Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III: BIỂU DIỄN MỘT SỐ VẬT THỂ, HÌNH CHIẾU BẰNG POWERPOINT

Chương III: BIỂU DIỄN MỘT SỐ VẬT THỂ, HÌNH CHIẾU BẰNG POWERPOINT

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Giá đỡ

- Sử dụng lệnh Line, Oval để vẽ các đoạn thẳng và hình Oval.

- Nhấp vào Format/ Autoshape/ Size để chỉnh kích thước và độ

nghiêng của các chi tiết cho phù hợp.

- Nhấp Autoshape/ Basic Shapes/ Arc trên thanh cơng cụ Drawing để vẽ

hình Oval khuyết.

- Nhấp Draw trên thanh cơng cụ Drawing, chọn Group nhóm các đoạn

thẳng.Hình 4: Giá đỡ3. Giá trượt:

- Sử dụng lệnh Line, Oval để vẽ các đoạn thẳng và hình Oval.

- Nhấp vào Format/ Autoshape/ Size để chỉnh kích thước và độ

nghiêng của các chi tiết cho phù hợp.

- Nhấp Autoshape/ Basic Shapes/ Arc trên thanh cơng cụ Drawing để vẽ

hình Oval khuyết.

- Nhấp Draw trên thanh cơng cụ Drawing, chọn Group nhóm các đoạn

thẳng.840Hình 5: Giá trượtGVHD: Th.S Ngun Ngäc

Tn SV: Ngun ThÞ-4. Ổ đỡ

- Sử dụng lệnh Line, Oval để vẽ các đoạn thẳng và hình Oval.

- Nhấp vào Format/ Autoshape/ Size để chỉnh kích thước và độ

nghiêng của các chi tiết cho phù hợp.

- Nhấp Autoshape/ Basic Shapes/ Arc trên thanh cơng cụ Drawing để vẽ

hình Oval khuyết.

- Nhấp Draw trên thanh cơng cụ Drawing, chọn Group nhóm các đoạn

thẳng.Hình 6: Ổ đỡ5. Trình bày bản vẽ kĩ thuật

- Vẽ khung tên.

- Vẽ hình chiều và vật thể:

+ Nhấp AutoShapes/ Flowchart/ Connector vẽ đường tròn

+ Nhấp AutoShapes/ Basic Shapes/ Arc vẽ cung hình tròn và Oval.

+ Nhấp AutoShapes/ Lines/ Line vẽ đoạn thẳng.

+ Nhấp Format/ AutoShapes/ Size căn chỉnh chính xác kích thước

của các chi tiết.

+ Nhấp Arrow vẽ mũi tên.Sau đó nhấp Arrow Style chọn kiểu mũi

tên phù hợp.

+ Nhấp Rectangle vẽ hình chữ nhật trên mũi tên để ghi kích thước

đoạn thẳng.Sau đó nhấp Format/ AutoShapes/ Color And Lines ẩn hình

chữ nhật.Kết luận chương III:

Chương III biểu diễn một số vật thể từ đơn giản đến phức tạp, hay

trình bày một bản vẽ hồn chỉnh bằng PowerPoint. Những tính năng

trong PowerPoint đủ để thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng bình

thường, đồng thời cũng đủ mạnh để đáp ứng được những đòi hỏi của một

nhà thiết kế lành nghề.Phần III: KẾT LUẬN CHUNGĐề tài khoá luận “Các thao tác cơ bản khi tiến hành biểu diễn vật thể

trong vẽ kỹ thuật bằng PowerPoint” đã đạt được một số kết quả như

sau:

- Xây dựng được thao tác cơ bản để biểu diễn vật thể bằng

PowerPoint.

- Giúp cho người học vẽ kỹ thuật hiểu nhanh hơn về các thao tác

biểu diễn vật thể bằng PowerPoint.

- Giúp cho người thiết kế tiết kiệm được thời gian vẽ, thuận lợi

hơn cho giáo viên trong q trình giảng dạy từ đó có nhiều thời

gian để giúp đỡ học sinh.

- Có thể sử dụng phần mềm này để giúp những người ham học vẽ

kỹ thuật, giáo viên sơ bộ hiểu và thành thạo trong vẽ và thiết kế

bản vẽ kỹ thuật. Đặc biệt là giáo án điện tử, phương tiện trực

quan cho dạy học môn Kỹ thuật công nghiệp

Dù đã hết sức cố gắng nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và

chủ quan nên khóa luận khơng tránh khỏi những thiếu xót nhất định em

rất mong được sự thơng cảm và những đóng góp q báu của thầy, cơ

giáo và các bạn để khố luận có thể được hồn thiện hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III: BIỂU DIỄN MỘT SỐ VẬT THỂ, HÌNH CHIẾU BẰNG POWERPOINT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×