Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Đặc điểm quá trình biến dạng của thép khi cán tấm dày

5 Đặc điểm quá trình biến dạng của thép khi cán tấm dày

Tải bản đầy đủ - 0trang

: lượng giãn rộng tự nhiên của tấm thép có tiết diện vuông vắn vá chiều rộng

b1 khi cán ở giá trục ngang

Hệ số có ích của giá trục đứng trong điều kiện có thể xác dịnh theo cơng

thức thực nghiệmbo chiều rông ban đầu của phôi

b1 chiều rông của phôi sau khi cán trong trục đứng

b2 chiều rộng của tấm thép sau khi cán trong giá trục ngang

: chiều dài phần đầu và phần cuối phôi cán với lượng ép thay đổi2.6 Máy cán thép

Máy cán thép là máy cán chuyên dung để cán thép ở trạng thái nóng và trạng

thái nguội. Máy cán thép được chia ra làm nhiều loại: máy cán hình, máy cán

tấm, máy cán ống…Máy cán thép gồm ba bộ phận hợp thành: nguồn nănglượng, bộ phận truyền dẫn động và giá cán.

• Giá cán: là nơi tiến hành quá trình cán bao gồm: trục cán , gối, ổ đỡ trục cán, hệ

thống nâng hạ trục, hệ thống cân bằng trục, than máy, hệ thống dẫn phơi, cơ cấu

lật trở phơi…

• Hệ thống truyền động: là nơi truyền mômen cho trục cán bao gồm hộp giảm

tốc, trục nối, khớp nối, bánh đà, hộp chia lực…

Nguồn năng lượng: là nơi cung cấp năng lượng cho máy, thường dùng các loại

động cơ điện một chiều, xoay chiều hoặc các máy phát điện.21Hình 2.3 Sơ đồ máy cán

I- Nguồn động lực; II- Hệ thống truyền động; III- Giá cán1: Trục cán;2:Nền giá cán;3: Trục truyền;4 Khớp nối trục truyền;5:Thân giá cán

6: Bánh răng chữ V;7:Khớp nối trục;8:Giá cán;9 Hộp phân lực:10:Hộp giảm tốc

11: Khớp nối;12: Động cơ điện

• Cán thép là một trong những ngành gia công kim loại bằng áp lực, đây là phương

pháp gia công không phoi, tạo hình nhờ khả năng biến dạng dẻo của kim loại màkhơng cần phải cắt gọt nên tiết kiệm được nhiều kim loại.

Dựa theo số lượng và cách bố trí trục cán ta có các loại sau:

Máy cán hai trục đảo chiều: sau một lần cán thì chiều quay của trục lại được quayngược lại. Thường áp dụng khi cán phơi, cán tấm dày.

• Máy cán hai trục khơng đảo chiều: dung trong cán liên tục hoặc cán tấm mỏng

• Máy cán ba trục: có thể có loại ba trục có đường kính đều bằng nhau hoặc có loại

hai trục bằng nhau còn trục giữa nhỏ hơn.

• Máy cán bốn trục: gồm hai trục nhỏ làm việc còn hai trục lớn dẫn động, được

dung nhiều khi cán tấm nóng hoặc cán nguội.

• Máy cán nhiều trục dung để cán ra tấm mỏng hoặc cực mỏng như máy sáu trục,

12 trục… có thể cán ra thép mỏng đến 0,001mm22Hình 2.4 Các loại giá cán

a)Giá cán hai trục; b) Giá cán ba trục; c) Giá cán ba trục Layma; d) Giá cán bốn trục

Máy cán hành tinh: loại này có nhiều trục nhỏ tựa vào hai trục to để làm biến

dạng kim loại. Máy này có thể cán ra sản phẩm rất mỏng từ phơi dày. Ví dụ như

phơi ban đầu có kích thước 50150mm sau khi qua máy cán hành tinh có thể đạt

chiều dày 12mmHình 2.5 Sơ đồ máy cán hành tinh

1: Lò nung liên tục; 2: Trục phá cán; 3: Máy dẫn phôi;

234: Trục cán hành tinh; 5: Trục tựa; 6: Trục là sản phẩm

Như vậy đối với cán thép nóng có chiều dày 16mm ta có thể chọn máy cán

hai chiều đảo trục hoặc máy cán bốn trục. Trục của giá cán khơng thiết kế lỗ hình và

rãnh hình nó chỉ là một trục cán trơn.CHƯƠNG III: THIẾT KẾ CƠNG NGHỆ

Kích thước phơi đầu vào : 150 x 1900 x 1500

Kích thước sản phẩm đầu ra : 20 x 2000 x 2500243.1 Lựa chọn hệ thống máy cán25Với năng suất 400.000 tấn/năm, chọn hệ thống công nghệ máy cán một giá đảo chiều26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Đặc điểm quá trình biến dạng của thép khi cán tấm dày

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×