Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 7/221.1 Sơ đồ khối hệ thống

Khối Động Cơ DCKhối Cảm Biến( 2 bánh xe)Siêu Âm

Khối Điều Khiển

( Atmega328)Khối Nguồn

(5 V)1.2 Tìm hiểu linh kiện

1.1.1 SENSOR KHOẢNG CÁCH HC- SR05

1.1.1.1Giới thiệu

Xe tự hànhĐỒ ÁN 2

Trang 8/22HC-SR05 được sử dụng để đo khoảng cách. Tầm đo khoảng từ 2cm – 300cm, với

độ chính xác khá cao.

Thơng số kỹ thuật:

Các thơng số:

-Nguồn làm việc 3.3V – 5V.-Dòng tiêu thụ 2mA.-Tín hiệu đầu ra xung HIGH (5V), LOW (0V).-Độ chính xác 0.5cm.

1.1.1.2Chức năng các chânHÌNH 2-1: SENSOR KHOẢNG CÁCH HC-SR05VCC

TrigCấp nguồn 5V.

Chân digital (OUTPUT), có nhiệm vụ phát sóng siêu âmtừ cảm biến.

Echo

Chân digital (INPUT), nhận sóng siêu âm phản xạ từ vật.

GND

Nối đất cho cảm biến.

BẢNG 2-1: CHỨC NĂNG CÁC CHÂN TRONG HC-SR05.Xe tự hànhĐỒ ÁN 2

Trang 9/221.1.1 ATMEGA328

1.1.1.3Giới thiệu1.1.1.4Sơ đồ các chânXe tự hànhĐỒ ÁN 2

Trang 10/22HÌNH 2-1: SƠ ĐỒ CHÂN ATMEGA328CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CHI TIẾT

1.3 Lưu đồ giải thuật

Bắt đầuXe tự hànhĐỒ ÁN 2

Trang 11/22Khởi tạo hệ thốngKiểm tra hệ thốngĐúng

Đi thẳngSai

Đo khoảng cáchSo sánh khoảng

cáchĐi theo khoảng cách so

sánh được dài hơnXe tự hànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×