Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích vòng đời của 1 biến

Phân tích vòng đời của 1 biến

Tải bản đầy đủ - 0trang

8Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội3. Phân tích vòng đời của 1 biến• Nếu ký hiệu trạng thái “chưa khởi tạo biến” là ~ , có thể mơ tả 3 khả năng xử lý đầu tiên với 1 biến:

 ~d: Biến chưa khởi tạo và thực hiện khai báo biến (Đúng)

 ~u: Biến chưa khởi tạo và sử dụng biến (Sai)

 ~k: Biến chưa khởi tạo và hủy biến (Có thể đúng có thể sai)9Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội3. Phân tích vòng đời của 1 biến• Đồng thời, với 3 sự kiện trên, ta có 9 khả năng sau:

LoạiBình thườngCặp xử lýMơ tảGhi chúduKhai báo rồi sử dụngHợp lýudSử dụng rồi khai báo / gán giá trị mớiHợp lýuuSử dụng rồi tiếp tục xử dụngHợp lýukSử dụng rồi hủy biếnHợp lýkdHủy rồi khai báo / gán giá trị mớiHợp lý10Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội3. Phân tích vòng đời của 1 biếnLoạiCặp xử lýMơ tảGhi chúddKhai báo rồi khai báo lạiCó khả năng saidkKhai báo rồi hủy biếnCó khả năng saikuHủy rồi sử dụng biếnSaikkHủy rồi tiếp tục hủySaiBất thường11Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội4. Quy trình kiểm thử dòng dữ liệu

Quy trình kiểm thử dòng dữ liệu gồm các cơng việc sau: Bước 1: Xây dựng đồ thị dòng dữ liệu

 Bước 2: Tính độ phức tạp Cyclomatic của đồ thị (C)

 Bước 3: Xác định C đường thi hành tuyến tính độc lập cơ bản cần kiểm thử

 Bước 4: Kiểm thử vòng đời cho từng biến

• Mỗi biến có thể có tối đa C đường thi hành khác nhau

• Trên từng đường thi hành của 1 biến, Kiểm thử xem có tồn tại cặp xử lý hoạt động khơng bình thường

nào khơng. Nếu có hãy ghi nhận để lập báo cáo kết quả và phản hồi.12Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội5. Ví dụ

1.void giaiPTBac1(float a, float b){2.float x;3.if(a==0){4.if(b==0)5.printf( “ PT có vô số nghiệm ” );6.else7.printf( “PT vô nghiệm ” );8.}else{9.x = ( -b/a );10.printf( “ PT có nghiệm x = %f ”, x);11.

12.}

}Chương trình giải phương trình bậc nhất ax + b = 0Có 2 biến đầu vào (tham số) a, b và 1 biến cục bộ x.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích vòng đời của 1 biến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×