Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quy trình kiểm thử dòng dữ liệu

Quy trình kiểm thử dòng dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

12Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội5. Ví dụ

1.void giaiPTBac1(float a, float b){2.float x;3.if(a==0){4.if(b==0)5.printf( “ PT có vơ số nghiệm ” );6.else7.printf( “PT vô nghiệm ” );8.}else{9.x = ( -b/a );10.printf( “ PT có nghiệm x = %f ”, x);11.

12.}

}Chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0Có 2 biến đầu vào (tham số) a, b và 1 biến cục bộ x.13Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội5. Ví dụ

Bước 1:

1.void giaiPTBac1(float a, float b){2.float x;3.if(a==0){4.u(a)if(b==0)5.d(x), u(b), u(a), u(x)printf( “ PT có vơ số nghiệm ” );6.u(b)else7.printf( “PT vô nghiệm ” );8.}else{9.x = ( -b/a );10.printf( “ PT có nghiệm x = %f ”, x);11.

12.d(a), d(b), d(x)}

}k(all)14Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội5. Ví dụ

Bước 2:• Từ đồ thị dòng dữ liệu ta tính độ phức tạp của chud(a), d(b), d(x)trình.C=2+1=3• Mỗi biến sẽ có thể có tối đa 3 đường thi hành khácu(a)nhaud(x), u(b), u(a), u(x)

u(b)k(all)15Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội5. Ví dụ

[1]Bước 3:• Xác định 3 đường thi hành tuyến tính độc lập:

 Đường đi 1: 1-2-3-5-6-8

 Đường đi 2: 1-2-3-4-8

 Đường đi 3: 1-2-3-5-7-8

• Thực hiện kiểm thử từng biến a, b , x theo từng[2][3]d(a), d(b), d(x)u(a)[4]đường đi xem có tồn tại cặp xử lý nào hoạt động

khơng bình thường khơng.[5][6]u(b)[7]k(all)

[8]d(x), u(b), u(a), u(x)16Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội5. Ví dụ

[1]Bước 4:[2]Kiểm thử vòng đời biến a[3]d(a)u(a)[4]Đường đi 1: ~dukĐường đi 2: ~duukĐường đi 3: ~duk[5]Cả 3 đường đi đều khơng có chứa cặp xử lý nào bất thường[6][7]k(all)

[8]u(a)17Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội5. Ví dụ

[1]Bước 4:[2]Kiểm thử vòng đời biến bd(b)[3]Đường đi 1: ~dukĐường đi 2: ~dukĐường đi 3: ~duk[4]

[5]u(b)Cả 3 đường đi đều khơng có chứa cặp xử lý nào bất thường[6][7]k(all)

[8]u(b)18Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội5. Ví dụ

[1]Bước 4:[2]Kiểm thử vòng đời biến xd(x)[3][4]Đường đi 1: ~dkĐường đi 2: ~ddukĐường đi 3: ~dk[5]Trong 3 đường đi trên, đường đi 1 và 3 có cặp xử lý dk bất thường, đường đi 2 có cặp xử lý dd bất thường. Cần kiểm tra lại

xem có phải lỗi hay không.[6][7]k(all)

[8]d(x), u(x)19Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội6. Tổng kết

Như ta đã biết, kiểm thử dòng điểu khiển và kiểm thử dòng dữ liệu được xem là hai phương pháp chủ yếu trong

kỹ thuật kiểm thử hộp trắng nhằm phát hiện các lỗi tiềm ẩn bên trong chương trình. Phương pháp kiểm thử dòng

điều khiển cho phép sinh ra các ca kiểm thử (tương ứng với các đường thi hành của dòng điều khiển) của

chương trình. Tuy nhiên, chỉ áp dụng phương pháp này là chưa đủ để phát hiện tất cả các lỗi tiềm ẩn.Trong thực

tế, các lỗi thường xuất hiện tại các biến được sử dụng trong chương trình. Kiểm thử dòng dữ liệu cho phép

chúng ta phát hiện các lỗi này.20Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình kiểm thử dòng dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×