Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trình bày bản vẽ kĩ thuật

Trình bày bản vẽ kĩ thuật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kết luận chương III:

Chương III biểu diễn một số vật thể từ đơn giản đến phức tạp, hay

trình bày một bản vẽ hồn chỉnh bằng PowerPoint. Những tính năng

trong PowerPoint đủ để thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng bình

thường, đồng thời cũng đủ mạnh để đáp ứng được những đòi hỏi của một

nhà thiết kế lành nghề.Phần III: KẾT LUẬN CHUNGĐề tài khoá luận “Các thao tác cơ bản khi tiến hành biểu diễn vật thể

trong vẽ kỹ thuật bằng PowerPoint” đã đạt được một số kết quả như

sau:

- Xây dựng được thao tác cơ bản để biểu diễn vật thể bằng

PowerPoint.

- Giúp cho người học vẽ kỹ thuật hiểu nhanh hơn về các thao tác

biểu diễn vật thể bằng PowerPoint.

- Giúp cho người thiết kế tiết kiệm được thời gian vẽ, thuận lợi

hơn cho giáo viên trong q trình giảng dạy từ đó có nhiều thời

gian để giúp đỡ học sinh.

- Có thể sử dụng phần mềm này để giúp những người ham học vẽ

kỹ thuật, giáo viên sơ bộ hiểu và thành thạo trong vẽ và thiết kế

bản vẽ kỹ thuật. Đặc biệt là giáo án điện tử, phương tiện trực

quan cho dạy học môn Kỹ thuật công nghiệp

Dù đã hết sức cố gắng nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và

chủ quan nên khóa luận khơng tránh khỏi những thiếu xót nhất định em

rất mong được sự thơng cảm và những đóng góp q báu của thầy, cơ

giáo và các bạn để khố luận có thể được hoàn thiện hơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tự học PowerPoint trong 24h – NXB Văn hóa thơng tin

2. Sách giáo khoa Công nghệ 11 – Nguyễn Văn Khôi chủ biên – NXB

Giáo dục.

3. Phương tiện dạy học Kỹ thuật – Nguyễn Văn Khơi – Lê Huy Hồng

– NXB Giáo dục Hà Nội.

4. Bài tập Vẽ kỹ thuật – Trần Hữu Quế - NXB Giáo dục.

5. Giáo trình Vẽ kỹ thuật – Trần Hữu Quế - NXB Giáo dục.

6. Microsoft PowerPoint – Biên dịch VN_Guide – NXB Thống kê.MỤC LỤCPhần I: Mở đầu:3I. Lý do chọn đề tài3II. Mục đích nghiên cứu4III. Phạm vi nội dung nghiên cứu5II. Phương pháp nghiên cứu5III. Cấu trúc khoá luận5Phần II: Nội dung:

Chương I: Những vấn đề cơ bản về thao tác và biểu7

7diễn vật thể.

Chương II: Các thao tác cơ bản khi biểu diễn vật thể17bằng PowerPoint.

Chương III: Biểu diễn một số vật thể, hình chiếu bằng48PowerPoint.

Phần III: Kết luận chung54Tài liệu tham khảo55Mục lục56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình bày bản vẽ kĩ thuật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×