Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ THI CÔNG

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 8/202.3 Sơ đồ nguyên lý

2.3.1 Sơ đồ nguyên lý mạch nguồnHình 2-. Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn.Hình 2-. Mạch in mạch nguồn.Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 9/202.3.2 Sơ đồ nguyên lý xeHình 2-. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của xe.[1]2.3.3 Mạch inHình 2-. Mạch in khối điều khiển của xe.Xe tự hành dò line, bám vạchĐỒ ÁN 2

Trang 10/20CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN

3.1 Lưu đồ giải thuật

Bắt đầuĐộng cơ chạyKiểm tra vạch đenĐộng cơ xe chạy thẳngKết thúcHình 3-. Lưu đồ giải thuật.Xe tự hành dò line, bám vạchĐộng cơ xe chạy ngượcĐỒ ÁN 2

Trang 11/203.2 Trình biên dịch MikroC PROHình 3-. Giao diện trình biên dịch mikroC PRO.Với mikroC PRO thì sẽ có được cơng cụ đầy đủ tính năng và mạnh mẽ,

đồng thời rất trực quan và thuận tiện cho việc viết chương trình điều khiển

trên PIC.

3.3 Kết quả mơ hình thực tếHình 3-. Mơ hình xe thực tếXe tự hành dò line, bám vạchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ THI CÔNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×