Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Phương pháp nghiên cứu:

IV. Phương pháp nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần III: Kết luận chung.

Mục lục.

Tài liệu tham khảo.Phần II: NỘI DUNG

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THAO TÁC VÀ

BIỂU DIỄN VẬT THỂNhững vấn đề cơ bản về thao tác

1.1. Khái niệm thao tác:

Từ điển tiếng Việt – nhà xuất bản Đà Nẵng – 1998 định nghĩa:

“Thao tác là quá trình thực hiện những động tác nhất định để làm việc gì

đó”.

Ví dụ: Thao tác khởi động máy nổ: là quá trình thực hiện động tác

quay tay quay nối với trục khuỷu của động cơ tới số vòng quay nhất định

để động cơ có thể tự khởi động được.

Định nghĩa thao tác là định nghĩa có được nhờ các loại thao tác có

thể tạo ra bằng thực nghiệm, bằng quan trắc mà kết quả khách quan của

nó có thể trực tiếp nhận biết được thông qua sự quan sát có tính chất đo

lường. Cùng một khái niệm khoa học có thể nhận được những định nghĩa

thao tác khác nhau, phụ thuộc vào những tình huống kinh nghiệm khác

nhau của việc áp dụng khái niệm đó chủ nghĩa thao tác đã cường điệu và

tuyệt đối hố vai trò của những định nghĩa thao tác.

Vì vậy trong ngành vẽ kỹ thuật, thao tác biểu diễn, vật thể được

hiểu là tổng hợp của các động tác vẽ nhất định để hình thành nên vật thể

cần biểu diễn.

Chẳng hạn, thao tác biểu diễn ổ trục là tổng hợp của các động tác

vẽ: Trục vng góc cân (hoặc trục xiên góc đều), vẽ mặt phẳng hìnhchiếu bằng của ổ trục làm mặt cơ sở, vẽ các đường dóng, xố các nét

thừa, tơ đậm nét vật thể...

1.2. Các dạng của thao tác.

Trong quá trình đổi mới, đất nước ta có nhiều chuyển biến sâu rộng,

tích cực trên nhiều lĩnh vực trong đó có Cơng nghệ thông tin đạt được

nhiều thành tựu vượt bậc và được ứng dụng rộng rãi. Nên các thao tác có

thể được thực hiện bằng tay hoặc thực hiện bằng máy tính.

- Thao tác biểu diễn vật thể thực hiện bằng tay: Sử dụng Compa,

Êke, thước kẻ ... để thực hiện thao tác.

Với nhược điểm:

+ Thao tác lập bản vẽ, biểu diễn vật thể khơng hồn tồn chính xác.

+ Mất nhiều thời gian thực hiện thao tác ảnh hưởng tới quá trình

dạy và học.

- Thao tác biểu diễn vật thể thực hiện bằng máy tính.

Ngày nay, với sự phát triển của Công nghệ thông tin rất nhiều phần

mềm ứng dụng hỗ trợ cho quá trình thiết kế, lập bản vẽ, vẽ vật thể như:

Autocad, Solial works, PowerPoint, Photoshops, 3D Studio,...

Với ưu điểm:

+ Thao tác lập bản vẽ cũng như biểu diễn vật thể được lập và biểu

diễn một cách chính xác và nhanh chóng.

+ Dễ dàng sửa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.

+ Giải phóng được con người ra khỏi công việc nặng nhọc và đơn

điệu khi biểu diễn vật thể và lập bản vẽ

+ Thuận lợi cho quá trình trình chiếu các phần mềm ứng dụng

thường được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thiết kế trong các

công ty, việc thiết kế và một số trường đại học.Tuy nhiên trong các khối: trung học phổ thông, trung học cơ sở,

một số trường Đại học do chưa có điều kiện sử dụng phần mềm ứng

dụng nên:

● Giáo viên trong quá trình dạy:

Vẫn chủ yếu là sử dụng thao tác bằng tay: Sử dụng đồ dùng, thiết bị

dạy học như thước, compa,... để vẽ hình, biểu diễn vật thể, trình bày bản

vẽ…trên bảng trong giờ luyện tập. Việc sử dụng thao tác gặp khó khăn

để đạt được đúng tiêu chuẩn Việt Nam, hình vẽ chính xác và sự cân đối

trong việc bố trí hình vẽ trên bảng.

Ứng dụng Cơng nghệ thơng tin trong q trình soạn và trình bày bài

giảng.

● Học sinh trong quá trình học:

Học sinh chưa được làm quen, sử dụng cơng cụ máy tính phục vụ

cho quá trình học. Thường sử dụng các thao tác bằng tay dùng thước, bút

chì, compa, êke…Các thao tác thực hiện trên mặt bàn học mà chưa được

sử dụng bàn vẽ kĩ thuật.

Học sinh ghi chép bài, các cách vẽ hình theo giáo viên.

● Hoạt động chung.

Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình, trực quan, làm mẫu

các thao tác. Học sinh quan sát, nghe hướng dẫn sau đó tự thao tác các

đường nét kĩ thuật. Vì vậy thao tác mẫu của người giáo viên ảnh hưởng

trực tiếp tới quá trình nhận thức va hình thành thao tác ở học sinh.

1.3 Phân loại thao tác.

Trong vẽ kĩ thuật thao tác được phân ra làm 2 loại:

● Thao tác đơn giản.

- Quá trình dạy: Giáo viên dễ dàng thực hiện thao tác mẫu chính

xác đúng tiêu chuẩn.- Q trình học: Học sinh dễ nắm bắt thực hành các thao tác.

- Quá trình dạy và học: Do tính chất của các thao tác còn đơn giản

lên giáo viên dễ truyền đạt thao tác đến học sinh. Đạt được mục

tiêu của giờ học đề ra.

● Thao tác phức tạp.

- Quá trình dạy:

Yêu cầu cơ bản của dạy vẽ kĩ thuật là giúp học sinh có thể từ bản vẽ

hình dung, dựng lại hình ảnh khơng gian của đối tượng mà bản vẽ

biểu diễn.Vì vậy đối với các thao tác phức tạp giáo viên cần chỉ rõ

từng thao tác sau đó minh hoạ ngay trên bản vẽ. Đối với thao tác

phức tạp giao viên khó thao tác chính xác, đúng tiêu chuẩn nếu thực

hiện thao tác bằng tay.

- Quá trình học:

Trong một thời gian ngắn học sinh phải tiếp thu một lượng thông tin

lớn về các thao tác phức tạp vì thế học sinh thường khó nhớ để vận

dụng. Do đó học sinh phải dần dần mới nắm hềt được ý nghĩa của

các thao tác.

- Quá trình học và dạy:

Thao tác vẽ kĩ thuật là những kiến thức trìu tượng, khó hiểu, khó

thực hành đối với học sinh Trung học phổ thông. Đối với học sinh

Trung học cơ sở khi học sinh chưa có hiểu biết cơ sở hỗ trợ về hình

học nên khi thao tác chỉ tập trung vào việc thể hiện được hình biểu

diễn của các vật thể đơn giản mà không chỉ rõ cơ sở khoa học của

các thao tác đó. Do đó giáo viên khó đạt được mục tiêu của giờ học

cũng như yêu cầu của môn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Phương pháp nghiên cứu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×