Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tìm hiểu linh kiện

2 Tìm hiểu linh kiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 8/22



HC-SR05 được sử dụng để đo khoảng cách. Tầm đo khoảng từ 2cm – 300cm, với

độ chính xác khá cao.

Thông số kỹ thuật:

Các thông số:

-



Nguồn làm việc 3.3V – 5V.



-



Dòng tiêu thụ 2mA.



-



Tín hiệu đầu ra xung HIGH (5V), LOW (0V).



-



Độ chính xác 0.5cm.

1.1.1.2Chức năng các chân



HÌNH 2-1: SENSOR KHOẢNG CÁCH HC-SR05



VCC

Trig



Cấp nguồn 5V.

Chân digital (OUTPUT), có nhiệm vụ phát sóng siêu âm



từ cảm biến.

Echo

Chân digital (INPUT), nhận sóng siêu âm phản xạ từ vật.

GND

Nối đất cho cảm biến.

BẢNG 2-1: CHỨC NĂNG CÁC CHÂN TRONG HC-SR05.



Xe tự hành



ĐỒ ÁN 2

Trang 9/22



1.1.1 ATMEGA328

1.1.1.3Giới thiệu



1.1.1.4Sơ đồ các chân



Xe tự hành



ĐỒ ÁN 2

Trang 10/22



HÌNH 2-1: SƠ ĐỒ CHÂN ATMEGA328



CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT

1.3 Lưu đồ giải thuật

Bắt đầu



Xe tự hành



ĐỒ ÁN 2

Trang 11/22



Khởi tạo hệ thống



Kiểm tra hệ thống



Đúng

Đi thẳng



Sai

Đo khoảng cách



So sánh khoảng

cách



Đi theo khoảng cách so

sánh được dài hơn



Xe tự hành



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tìm hiểu linh kiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×