Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Sử dụng máy biến áp đo lường

III. Sử dụng máy biến áp đo lường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình ảnh và sơ đồ nguyên lý máy biến điện áp đo lườngKHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆP1. Máy biến dòng

Trong hầu hết các thiết bị đo lường và điều khiển

dòng điện đều được quy về chuẩn 5A nên các

máy biến dòng sử dụng trong các lĩnh vực này

thường có dòng điện ngõ ra cuộn thứ cấp là 5A.

Cuộn thứ cấp của máy biến dòng thường được

nối với các thiết bị đo như ampere kế, watt kế

hoặc các thiết bị tự động khác, khi sử dụng máy

biến dòng để cung cấp cho nhiều thiết bị thì phải

mắt nối tiếp các thiết bị này với nhau.

Máy biến dòng điện dùng để biến dòng điện lớn

thành dòng điện nhỏ để đo lường bằng các dụng

cụ đo tiêu chuẩn và điều khiển.KHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆPHình ảnh và sơ đồ nguyên lý máy biến dòng đo lườngKHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆPMáy biến dòng điện cũng giống như một máy

biến áp cách ly thơng thường gồm có lõi thép

được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện, hai cuộn

dây quấn sơ cấp và thứ cấp đặt trên lõi thép.

Điểm đặc biệt của máy biến dòng nằm ở tiết diện

và số vòng dây quấn cuộn sơ cấp và thứ cấp.

Máy biến dòng điện dùng để biến dòng điện lớn

thành dòng điện nhỏ để đo lường bằng các dụng

cụ đo tiêu chuẩn và điều khiển.KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆPCuộn dây sơ cấp được quấn rất ít vòng (thường

chỉ một vòng dây) và có tiết diện rất lớn do máy

phải làm việc ở điều kiện gần như ngắn mạch.

Đường kính dây quấn sơ cấp phụ thuộc vào cấp

công suất của máy biến dòng; máy biến dòng có

cơng suất càng lớn thì đường kính dây quấn sơ

cấp càng lớn.KHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆPDây quấn thứ cấp của máy biến dòng có tiết diện

nhỏ và có rất nhiều vòng.

Khơng được phép để máy hoạt động ở chế độ

khơng tải vì điện áp khơng tải phía thứ cấp của

máy biến dòng điện rất lớn có thể gây hỏng lớp

cách điện dẫn đến phá huỷ máy.

Khi sử dụng máy biến dòng điện cần chú ý khơng

được để dây quấn thứ cấp hở mạch vì dòng điện

từ hóa sẽ rất lớn, lõi thép bảo hòa sâu sẽ nóng

lên và làm cháy dây quấn, ngoài ra, suất điện

động sẽ nhọn đầu gây nên điện áp cao đến hàng

nghìn Volt ở thứ cấp dẫn đến khơng an tồn cho

người sử dụng.KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Sử dụng máy biến áp đo lường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×