Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
11 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và vệ sinh môi trường

11 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và vệ sinh môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trong xưởng cán-uốn thì vị trí hàn là nơi dễ xảy ra cháy nổ nhất. Các vị

trí có máy điện và dây điện đi qua cũng có nguy cơ cháy nổ cao khi xảy ra sự cố về

điện nhưchập điện, q tải, cách điện khơng đúng cách

Cần có các thiết bị phòng cháy chữa cháy chun dụng như bình xịt, vòi

phun…đặt ở khu vực mát dễ thấy và dễ lấy và cần kiểm tra thường xuyên để có thể sử

dụng tốt trong mọi trường hợp. Chú ý khi xây dựng phải lắp đặt cột thu lơi để đề

phòng sét đánh gây nguy hiểm và cháy nổ.41TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGT-TS Nguyễn Trường Thanh (2006), Cơ sở kỹ thuật cán, NXB ĐHQGTp.HCM

2. TS Hà Tiến Hồng (2006), Thiết bị cơ khí xưởng cán, NXB Khoa học và Kỹ

thuật Hà Nội

3. Đỗ Hữu Nhơn (2001), Tính tốn thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị

trong nhà máy cán thép, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

4. PGS-TS Phan Văn Hạ (2001), Các phương pháp thiết kế lỗ hình trục cán, NXB

Khoa học và Kỹ thuật

5. Nguyễn Văn Dán – Nguyễn Ngọc Hà – Đặng Vũ Ngoạn – Trương Văn Trường(2006), Vật liệu học kỹ thuật, NXB ĐHQG Tp. HCM

6. Đỗ Hữu Nhơn, Phan Văn Hạ (2005), Công nghệ cán kim loại và hợp kim thông

dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật

7. Đào Thị Thu Hằng (2008), Báo cáo ngành thép, Hiệp hội thép Việt Nam

8. Website hiệp hội thép thế giới WSA

9. Đào Minh Ngừng – Nguyễn Trọng Giảng (2007), Lý thuyết cán, NXB giáo dục42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

11 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và vệ sinh môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×