Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đo các đại lượng R, L, C

Đo các đại lượng R, L, C

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.1. Đo điện trở bằng vôn mét và ampe métSơ đồ đo điện trở R dựa trên định luật Ôm. Mặc dù có thể sử dụng các dụng cụ đo chính xác

nhưng giá trị điện trở nhận được bằng phương pháp này có thể có sai số lớn do phụ thuộc cả vào sai

số của vôn mét và ampe mét.KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP2.1.2. Đo điện trở bằng Ômmét

- Ômmét mắc song song:KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- Ômmét nhiều thang đo:KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- Đo điện trở lớn bằng Megomet:KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP- Megomet thơng thường:KHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆP2.2. Đo giá trị điện cảmKHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP2.3. Đo giá trị điện dungKHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆP3. Đo các đại lượng tần số, cơng suất và điện năng3.1. Đo tần số

Dụng cụ được sử dụng để đo tần số gọi là tần kế.

Các phương pháp đo tần số:

- Đo tần số bằng phương pháp biến đổi thẳng:

+ Các tần số kế cơ điện tương tự (tần số kế điện từ, điện động, sắt điện

động): được sử dụng để đo tần số trong khoảng từ 20Hz ÷ 2,5kHz trong các mạch

nguồn với cấp chính xác khơng cao (cấp chính xác 0,2; 0,5; 1,5; 2,5). Các loại tần

số kế này nói chung hạn chế sử dụng vì tiêu thụ cơng suất khá lớn và bị rung.KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP+ Tần số kế chỉ thị số: được sử dụng để đo chính xác tần số của tín hiệu

xung và tín hiệu đa hài trong dải tần từ 10Hz ÷50GHz. Còn sử dụng để đo tỉ số

các tần số, chu kỳ, độ dài các xung, khoảng thời gian.KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đo các đại lượng R, L, C

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×