Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án 2

Trang 27/38-Hệ thống cửa RFID có phạm vi hoạt động khá ngắn tầm 20cm.-Cảm biến nhiệt độ LM35 có khả năng sai số vì độ chia chưa thực sự chính xác

cao.-Chưa tích hợp tất cả các mạch lại cùng 1 con PIC.5.4) Ứng Dụng khả thi của đề tài

Đây là một trong những ứng dụng rất có ích cho xã hội hiện nay như:

-Dùng để thiết kế cửa ra vào an toàn.-Báo cháy khi nhiệt độ phòng lên cao hoặc tự bật điều hòa khi phòng nóng.5.5) Hướng phát triển đề tài

Hiện nay có thể phát triển đề tài rất phong phú và đa dạng như là:

-Thêm thiết bị báo khói, gas, tia lửa để ngừa các trường hợp nguy hiểm.-Thêm thiết bị module SIM900 có thể giao tiếp qua điện thoại khi ta đi xa thì có thể

kiểm sốt ngơi nhà của chúng ta.-Cảm biến quang chớng trợm ở các cửa ra vào.-Camera kiểm sốt.-Nâng cấp hệ thống cửa bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt.-Đo nhiệp tim và kiểm soát sức khỏe cho người trong nhà.Khi xu hướng sử dụng thiết bị thông minh ngày càng phổ biến thì ta có vô vàng những

ý tưởng để thêm vào ngôi nhà thông minh này hoặc có thể cải tiến với các thiết bị tiên

tiến và hiện đại.Nhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 28/38Hình 5.1: Xu hướng nhà thông minhHình 5.2: Xu hướng phòng thông minh 1Nhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 29/38PHỤ LỤC I

CHƯƠNG TRÌNH QUÉT THẺ RFID

#include <16f877a.h>

#fuses NOWDT,PUT,NOPROTECT,HS,NOPUT,NODEBUG

#use delay(clock=4M)

#define LCD_RS_PIN

theo ??.

#define LCD_RW_PINPIN_D7 // tùy vào ?? bài có ph?n c?ng nh? nào thì khai báo

PIN_D6#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D5

#define LCD_DATA4PIN_D4#define LCD_DATA5PIN_C7#define LCD_DATA6PIN_C6#define LCD_DATA7PIN_C5#include

#define MFRC522_CS PIN_D3

#define MFRC522_SCK PIN_D2

#define MFRC522_SI PIN_C2

#define MFRC522_SO PIN_D0

#define MFRC522_RST PIN_C3

#include

void _Init_lcd(void);

void bipbip(unsigned int8 hoi, unsigned int8 tieng);Nhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 30/38int1 QUET_THE(char DATA[],char UID[]);

char DATA_LUU[5]={0x50, 0x5d, 0xc5, 0x19, 0xd1}; // data the quet dc

int1 THE_1=0, TAM = 0,i;

char tt_1;

void main()

{

char UID[6];

unsigned int TagType;

lcd_init();

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"He Thong Mo Cua");

delay_ms(100);

MFRC522_Init();

while(TRUE)

{

lcd_gotoxy(1,1);

printf(lcd_putc,"\fXin moi quet the");

if(MFRC522_isCard (&TagType))

{

if(MFRC522_ReadCardSerial (&UID))

{

tt_1 = QUET_THE(DATA_LUU,UID);Nhà Thông MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×