đồ thủ cơng mỹ nghệ.

- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Kinh doanh các trang

thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em (trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục phát triển

nhân cách của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an tồn xã hội).

Ngồi ra, cơng ty còn có một số hoạt động khác ( được trình bày cụ thể trong

phần ngành nghề kinh doanh)

Nhiệm vụ của cơng ty là xem xét, nắm chắc tình hình thị trường điện dân dụng,

hợp lý hóa các quy chế quản lý của công ty để đạt được hiệu quả kinh tế, xây dựng tổ

chức đảm đương được nhiệm vụ hiện tại, đáp ứng được yêu cầu trong tương lai, có kế

hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và kế hoạch dài hạn.Xây dựng và tổ chức thực

hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh.

SV:…….7

Lớp: K..D3GVHD: Th.S…………….

Báo cáo thực tập tổng hợp

Hồn thành các quy chế khốn trong vận chuyển hàng hóa thơng qua hệ thống

quy chế của đơn vị và các định mức kinh tế - kỹ thuật. Trên cơ sở đó, cơ cấu tổ chức

quản lý chặt chẽ, đội ngũ lãnh đạo có trình độ chun mơn, nhiều kinh nghiệm, chú

trọng đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho công nhân, đội ngũ cán bộ quản lý tạo đà cho sự

ổn định và phát triển của công ty, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho cán bộ

công nhân.

1.1.3.Ngành nghề kinh doanh.

- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng: Mua bán các sản phẩm, mặt hàng nội

thất; Buôn bán các mặt hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, dụng cụ cơ khí,

kim khí, điện máy;

- Sản xuất sản phẩm từ plastic

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

- Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt.

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật

liệu tết bện. Chi tiết: Sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ;

- In ấn.

- Hồn thiện cơng trình xây dựng

- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Kinh doanh các

trang thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em (trừ các loại đồ chơi có hại cho sự giáo dục phát

triển nhân cách của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)

1.1.4.Q trình hình thành và phát triển:

Cơng Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Sản Xuất Sáng Tạo được Sở kế hoạch đầu tư thành

phố Hà cấp phép thành lập ngày 15/09/2004. Là một doanh nghiệp tư nhân phải đối

mặt với bao khó khăn của nền kinh tế biến động khơng ngừng, song Cơng ty đã có

những bước phát triển đáng kể. Qua một thời gian vừa khởi đầu xây dựng bộ máy tổ

chức, triển khai các mặt hoạt động từ năm 2005 đến nay, công ty tiếp tục ổn định và

phát triển. không ngừng xây dựng và phát triển hướng thành một doanh nghiệp đa

ngành nghề. Công ty luôn phấn đấu thực hiện tốt việc cung ứng các vật tư, thiết bị điện

cho các đơn vị thành viên, các dự án mà công ty nhận được. Để giải quyết việc làm,

nâng cao đời sống cho lao động, hiện nay công ty chuyên cung cấp các sản phẩm về

nghành điện như lắp đặt hệ thống cấp thốt nước, lò sưởi và điều hòa khơng khí, điện

tủ lạnh ...

SV:…….8

Lớp: K..D3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x