Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4)Cảm biến nhiệt độ LM35

4)Cảm biến nhiệt độ LM35

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án 2

Trang 14/38CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠCH

3.1) Sơ Đồ KhốiCửa ra vào

dùng RFIDKhối điều

khiểnNguồn

5VdcPIC 16F877AHình 3.1: Sơ đồ khối nhà thông minh.

3.2) Sơ đồ nguyên lý đề tài

3.2.1) Mạch nguyên lý RFIDHình 3.2: Sơ đồ nguyên lý mạch RFID

Nhà Thông MinhThiết bị đo

nhiệt độ phòngĐồ Án 2

Trang 15/383.2.2) Mạch nguyên lý cảm biến nhiệt độ LM35Hình 3.3: Mạch nguyên lý cảm biến nhiệt độ LM35

3.2.3) Chức năng các linh kiện trong mạch

3.2.3.1) Khối điều khiển PIC 16F877ANhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 16/38Hình 3.4: Khối điều khiển PIC 16F877A

Khối điều khiển PIC16F877A là bộ điều khiển trung tâm để điều khiển hoạt động của

mạch. Trong mạch PIC điều khiển LCD qua các chân D7, D6, D5, D4, C7,C6 để xuất

hiển thị trên màn hình LCD yêu cầu dữ liệu cửa thông minh. Trong đó còn giao tiếp SPI

với module RFID RC522 qua các chân C2, C3, D0, D2, D3 để nhận dữ liệu từ module

RFID. Chân C0, C1 là chân kích speaker kêu và chân cửa mở.

3.2.3.2) Khối mạch nguồn 3.3VHình 3.5: Mạch nguồn 3.3V

Nhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 17/38Mạch nguồn 3.3V được tạo ra từ LM1117. Thông qua 2 tụ lọc C7, C8, có giá trị 10µF.

3.2.3.3) Khới LCD và module RFIDHình 3.6: Khối LCDHình 3.7: Khối module RFIDNhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 18/38Khối LCD có nhiệm vụ hiển thị khẩu lệnh lên màn hình và nhận lệnh điều khiển từ bộ

điều khiển trung tâm PIC 16F877A.

Khối module RFID nhiệm vụ Phát và nhận dữ liệu từ thẻ Tag, truyền về cho bộ xử lý

trung tâm và truyền xuất ra LCD.

3.2.3.4) Khối cảm biến nhiệt độ LM35Hình 3.8: Khối LM35

Là một loại cảm biến nhiệt độ analog. Dùng chế độ ADC để so sanh áp để tính ra giá

trị nhiệt độ.

Công thức tính đô phân giải ADC 10bit:

X=(VDD-VSS)/(210 -1).

Độ phân giải LM35=10mV.

Y=10/X.Nhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 19/38Nhiệt độ = read ADC()/2.046.

3.2.4) Nguyên lý hoạt động của mạch RFID

Mạch RFID RC522 được sử dụng dùng để làm cửa thông minh bằng cách quét thẻ Tag.

PIC 16F877A được sử dụng là bộ điều khiển trung tâm, khi quét thẻ thì sử dụng giao tiếp

SPI truyền nhận dữ liệu thông tin từ thẻ Tag. Sau đó sẽ truyền dữ liệu lại cho PIC thông

qua các chân D3-RS, D2-SCK, C2-SI, D0-SO, C3-RST của module RFID RC522. Khi

PIC nhận được dữ liệu sẽ truyên ra LCD để hiển thị thông báo tên người dùng hoặc cảnh

báo dữ liệu không phù hợp. Ngoài ra sau khi nhận được dữ liệu người dùng chính xác thì

từ chân C1 sẽ kích ở mức tích cực để động cơ mở cửa hoạt động. Module RFID sử dụng

nguồn 3.3V.

3.2.5) Nguyên lý hoạt động của mạch cảm biến nhiệt độ LM35

LM35 dùng để đo nhiệt độ môi trường bên ngoài, khi nhiệt độ tăng thì điện áp tăng sẽ

tính theo công thức để chuyển đổi sang độ C sau đó truyền dữ liệu ADC qua chân A0 để

xuất ra LCD. Khi đo nhiệt độ ở mức 40o C thì quạt gió sẽ quay, còn nếu quá ngưỡng nhiệt

độ cho phép trên 50oC thì sẽ cảnh báo nguy hiểm.

3.3) Lưu đồ giải thuật đề tài

3.3.1) Lưu đồ chương trình cửa thông minh RFIDNhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 20/38BeginKhởi tạo kết nối với

module RFIDHiển thị LCDQuét thẻ TagKiểm

tra mã

thẻCửa mởEndHình 3.9: Lưu đồ giải thuật RFIDNhà Thông MinhCửa đóngĐồ Án 2

Trang 21/383.3.2) Lưu đồ mạch cảm biến nhiệt độ

BeginĐọc giá trị nhiệt đô

hiện tại từ ADC

Hiển thị nhiệt độ

lên LCDt>40oCQuạt khởi độngt>50oCCảnh báoEnd

Hình 3.10: Lưu đồ giải thuật cảm biến nhiệt độNhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 22/38CHƯƠNG 4: THỰC THI PHẦN CỨNG

4.1) Mạch thiết kế PCB

4.1.1) Mạch thiết kế PCB RFIDHình 4.1: Mạch thiết kế PCB RFID

4.1.2) Mạch thiết kế PCB cảm biến nhiệt độNhà Thông MinhĐồ Án 2

Trang 23/38Hình 4.2: Thiết kế PCB cảm biến nhiệt độ

4.2) Mạch thực tế

4.2.1) Mạch thực tế RFIDNhà Thông MinhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4)Cảm biến nhiệt độ LM35

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×