Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Gá lỗ chữ nhật

Gá lỗ chữ nhật

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Giá đỡ

- Sử dụng lệnh Line, Oval để vẽ các đoạn thẳng và hình Oval.

- Nhấp vào Format/ Autoshape/ Size để chỉnh kích thước và độ

nghiêng của các chi tiết cho phù hợp.

- Nhấp Autoshape/ Basic Shapes/ Arc trên thanh cơng cụ Drawing để vẽ

hình Oval khuyết.

- Nhấp Draw trên thanh cơng cụ Drawing, chọn Group nhóm các đoạn

thẳng.Hình 4: Giá đỡ3. Giá trượt:

- Sử dụng lệnh Line, Oval để vẽ các đoạn thẳng và hình Oval.

- Nhấp vào Format/ Autoshape/ Size để chỉnh kích thước và độ

nghiêng của các chi tiết cho phù hợp.

- Nhấp Autoshape/ Basic Shapes/ Arc trên thanh cơng cụ Drawing để vẽ

hình Oval khuyết.

- Nhấp Draw trên thanh cơng cụ Drawing, chọn Group nhóm các đoạn

thẳng.840Hình 5: Giá trượtGVHD: Th.S Ngun Ngäc

Tn SV: Ngun ThÞ-4. Ổ đỡ

- Sử dụng lệnh Line, Oval để vẽ các đoạn thẳng và hình Oval.

- Nhấp vào Format/ Autoshape/ Size để chỉnh kích thước và độ

nghiêng của các chi tiết cho phù hợp.

- Nhấp Autoshape/ Basic Shapes/ Arc trên thanh cơng cụ Drawing để vẽ

hình Oval khuyết.

- Nhấp Draw trên thanh cơng cụ Drawing, chọn Group nhóm các đoạn

thẳng.Hình 6: Ổ đỡ5. Trình bày bản vẽ kĩ thuật

- Vẽ khung tên.

- Vẽ hình chiều và vật thể:

+ Nhấp AutoShapes/ Flowchart/ Connector vẽ đường tròn

+ Nhấp AutoShapes/ Basic Shapes/ Arc vẽ cung hình tròn và Oval.

+ Nhấp AutoShapes/ Lines/ Line vẽ đoạn thẳng.

+ Nhấp Format/ AutoShapes/ Size căn chỉnh chính xác kích thước

của các chi tiết.

+ Nhấp Arrow vẽ mũi tên.Sau đó nhấp Arrow Style chọn kiểu mũi

tên phù hợp.

+ Nhấp Rectangle vẽ hình chữ nhật trên mũi tên để ghi kích thước

đoạn thẳng.Sau đó nhấp Format/ AutoShapes/ Color And Lines ẩn hình

chữ nhật.Kết luận chương III:

Chương III biểu diễn một số vật thể từ đơn giản đến phức tạp, hay

trình bày một bản vẽ hồn chỉnh bằng PowerPoint. Những tính năng

trong PowerPoint đủ để thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng bình

thường, đồng thời cũng đủ mạnh để đáp ứng được những đòi hỏi của một

nhà thiết kế lành nghề.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Gá lỗ chữ nhật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×