Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT VÀ ĐIỀU KHIỂN

CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT VÀ ĐIỀU KHIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 17/27Khi có người dùng để tay trước cảm biến hồng ngoại nắp thùng sẽ mở ra chophép bỏ rác vào bên trong.

Cảm biến siêu âm liên tục đo lưu lượng rác có trong thùng, khi khoảng cách

đo được q gần thì vi điều khiển sẽ chuyển tín hiệu rác đầy vào RF phát315 MHz để tín hiệu được truyền đi.

Ở phía mạch thu sau khi nhận được tín hiệu lượng rác đã đầy sẽ chuyển tín

hiệu cho vi điều khiển, sau đó vi điều khiển xuất lệnh hiển thị ra màn hình

LCD dòng chữ “FULL!!!”. Nếu rác chưa đầy màn hình sẽ hiển thị dòng chữ

“NOT FULL!”.1.9 Lưu đồ giải thuật trên vi điều khiểnHình 3-4: Lưu đồ giải thuật của phần phátThùng Rác Thơng MinhHình 3-2: Lưu đồ giải thuật của phần thuĐỒ ÁN 2

Trang 18/27 Phần phát:

 Khởi tạo timer: khởi tạo timer 1, chế độ xung nội, bộ chia 2.

 Đọc cảm biến siêu âm: đọc thông số đo được từ cảm biến siêu âm.

 Đọc cảm biến hồng ngoại: đọc tín hiệu thu được từ cảm biến hồng ngoại.

 Cảm biến = 1: Tín hiệu thu được từ cảm biến hồng ngoại ở mức 1 nếu đúng

thì tiến hành mở nắp và giữ trạng thái mở trong vòng 5 s rồi đóng nắp lại.

Nếu sai thì đi tới bước cuối.

Gửi RF: gửi dữ liệu thu được từ cảm biến siêu âm và cảm biến hồng ngoạiđi.

 Phần thu:

 Khởi tạo LCD:

 Đọc RF: đọc dữ liệu thu được từ RF thu.

 Hiển thị LCD: lấy dữ liệu từ RF thu và hiển thị ra màn hình LCD.Thùng Rác Thơng MinhĐỒ ÁN 2

Trang 19/27CHƯƠNG 4.THỰC NGHIỆM1.10 Tiến trình thực nghiệm

Bước 1: Cấp điện và đo nguồn.

Bước 2: Thử hoạt động của cảm biến siêu âm khi thùng rác đầy.

Bước 3: Thử hoạt động của cảm biến siêu âm khi thùng rác rỗng.

Bước 4: Thử hoạt động của nắp thùng khi có người dơ tay ra trước cảm biến hồng

ngoại.

Bước 5: Thử hoạt động của nắp thùng khi khơng có người dơ tay ra trước cảm biến

hồng ngoại.

Trong suốt quá trình trên quan sát mạch thu.

1.11 Kết quả thực nghiệm

 Sau khi cấp điện áp đo được nguồn ra là 5V.

 Sau khi thử nghiệm hoạt động của cảm biến siêu âm thì có các thông số sau:

 Khi cảm biến siêu âm đo được thùng rác đầy bên phía mạch thu sẽ hiển thị

dòng chữ “FULL” lên màn hình LCD.

Khi cảm biến siêu âm đo được thùng rác chưa đầy bên phía mạch thu sẽ hiểnthị dòng chữ “NOT FULL” lên màn hình LCD.

 Sau khi thử nghiệm hoạt động của nắp thùng thì kết quả đạt được như sau:

 Khi có người dơ tay ra trước cảm biến hồng ngoại nắp thùng sẽ tự động mở

ra 5s sau đó đóng lại.

Khi khơng có người dơ tay trước cảm biến hồng ngoại thì nắp thùng sẽ

không mở ra.1.12 Kết luận thực nghiệm

Sau khi tiến hành thực nghiệm thì đạt được kết quả giống với dự kiến ban đầu.CHƯƠNG 5.

1.13Ưu điểm

Sản phẩm dễ sử dụng.

Mạch chạy khá ổn định.Thùng Rác Thông MinhKẾT LUẬNĐỒ ÁN 2

Trang 20/271.14Nhược điểm

Truyền dữ liệu ngắn, chỉ truyền được khoảng 30m.

Mạch thi cơng chưa được đẹp mắt.

Chỉ có thể nhận biết được mức rác mà không thể nhận biết được lượng rác.

Chi phí cao, thiết kế chưa thực sự tối ưu.1.15

Hướng phát triển

Sử dụng các thiết bị RF có khoảng cách truyền xa hơn để có thể đặt sản

phẩm ở bất kỳ đâu trong thành phố.

Sử dụng thêm các thiết bị cảnh báo như loa hoặc đèn LED khi rác đầy.

Sử dụng PIN năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn hoạt động cho thùng.Thùng Rác Thông MinhĐỒ ÁN 2

Trang 21/27TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]http://tamthien.byethost7.com[4] Stdio, https://www.stdio.vn

[5] Học IT- Điện Tử, https://www.youtube.com

[11] Hshop, http://hshop.vn

Tiếng Anh:

[2]Edwinrobotics, https://shop.edwinrobotics.com[3] Microcontrollerslab, http://microcontrollerslab.com

[6] Chaney Electronic,INC, http://www.electronickitsbychaneyelectronics.com

[7] [8] SZAPG, http://www.szapg.com

[9] Conrad, http://www.conrad.com

[10] ElectronicWings, http://www.electronicwings.comThùng Rác Thông MinhĐỒ ÁN 2

Trang 22/27PHỤ LỤC A

Phần phát:

#include <16f877A.h>

#fuses HS, NOWDT, NOPUT

#use delay(clock=20M)

#define LCD_RS_PIN

#define LCD_RW_PINPIN_d0

PIN_d1#define LCD_ENABLE_PIN PIN_d2

#define LCD_DATA4PIN_d3#define LCD_DATA5PIN_d4#define LCD_DATA6PIN_d5#define LCD_DATA7PIN_d6#include

#define TRIG PIN_b0

#define ECHO PIN_b1

#define full 0x0c

#define empty 0x0d

unsigned int16 x;

float kc;

void main()

{

SETUP_TIMER_1 (T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2);

lcd_init();Thùng Rác Thông MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. GIẢI THUẬT VÀ ĐIỀU KHIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×