Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các loại cơ cấu đo

Các loại cơ cấu đo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơ cấu đo từ điện

Phần tĩnh:Nam châm vĩnh cửuHai má cực từLõi sắt từ

Trong khe từ có từ trường đồng

nhất hướng tâmPhần động:Khung dâyKim chỉ thịLò so phản khángĐối trọngKHOA IN CễNG NGHIPCơ cấu đotừ điện

B -Cm ng tTại thời điểm cân bằng mô men:n - s vũng ca

khung dõyMq = M pk ⇔ B.S.n.I = D.α Phương trình thang đo:

S - diện tích

khung dâyα=B.S.n

D.I = S .Iphản kháng0So - độ nhạy

của CCĐKHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆPD – hệ số lò socấu đotừ điệnĐặc điểm:Chỉ đo ở mạch một chiềuThang đo tuyến tínhCơng suất tiêu thụ nhỏChịu q tải kémCấu tạo phức tạpỨng dụng: chế tạo ampemét, vônmét, dùng làm thiết

bị chỉ thị cho các vônmét điện tử và cầu đoKHOA IN CễNG NGHIPCơ cấu đo in từL CC m mụ mem quay sinh ra do tương

tác giữa từ trường của cuộn dây (phần tĩnh)

có dòng điện chạy qua với phần tử làm bằng

vật liệu sắt từ (phần động)KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆPCơ cấu đo điện từKHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆPC¬ cÊu đo điện t

Tại thời điểm cân bằng mô men:qM

Phng trỡnh thang đo:Đặc điểm:Đo ở cả mạch một chiều và xoay chiềuThang đo phi tuyếnCấu tạo đơn giảnChịu quá tải tốtỨng dụng: chế tạo ampe mét, vơn métKHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆP1α=2D d=MdLpkI2

=S1 dL2

I

2 d0.I2= D.Cơ cấu đo in ngL CC mà mô mem quay sinh ra do tương tác giữa từ trường của các cuộn dây (động và

tĩnh) khi có dòng điện chạy quaKHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆPCơ cấu đo điện độngKHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

cấu đoM12 - hỗ cảm giữađiện động2 cuộn dâyVới dòng điện một chiều, tại thời điểm cân bằng mơ men

Hàm của góc quayM =M

qpkdM 12

I 1I= D.α2 Phương trình thang đo:1α=αf (α )I1I 2 = S0 .I1I 2D

Với dòng điện xoay chiều, tại thời điểm cân bằng mô menM =M

qtb

pkf (α )I1I 2 cos ϕ = D.α

φ - góc lệch pha Phương trình thang đo:α=KHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆPgiữa 2 dòng điện1

Df (α ) cos ϕ I I12= S .I0 I12Cơ cấu o điện ng

c im:o c dòng một chiều và xoay chiềuThang đo phi tuyếnCấu tạo đơn giảnỨng dụng: chế tạo ampe mét, vôn mét, pha mét, tần

mét, ốt métKHOA ĐIỆN CƠNG NGHIỆPCơ cấu đo tĩnh điệnLà CCĐ mà mô mem quay sinh ra do tương tác giữa hai hoặc một số vật tích điệnKHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các loại cơ cấu đo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×