Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách truy cập dữ liệu trực tiếp

Cách truy cập dữ liệu trực tiếp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Truy cập theo byte

Địa chỉ byte

Kiểu truy cập

Tên vùng nhớTruy cập theo word (từ)

Địa chỉ byte cao

Kiểu truy cập

Tên vùng nhớTruy cập theo Double Word (Từ

kép)Địa chỉ byte cao

Kiểu truy cập

Tên vùng nhớPhân chia vùng nhớ trong S7-200

Vùng đệm ảo đầu vào (I; I0.0I15.7)

CPU sẽ truy cập các đầu vào vật lý

tại đầu mỗi chu kỳ quét và ghi dữ

liệu tơng ứng vào bộ đệm ảo.

Định dạng truy cập:

Vùng đệm ảo đầu ra (Q; Q0.0-Q15.7)

Cuối mỗi chu kỳ quét, CPU S7-200 sẽ truy

cập dữ liệu từ bộ đệm ảo xuất ra các đầu

ra vật lý.

Định dạng truy cập:

Vùng nhớ biến (V; VB0-VB5119)

Vùng nhớ này thờng để lu các kết

quả trung gian của chơng trình.

Định dạng truy cập:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách truy cập dữ liệu trực tiếp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×