Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Gọn gàng, mỹ quan. 整理整顿素养

Gọn gàng, mỹ quan. 整理整顿素养

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bạn muốn công việc : hiệu quả, không tốn quá

nhiều thời gian và không mệt mỏi ???

清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清Ýthức làm việc: chủ động, tập trung,

đúng phương pháp.Dụng cụ làm việc: đầy đủ và phù hợp. 清清清清清清清清清清清清清清清清清

 清清清清清清清清清清Học cách suy nghĩ trước khi làm

清清清清清清清清- Tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả nhất.

- Chọn lựa dụng cụ phù hợp.

- Tiến hành công việc.

- Kiểm tra lại, rút kinh nghiệm.

- 清清清清清清清清清清清清

- 清清清清清清清

- 清清清清清

- 清清Phương pháp dọn vệ sinh chung đối với sàn

nhà, mặt kính, tường, nhà vệ sinh

清清清 , 清清清清清清清清清清清清清清清清Bước 1: Dọn sạch rác và bụi bẩn.

清 1 清清清清清清清清清Bước 2:Lau bằng nước tẩy rửa( nước rửa sàn,

nước lau kính…).

清 2 清清清清清清清清清清清清清清清清清清清…清清Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Gọn gàng, mỹ quan. 整理整顿素养

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×