Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Triệu chứng cận lâm sàng

Triệu chứng cận lâm sàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Triệu chứng cận lâm sàng

- Tỷ lệ Prothrombin.

- Nhóm máu: cần thiết để truyền máu khi có

chỉ định.

- Chức năng thận: Ure, creatinin, khi bệnh

nhân có sớc mất máu.

- Nội soi dạ dày: xác định nguyên nhân

chảy máu, vị trí chảy máu, xác định chảy

máu đã cầm hay còn đang chảy và giúp

can thiệp cầm máu.Nôn ra máuT/c XHTH

cao

Các t/c mất máuĐi ngồi

phân đen6.Biến chứng

Chảy máu nặng: có thể dẫn đến sốc trụy

mạch, rối loạn các chức năng sống và đe

dọa tử vong. Cần chú ý là chảy máu tiêu

hóa cao có thể khơng chảy máu ra ngồi

dữ dợi nhưng có thể gây trụy mạch và tử

vong.

Hơ hấp: trong chảy máu nặng có sớc, bệnh

nhân có rới loạn ý thức và có thể sặc phổi

do chất nơn từ đường tiêu hóa.6.Biến chứng

- Tuần hoàn: sớc do mất máu dẫn đến làm

giảm tưới máu và ảnh hưởng đến tất cả

các cơ quan như tim não, thận, phổi, gan,

các tuyến nội tiết.

- Hơn mê: chảy máu tiêu hóa trên bệnh

nhân xơ gan có nguy cơ dẫn đến hơn mê

gan. Trong trường hợp mất máu nặng có

thể rới loạn ý thức.6.Biến chứng

- Rới loạn đơng máu: hay gặp trong

chảy máu tiêu hóa nặng ở bệnh nhân

xơ gan do giảm các yếu tố đơng máu.7. Ngun tắc xử trí cấp cứu

- Đảm bảo hô hấp:

- Khai thông đường thở nếu bệnh nhân

sốc nặng, rối loạn ý thức: hút đờm

họng, đặt canun miệng, nằm nghiêng

an toàn nếu rối loạn ý thức(dể tránh

sặc nếu bệnh nhân nôn).

- Thở oxy.

- Đặt NKQ, thở máy nếu bệnh nhân sốc

nặng, suy hơ hấp.7. Ngun tắc xử trí cấp cứu

- Đảm bảo huyết động.

- Đặt bệnh nhân nằm đầu thấp nếu có

tụt HA.

- Đặt ngay đường truyền ngoại vi chắc

chắn, truyền Natriclorua 9‰, dung

dịch keo, máu hoặc chế phẩm của

máu theo chỉ định của bác sỹ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Triệu chứng cận lâm sàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×