Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biện pháp bảo tồn.

Biện pháp bảo tồn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tăng cường giáo dục cộng đồng về công tác bảo tồn,

tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các văn bản pháp luật

và quy định của nhà nước về quản lý tài nguyên rừng,

quản lý động vật rừng.Mọi người dân tham gia các chương trình bảo vệ

rừng.Cần xác định sớm và triển khai việc thiết lập các khu

bảo tồn thiên nhiên mới trước khi hệ sinh thái bị đe

doạ. Ưu tiên phát triển khu bảo tồn nơi có những

lồi q hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao.Sếu đầu đỏ ( Sếu cổ trụi )- tập trung

nhiều ở các khu vực thuộc Tỉnh Đồng

Tháp và Kiên GiangSao La sống tại vùng rừng giáp

ranh giữa Quảng Nam và Thừa

Thiên Huế.Đẩy mạnh công tác điều

tra thực địa để nắm bắt

những thông tin cập nhật

về sự phân bố và hiện

trạng của các loài quý

hiếm cũng như các

nguyên nhân ảnh hưởng

đến loài và nơi sống của

chúng.- Thành lập các nhóm chuyên gia để tư vấn giúp nhà

nước trong việc xây dựng các kế hoạch và thực hiện

chương trình hành động bảo tồn các lồi q hiếm.Tổ chức cuộc hội thảo nhằm thảo

luận những vấn đề liên quan.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Đa Dạng Sinh Học của Phạm Bình

Quyên

 Thư Viện Sinh Học.com

 Nguồn tìm ảnh GoogleCâu hỏi trắc nghiệm

1.Đa dạng sinh học bao gồm?

A. Đa dạng di truyền, đa dạng loài, đa dạng hệ sinh thái

B. Đa dạng loài, đa dạng duy truyền

C. Đa dạng di truyền, đa dạng hệ sinh thái

D. Đa dạng loài, đa dạng hệ sinh tháiCâu hỏi trắc nghiệm

2. Giải pháp nào dưới đây hiệu quả nhất trong việc bảo

tồn đa dạng sinh học?

A. Thành lập các khu bảo tồn và vườn quốc gia.

B. Nhân nuôi động vật hoang dã.

C. Xây dựng vườn thực vật.

D. Xây dựng ngân hàng hạt giống.Câu hỏi trắc nghiệm

3. Tốc độ tuyệt chủng các loài gia tăng hiện nay là do?

A. Các quá trình tự nhiên.

B. Các hoạt động của con người.

C. Các quá trình tự nhiên và hoạt động của con người.

D. Không phải các câu trả lời trên.Câu hỏi trắc nghiệm

4. Các loài thú nào dưới đây mới được ghi nhận ở Việt

Nam trong vòng 2 thập niên gần đây?

A . Chà vá chân xám, Mang trường sơn, Hổ

B. Sao la, Chà vá chân xám, Sơn dương

C. Sao la, Chà vá chân xám, Chuột đá

D. Sao la, Chà vá chân xám, Mang trường sơnCâu hỏi trắc nghiệm

5. Cá thể Tê giác cuối cùng ở Việt Nam bị mất đi là

do?

A. Sinh vật xâm lấn.

B. Biến đổi khí hậu.

C. Sắn bắn.

D. Mất sinh cảnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biện pháp bảo tồn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×