Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Một số đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn và đề xuất phương hướng cho những năm tới

1 Một số đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn và đề xuất phương hướng cho những năm tới

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết Luận

Qua quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại Trạm xử lý nước thải của chợ đầu mối

Thủ Đức, sau khi hoàn thành đợt thực tập này, em đã khái quát được tình hình thực tế

trong cơng tác xử lý nước thải trên tại chợ đầu mối Thủ Đức. Đã tham gia vào quá trình

xử lý nước thải của Trạm và em nhận ra tầm quan trọng của việc xử lý nước thải góp

phần vào cơng tác bảo vệ mơi trường.

Trong thời gian thực tập tại nhà máy em đã tìm hiểu và học hỏi được rất nhiều kiến

thức bổ ích như:

- Tìm hiểu được một số phương pháp vận hành hệ thống xử lý của hệ thống.

- Tìm hiểu được những sự cố về kỹ thuật trong vận hành xử lý nước thải.

- Làm quen với tác phong làm việc trong mơi trường thực tế.

Qua thời gian thực tập đó, em đã nhận thấy :- Hệ thống xử lý nước thải Chợ Nông Sản Thủ Đức là 1 hệ thống được đầu tư và xây

dựng tương đối hồn chỉnh, quy trình công nghệ được lựa chọn phù hợp với thành

phần chất thải đầu vào, nước thải đầu ra được phép xả thải ra nguồn tiếp nhận (đạt

loại B theo cam kết môi trường).

Dựa vào các kiến thức đã học và thời gian trải nghiệm thực tế tại nhà máy xử lý nước

thải Chợ Nông Sản Thủ Đức em rút ra một số nhận xét sau:- Nhà máy xử lý nước thải Chợ Nông Sản Thủ Đức với tổng công suất thiết kế

1500m3/ ngày đêm bao gồm 1 giai đoạn. Hiện nay, đã vận hành ổn định giúp giải

quyết vấn đề xử lý nước thải ô nhiêm của các doanh nghiệp.

Riêng về quy trình xử lí nước thải của nhà máy XLNC tập trung KCN Long Hậu cũng

có những ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm

- Áp dụng công nghệ đơn giản nhưng hiệu quả xử lý cao.

- Toàn bộ hệ thống điều kiển điều được dùng công nghệ tự động nên dễ vận hành

và tiết kiệm chi phí nhân cơng.

- Tại mỗi cơng trình xử lý điều có hệ thống bơm dự phòng nhằm mục đích khi xảy

ra sự cố nước thải khơng bị lưu lại các cơng trình xử lý mà có thể tiếp tục các quy

trình xử lý.

Nhược điểm42- Diện tích xây dựng nhà máy lớn, còn nhiều khơng gian chưa dược tận dụng

- Khoảng cách giữ các công trình gần nhưng lượng điện tiêu thu ở các máy bơm

hoạt động rất lớn.

- Đường ống dẫn nước cần thay mới để trán những sự cố vỡ ống nước làm cho quá

trình hoạt động của hệ thống bị gián đoạn.

2. Kiến Nghị

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải đầu vào của các tiểu thương

để kiểm soát chặt chẽ việc xả thải đúng quy định, phát hiện kịp thời để tìm ra biện

pháp khắc phục khi vận hành hệ thống.

- Kiểm sốt các thơng số ở bể hiếu khí cho phù hợp.

- Thường xuyên kiểm tra máy móc với các con bơm, hệ thống chứa hóa chất để

tránh xảy ra rò rỉ hóa chất, tránh hư hỏng máy móc chủ yếu là các máy bơm định

hướng, bơm chìm, máy thổi khí.- Cần quan tâm đầu tư nhiều hơn vào việc đầu tư đổi mới trang thiết bị.43

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trịnh Xn Lai - Tính tốn thiết kế các cơng trình xử lý nước thải - Nhà xuất

bản Xây Dựng

[2] Sổ tay vận hành và bảo trì nhà máy xử lý nước thải Chợ Nông Sản Thủ Đức

[3] Trịnh Lê Hùng-2006-Kỹ Thuật Xử Lý Nước Thải-Nhà xuất bản Giáo Dục

[4] http://luanvan.co/luan-van/xu-ly-nuoc-thai-cho-thu-duc-668/44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Một số đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn và đề xuất phương hướng cho những năm tới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×