Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận chương I:

Kết luận chương I:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương II: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN KHI BIỂU DIỄN

VẬT THỂ BẰNG POWERPOINT

PowerPoint là một trong năm chương trình tiện ích nằm trong bộ

Microsoft Office. Nó là phần mềm trình chiếu dễ sử dụng khi muốn

thêm đối tượng vào bản trình bày bạn có thể sử dụng Microsoft Office

PowerPoint như chương trình vẽ. PowerPoint cung cấp vơ số hình dạng

định sẵn, đường nét, hoặc công cụ cho phép vẽ tự do, chỉnh kích thước

và hình dạng hình vẽ hay vật thể ba chiều trong không gian.

Sau khi cài đặt chương trình vào máy tiến hành định dạng cấu hình.

Để khởi động PowerPoint ta chọn biểu tượng một và nhấp hai lần

phím trái của chuột.(Hình 1)Hình 1: Biểu tượng PowerPoint

Nếu khơng có biểu tượng này ta thực hiện: Chọn Start / Programs /

Microsoft Office / Microsoft Office PowerPoint 2003.(Hình 2)Để hiển thị các thanh cơng cụ giúp tiện ích trong q trình vẽ ta

nhấp vào View/ Toolbars và tích vào các lựa chọn Standard, Formatting,

Drawing, MathType.

I. Các lệnh vẽ cơ bản trong PowerPoint

1. Vẽ đường thẳng

Vẽ đường thẳng

a. Nhấp nút Line trên thanh công cụ Drawing

b. Kéo con trỏ để vẽ một đường. Hai điểm đầu mút là nơi bắt đầu

kéo và ngừng kéo.

c. Thả nút chuột khi đường vẽ đạt đúng độ dài. Các handle định cỡ

hiển thị ở cả hai đầu đường vẽ. Thông qua những handle này,

chỉnh lại kích thước đường vẽ hoặc di chuyển điểm đầu mút.Hiệu chỉnh đường vẽ

a. Nhấp đường vẽ cần hiệu chỉnh.

b. Nhấp nút Line Style trên thanh công cụ Drawing để chọn độ

dày đường vẽ.

c. Nhấp nút Dash Style trên thanh công cụ Drawing để chọn kiểu

đường thẳng.

d. Nhấp mũi tên danh sách của nút Line Color trên thanh công cụ

Drawing và chọn màu.

e. Kéo handle định cỡ để thay đổi kích thước hay góc nghiêng

của đường thẳng.2. Vẽ mũi tên

Vẽ mũi tên

a. Nhấp nút Arrow trên thanh công cụ Drawing

b. Kéo con trỏ từ gốc đến đầu mũi tên.

c. Thả nút chuột khi mũi tên đạt đúng độ dài và góc nghiêng.Hiệu chỉnh mũi tên

a. Nhấp mũi tên cần hiệu chỉnh.

b. Nhấp nút Arrow Style trên thanh công cụ Drawing.

c. Chọn kiểu mũi tên ưng ý, hoặc nhấp More Arrows.

d. Nếu nhấp More Arrows, sửa đổi kiểu mũi tên trong hộp thoại

Format AutoShape, rồi nhấp OK.GVHD: Th.S NguyÔn Ngäc

TuÊn SV: NguyÔn ThÞ-3. Vẽ hình oval hay hình chữ nhật

Vẽ hình Oval, hình chữ nhật

a. Nhấp nút Oval hay Rectangle trên thanh công cụ Drawing

b. Trên Slide, kéo con trỏ đến vị trí muốn đặt hình oval hay hình

chữ nhật. Hình dạng bạn vẽ sẽ sử dụng đường nét và màu tô

định rõ qua lược đồ màu của bản trình bày.

Muốn vẽ hình tròn hay hình vng hồn hảo, nhấn giữ SHIFT

khi kéo con trỏ.

Hiệu chỉnh hình Oval, hình chữ nhật

a. Nhấp đối tượng cần hiệu chỉnh kích thước.

b. Kéo một trong các handle định cỡ chỉnh lại kích thước đối tượng

theo chiều ngang hay chiều dọc ở bên cạnh của khung chọn.Kho¸ ln tèt

4. Vẽ hình tròn hay hình vng

Vẽ hình tròn hay hình vng

Muốn vẽ hình tròn hay hình vng hồn chỉnh, nhấp nút Oval hay

Rectangle trên thanh cơng cụ Drawing, rồi nhấp giữ SHIFT trong

quá trình kéo.

Hiệu chỉnh hình tròn hay hình vng

a. Nhấp đối tượng cần hiệu chỉnh kích thước.

b. Kéo một trong các handle định cỡ chỉnh lại kích thước đối tượng

theo chiều ngang hay chiều dọc ở bên cạnh của khung chọn.5. Vẽ hình hộp

Vẽ hình hộp

a. Nhấp nút AutoShape trên thanh công cụ Drawing, rồi trỏ vào thể

loại hình hộp muốn dùng.

b. Nhấp biểu tượng tuỳ ý

c. Kéo con trỏ trên slide cho đến khi đối tượng vẽ có được hình

dạng và kích thước mong muốn.Hiệu chỉnh kích thước hình hộp

a. Nhấp đối tượng cần chỉnh lại kích thước.

b. Kéo một trong các handle định cỡ.

- Chỉnh lại kích thước đối tượng theo chiều ngang hay chiều dọc: kéo

handle định cỡ ở cạnh bên của khung chọn.

- Chỉnh lại kích thước đối tượng theo cả chiều ngang lẫn chiều

dọc: kéo handle định cỡ ở góc khung chọn.Điều chỉnh dạng hình hộp

a. Nhấp AutoShape cần điều chỉnh.

b. Kéo một trong các handle điều chỉnh (hình thoi nhỏ màu vàng)

rồi kéo handle này để điều chỉnh AutoShape.6. Vẽ đa giác tự do

Vẽ đa giác tự do

a. Nhấp nút AutoShape trên thanh công cụ Drawing, kế đến trỏ vào

Lines.

b. Nhấp nút Freeforrm

c. Nhấp Slide tại điểm sẽ là góc thứ nhất của đa giác

d. Di chuyển con trỏ rồi nhấp đặt điểm thứ hai của đa giác. Một

đường thẳng nối liền hai điểm này.

e. Tiếp tục di chuyển con trỏ chuột, và nhấp thêm cạnh đa giác.

f. Kết thúc đa giác: Đối với đa giác kín, nhấp gần điểm bắt đầu. Đối

với đa giác hở nhấp đúp điểm cuối của đa giác.Hiệu chỉnh đa giác tự do

a. Nhấp đối tượng cần hiệu chỉnh kích thước.

b. Kéo một trong các handle định cỡ chỉnh lại kích thước đối tượng

theo chiều ngang hay chiều dọc ở bên cạnh của khung chọn.7. Vẽ đường cong

a. Nhấp nút AutoShape trên thanh công cụ Drawing trỏ vào Lines

b. Nhấp nút Curve

c. Nhấp vị trí muốn đặt điểm bắt đầu đường cong trên Slide

d. Nhấp nơi muốn uốn cong đường cong. Lặp lại bước này khi cần

tạo những chỗ cong.

e. Kết thúc đường cong: Đối với đường cong kín nhấp gần điểm bắt

đầu. Đối với đường cong hở nhấp đúp điểm cuối trong đường cong.8. Vẽ tháu

a. Nhấp nút AutoShape trên thanh công cụ Drawing, trỏ vào Line

b. Nhấp nút Scribble.

c. Kéo con trỏ ngang qua màn hình để vẽ tự do.9. Sửa đổi hình dạng tự do

Di chuyển đỉnh trong hình dạng tư do.

a. Nhấp hình dạng tự do cần hiệu chỉnh.

b. Nhấp nút Draw trên thanh cơng cụ Drawing, sau đó nhấp Edit

Points.

c. Kéo một đỉnh đến vị trí mới.

d. Xong, nhấp bên ngồi hình dạng tự do.Chèn thêm đỉnh cho hình dạng tự do.

a. Nhấp hình dạng tự do cần chèn them đỉnh.

b. Nhấp nút Draw trên thanh công cụ Drawing, sau đó nhấp Edit

Points.

c. Dặt con trỏ lên đường biên của hình đa giác hay đường

cong (khơng phải đỉnh) rồi kéo theo hướng mong muốn cho

đỉnh mới.

d. Nhấp bên ngoài hình dạng tự do để ấn định hình dạng mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận chương I:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×