Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Sơ đồ nguyên lí

8 Sơ đồ nguyên lí

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 34/36CHƯƠNG 4.KẾT LUẬN, ỨNG DỤNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN1.9 Kết luận

− Đã làm được:

+ Biết lập trình cơ bản với vi điều khiển PIC 16F877A.

+ Hiểu được nguyên lý hoạt động và cách điều khiển động cơ DC thông

qua module L298N.

+ Hiểu được cách thức hoạt động của module cảm biến siêu âm SRF-05

+ Biết sử dụng phần mền lập trình CCS 5.008 và phần mền mơ phỏng

Proteus

− Chưa làm được:

+ Do những hạn chế về mặt kiến thức, thời gian, điều kiện kinh tế nên

trong phạm vi đồ án chỉ dừng lại ở mơ hình.

+ Chương trình lập trình vẫn chưa tối ưu, xảy ra một số lỗi khi xử lí.

1.10 Ứng dụng

− Robot tự hành mang vác trong các nhà máy công nghiệp, các robot dò phá bom

mìn, robot dò địa hình…

1.11 Hướng phát triển

− Có thể phát triển tích hợp thêm chế độ điều khiển bằng tay thơng qua sóng

RF hoặc bluetooth để linh động và tăng nhu cầu sử dụng và ứng dụng như:

các thiết bị chữa cháy từ xa, điều khiển các thiết ở những mơi trường hóa

chất hoặc mơi trường phóng xạ độc hại, điều khiển các thiết bị đóng cắt từ xa

trong các trạm biến áp trong nhà máy điện…TÀI LIỆU THAM KHẢOXE TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢNĐỒ ÁN 2

Trang 35/36[1]http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf[2]http://mlab.vn/20736-huong-dan-su-dung-module-cam-bien-sieu-am-hysrf05.html[3]https://www.stdio.vn/articles/read/467/dieu-khien-2-dong-co-bang-icl298[4]http://hshop.vn/[5]http://codientu.org/[6]http://www.picvietnam.com/[7]http://mcu.banlinhkien.vn/[8]Nguyễn Văn Tình - Tài liệu vi điều khiển – Trường Sỹ Quan Chỉ Huy Kĩ

Thuật Thông Tin.[9]Trần Xuân Trường – Tài liệu sử dụng CCS tiếng Việt – Đại Học Bách

Khoa Tp.HồChí Minh.XE TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢNĐỒ ÁN 2

Trang 36/36PHỤ LỤC AXE TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢNĐỒ ÁN 2

Trang 37/36XE TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢNĐỒ ÁN 2

Trang 38/36XE TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢNĐỒ ÁN 2

Trang 39/36XE TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢNĐỒ ÁN 2

Trang 40/36XE TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢNĐỒ ÁN 2

Trang 41/36XE TỰ HÀNH TRÁNH VẬT CẢNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Sơ đồ nguyên lí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×