Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4. THI CÔNG MẠCH

CHƯƠNG 4. THI CÔNG MẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 13/221.4 Thi cơng mạch

1.1.2 Mạch mơ phỏngHÌNH 4-1: MẠCH MƠ PHỎNG

1.1.3 Mạch inHÌNH 4-2: MẠCH INXe tự hànhĐỒ ÁN 2

Trang 14/221.1.4 Sản phẩm thực tếHÌNH 4-3: SẢN PHẨM THỰC TẾCHƯƠNG 5. KẾT LUẬN-1.5 Nhận xét

Các linh kiện dễ tìm kiếm.

Thiết kế mạch chạy ổn định.

Khơng q phức tạp để phát triển thêm.

Ứng dụng vào thực tế cao.Xe tự hànhĐỒ ÁN 2

Trang 15/22-1.6 Khả năng ứng dụng

Có thể gắn nhiều cảm biến vào phát triển vào các hệ thống tự giám sát các

nơi con người khó tiếp cận:

o Kiểm tra ống cống.

o Tìm kiếm nạn nhân nơi vừa xảy ra thiên tai( động đất, sóng thần,…).

o Dùng để khám phá những nơi con người không thể tiếp cận( các hành

tinh ngoài vũ trụ, núi lửa,…)TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]http://www.arduino.vn.[2]http://www.codientu.org.[3]http://www.dientuchiase.vn.Tiếng Anh:

[4]http://www.adruino.com.[5]http://www.electroshem.com.[6]http://www.arduinotcu.wordexpress.com.[7]http://www.youtube.com.Xe tự hànhĐỒ ÁN 2

Trang 16/22Xe tự hànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. THI CÔNG MẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×