Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Đặt hiệu ứng cho đối tượng.

II. Đặt hiệu ứng cho đối tượng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để kích hoạt tính năng hoạt hoạ, bạn mở mục chọn Slide ShowsGVHD: Th.S Ngun Ngäc

Tn SV: Ngun ThÞ-* Đưa hoạt ảnh tuỳ biến vào

1. Nếu bạn không ở Normal View, trên trình đơn View nhấn

chuột Normal.

2. Mở trang bạn muốn đưa vào hình ảnh động.

3. Trên trình đơnSlide Shows,nhấnchuột vàoCustomAnimation.

4. Trong khung Custom Animation, nhấn chuột vào nút Add

Effect và chọn một trong những lựa chọn sau đây:

Entrance: Nhập văn bản hoặc đối tượng cùng với hiệu ứng vào

bài trình bày.

Emphasis: Đưa hiệu ứng vào văn bản hoặc đối tượng trên trang

chiếu.

Exit: Đưa hiệu ứng vào văn bản hoặc đối tượng để làm biến mất

văn bản hoặc đối tượng tại một thời điểm nào đó trên trang .

5. Speed: Thay đổi tốc độ chuyển động của hoạt ảnh.* Hiệu ứng đặt hoặc tự vẽ:

1. Nhấn đơn chuột vào đối tượng cần làm chuyển động để chọn.

2. Trên trình đơn Slide Shows nhấn chuột vào Custom Animation.

3. Trong cửa sổ Custom Animation nhấn chuột vào nút Add Effect

và đưa vào trình Motion Path được định sẵn.

4. Nhấn chuột vào một trong mục được định sẵn Draw Custom

Path hoặc More motion Paths.

5. Có thể tạo ra một đường chuyển động tuỳ biến bằng cách nhấn

chuột vào Draw Custom Path và chọn một trong các lực chọn.

a. Free torm: Vẽ đường chuyển động bao gồm các đoạn thẳng và

cong. Rê chuột vẽ hình dạng tuỳ thích, rồi nhấn và chuyển

chuột để vẽ các đường thẳng. Nhấn nút chuột để kết thúc hình

vẽ.

b. Scribble rồi nhấn, giữ và rê để vẽ đường như vẽ bằng bút mực

hoặc vẽ một đường phác hoạ. Nhả chuột để kết thúc.

c. Line: Rê chuột vẽ đường thẳng nhả chuột để kết thúc.

d. Curve: Nhấn chuột vào điểm muốn biểu diễn đường cong rồi di

chuột và nhấn bất kì để tạo đường cong. Nhấn đúp chuột để

kết thúc.

6. Nhấp chuột vào điểm khởi đầu vẽ để kết thúc.* Thiết lập hiệu ứng chuyển động trang chiếu

1. Slide show chọn Slide Transition

2. Trong ô Slide Transition chọn hiệu ứng trang hộp Apply to

Selected sides.

3. Trong mục Modify Transition có thể thay đổi tốc độ chuyển

trang và đặt âm thanh khi chuyển trang.

4. Có thể thay đổi cách thức chuyển trang

Trong mục Advance Slide chọn On mouse click/ Automatially after

5. Apply to all slides: Đặt hiệu ứng cho tất cả trang của bài trình

diễn.

6. Lưu bài trình diễn.* Tạo một Hyperlink từ một Textbox sang một Slide và ngược

lại.

Muốn tạo một Hyperlink từ một Textbox nhấp vào đối tượng cần

tạo và chọn chuột phải vào Hyperlink/ Bookmark một bảng chọn sẽ hiện

ra để bạn chọn đến Slide cần liên kết tới. Khi bạn muốn link ngược lại

bạn làm tương tự.I.Trình diễn* Đặt thời lượng tự động cho bài trình diễn

1. Trên Slide show nhấn Rehearse Timing để chạy bài ở chế độ thiết lập

thời gian.

2. Khi xem bài trình diễn hãy nhấn chuột, nhấn phím cách hoặc nhấn

nút Advance trên Rehearsal. Khi sẵn sàng sang hoạt ảnh tiếp theo hoặc

trang tiếp theo.

3. Khi hiện hết trang thì chương trình sẽ thơng báo thời gian của bài trình

diễn. Nhấn Yes chấp nhận hoặc thiết lập lại thời gian.

4. Trên View chọn Slide show xem lại bài trình diễn.

5. Thay đổi thời gian trên một trang

a. Quay lại Normal chọn trang muốn thiết lập thời gian.

b. Từ thực đơn Slide show chọn Slide Transtion.

c. Dưới advance slide nhấn Automatically after sau đó sử dụng

các mũi tên tăng, giảm để nhập số giây mà bạn muốn trang xuất

hiện trên màn hình.

d. Apply to all slides: chọn tất cả các trang có thời gian như vậy.

* Thiết lập trình diễn liên tục:

1. Trên Slide show nhấn set up show.

2. Chọn Browsed at a kiok (full screen).

3. Nhấn chuột vào ok.

4. Lưu bài trình diễn.* Trình chiếu trên màn hình:

1. Nhấn chuột phải lên File trình bày của PowerPoint

2. Nhấn Slide show hoặc Shift + F5.

3. Để chuyển tiếp Slide có thể thực hiện một trong các cách sau:

- Nhấn phím trái chuột tại bất kì đâu trên màn hình

- Nếu nhấn chuột phải, trên màn hình xuất hiện menu lệnh.

Next: chuyển Slide kế tiếp.

Frevious: chuyển Slide trước.

Go/ By tile/ chọn Slide muốn nhảy tới.Kết luận chương II:

Trên đây cung cấp một số lệnh cơ bản trong PowerPoint để biểu

diễn vật thể trong vẽ kĩ thuật.Với vơ số hình dạng dịnh sẵn, đường nét.

Cơng cụ cho phép vẽ tự do. Giúp cho q trình hồn thành bản vẽ đơn

gian, dễ dàng hơn. Khi tạo xong đối tượng vẽ, ta có thể di chuyển, chỉnh

lại kích thước, sao chép, hoặc xố nó trên Slide. Cũng có thể tô màu, tạo

mẫu tô, xoay, tô bong, hoặc áp dụng hiệu ứng 3D. Sau khi biểu diễn vật

thể trên PowerPoint ta có thể tạo hiệu ứng, trở thành tác phẩm đồ hoạ

đẹp mắt. Để hiểu rõ hơn về các lệnh, các thao tác khi biểu diễn vật thệ

bằng PowerPoint có thể tham khảo một số vật thể, bản vẽ được giới thiệu

trong chương III.Chương III: BIỂU DIỄN MỘT SỐ VẬT THỂ,

HÌNH CHIẾU BẰNG POWERPOINT

1. Gá lỗ chữ nhật

- Nhấp View / Ruler hiện kích thước ở 2 đướng biên.

- Nhập lệnh ấn định đối tượng bắt dính đúng vị trí, hiện khung lưới,

đường gióng.

- Sử dụng Line trên thanh công cụ Drawing hoặc nhấp vào

AutoShapes/ Line vẽ đoạn thẳng với độ dài quy định.

- Nhấp Format/ AutoSapes/ Size căn chỉnh chính xác kích thước, góc

nghiêng của các đoạn thẳng.

- Nhấp Draw trên thanh cơng cụ Drawing, chọn Group nhóm các đoạn

thẳng.Hình 3: Gá lỗ chữ nhật2. Giá đỡ

- Sử dụng lệnh Line, Oval để vẽ các đoạn thẳng và hình Oval.

- Nhấp vào Format/ Autoshape/ Size để chỉnh kích thước và độ

nghiêng của các chi tiết cho phù hợp.

- Nhấp Autoshape/ Basic Shapes/ Arc trên thanh công cụ Drawing để vẽ

hình Oval khuyết.

- Nhấp Draw trên thanh cơng cụ Drawing, chọn Group nhóm các đoạn

thẳng.Hình 4: Giá đỡTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Đặt hiệu ứng cho đối tượng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×