Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Nguyên lý hoạt động của mạch:

3 Nguyên lý hoạt động của mạch:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 18/26-Để điều khiển cảm biến SRF05,ta cần cấp cho chân TRIGGER một xung điều

khiển với độ rộng tối thiểu 10uS. Sau đó một khoảng thời gian, đầu phát sẽ phát ra

sóng siêu âm, đồng thời đẩy chân ECHO lên mức 1 và sau khi nhận về được sóng

thì ECHO xuống mức 0,lấy thời gian ECHO trên mức 1 và nhân với vận tốc từ đó

suy ra được khoảng cách .Hình 3-1: Nguyên lý hoạt động của SRF05 ở mode 1Micromouse đi thẳng & tránh vật cảnĐỒ ÁN 2

Trang 19/26 Khối động cơHình 3-2 : Sơ đồ khối L298IC L298 là một IC tích hợp nguyên khối gồm 2 mạch cầu H bên trong. Với điện áp

làmtăngcôngsuấtnhỏnhưđộngDCloạivừaChức năng các chân của L298

- 4 chân INPUT: IN1, IN2, IN3, IN4 được nối lần lượt với các chân 5, 7, 10, 12 của

L298. Đây là các chân nhận tín hiệu điều khiển.

- 4 chân OUTPUT: OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 (tương ứng với các chân INPUT)

được nối với các chân 2, 3,13,14 của L298. Các chân này sẽ được nối với động cơ.

- Hai chân ENA và ENB dùng để điều khiển mạch cầu H trong L298. Nếu ở mức

logic “1” (nối với nguồn 5V) cho phép mạch cầu H hoạt động, nếu ở mức logic “0”

thì mạch cầu H khơng hoạt động

Cách điều khiển chiều quay với L298:

- Khi ENA = 0: Động cơ không quay với mọi đầu vào.

- Khi ENA = 1:

INT1 = 1; INT2 = 0: Động cơ quay thuận.

INT1 = 0; INT2 = 1: Động cơ quay nghịch.

INT1 = INT2: Động cơ dùng ngay tức thì.

Với ENB cũng tương tự với INT3, INT4.Micromouse đi thẳng & tránh vật cảnĐỒ ÁN 2

Trang 20/26 Khối điều khiển

-Khi cấp cho chân TRIGGER một xung điều khiển với độ rộng tối thiểu 10uS. Sau

đó một khoảng thời gian, đầu phát sóng siêu âm sẽ phát ra sóng siêu âm, vi xử lý

tích hợp trên module sẽ tự xác định thời điểm phát sóng siêu âm và thu sóng siêu

âm. Vi xử lý tích hợp này sẽ đưa kết quả thu được ra chân ECHO. Độ rộng xung

vuông tại chân ECHO tỉ lệ với khoảng cách từ cảm biến tới vật thể.

-Sau đó bắt đầu lấy khoảng cách từ cảm biến về xuất ra khối hiển thị ra LCD và sau

đó so khoảng cách để xét điều kiện để tránh vật cản.Tạo các chương trình con

( chạy thẳng, dừng, rẽ phải ).

+Chạy thẳng :

INT1 = 1; INT2 = 0: Động cơ quay thuận.

INT3 = 1; INT4 = 0: Động cơ quay thuận.

+Dừng:

ENA = 0

ENB = 0

+Rẽ phải:

INT1 = 0; INT2 = 1: Động cơ quay thuận.

INT3 = 1; INT4 = 0: Động cơ nghịch.

Khi khoảng cách lấy về >20cm thì xe chạy thẳng đến khi khoảng cách đo được <

20cm thì xe dừng delay 1000ms rồi rẽ phải. Ra khỏi vùng có vật cản thì xe tiếp tục

chạy thẳng.Micromouse đi thẳng & tránh vật cảnĐỒ ÁN 2

Trang 21/26CHƯƠNG 4. THỰC THI PHẦN CỨNG

4.1 Mạch in

Thiết kế PCB mạch đề tàiHình 4-1 : PCB mạch đề tàiXuất PCB ra PDFHình 4-2 : PCB xuất ra PDFMicromouse đi thẳng & tránh vật cảnĐỒ ÁN 2

Trang 22/26CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

Xe hoạt động được là do khối động cơ L298 cho phép động cơ quay thuận

hay quay nghịch điều này cho phép xe có thể chạy tới chạy lùi và rẽ các hướng tuỳ

chỉnh.Song song đó xe tránh vật cản được là do cảm biến siêu âm SRF05 lấy

khoảng cách về để xét điều kiện tránh vật cản.Và quan trọng nhất là phần lập trình

vi điều khiển PIC16F877A để kết hợp giữa khối động cơ và khối cảm biến giúp xe

hiểu và hoạt động.

 Ưu điểm

- Xe dừng và tránh vật cản khá ổn (đúng với lập trình)

- Do xe tránh vật cản nên ít va chạm, tổn hao ít

- Lấy khoảng cách chính xác ở vật cản đối diện.

 Khuyết điểm

- Không tránh được vật cản và bị kẹt ở những góc hẹp (góc chết ), chẳng hạn như

những chỗ kẹt bánh xe hoặc vướng 1 phần thân xe

- Xe mắc quá nhiều dây và cố định phần cảm biến không tốt

- Ở những điểm mù cảm biến khơng lấy chính xác được khoảng cách.

 Hướng phát triển

Có thể hồn thiện và cải tiến thành xe hơi tự hành tránh vật cản,các robot và xe lăn

thông minh trong tương lai.Micromouse đi thẳng & tránh vật cảnĐỒ ÁN 2

Trang 23/26TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1]Nguyễn Đình Phú, “Giáo trình vi điều khiển 16F877” , Đại học Sư Phạm KỹThuật.

[2]http://arduino.vn/[3]https://www.stdio.vn/Tiếng Anh:.

[4]http://www.ebay.com/[5]http://www.alldatasheet.com/Micromouse đi thẳng & tránh vật cảnĐỒ ÁN 2

Trang 24/26PHỤ LỤC

Dựa trên mục tiêu của đề tài ta có thể lập trình code như sau:

#include <16F877A.h>

#device *=16 adc=10

#FUSES NOWDT, HS, NOPUT,NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT,

NOLVP, NOCPD, NOWRT

#use delay(crystal=20000000)

#use STANDARD_IO( A,C,D,E )

#use pwm(CCP1,TIMER=2,FREQUENCY=5000,DUTY=0)

#use pwm(CCP2,TIMER=2,FREQUENCY=5000,DUTY=0)

#DEFINE LCD_RS_PIN PIN_B3

#DEFINE LCD_RW_PIN PIN_B4

#DEFINE LCD_ENABLE_PIN PIN_B5

#DEFINE LCD_D4_PIN PIN_D4

#DEFINE LCD_D5_PIN PIN_D5

#DEFINE LCD_D6_PIN PIN_D6

#DEFINE LCD_D7_PIN PIN_D7

#DEFINE SRF05_TRIGGER1 PIN_B1

#DEFINE SRF05_ECHO PIN_B0

#DEFINEENAPIN_C0#DEFINEENBPIN_C3#DEFINEIN1PIN_C7#DEFINEIN2PIN_C2#DEFINEIN3PIN_C1Micromouse đi thẳng & tránh vật cảnĐỒ ÁN 2

Trang 25/26#DEFINEIN4PIN_D1#include

int1 range_ok=0;

int16 temp = 0;

void SRF05_Range();

#INT_EXT// bat dau demvoid EXT_isr(void)

{

disable_interrupts(GLOBAL);

temp=get_timer1();

range_ok=1;

enable_interrupts(GLOBAL);

}

#INT_TIMER1// sử dụng timer sensorvoid TIMER1_isr(void)

{

disable_interrupts(GLOBAL);

temp = 0xffff;

enable_interrupts(GLOBAL);

}

void SRF05_Range()

{Micromouse đi thẳng & tránh vật cảnĐỒ ÁN 2

Trang 26/26while(!range_ok)

{

output_high(SRF05_TRIGGER1);

delay_ms(15);// Phai tao 1 xung len co do lon it nhat 10msoutput_low(SRF05_TRIGGER1);

while(!(input(SRF05_ECHO)));

keo len cao

set_timer1(0);

enable_interrupts(GLOBAL);

delay_ms(50);

}

}

float32 SRF05_GetDistance()

{

float32 time_us=0,dis=0;

SRF05_Range();

disable_interrupts(GLOBAL);

time_us=temp/5;

dis=time_us/58;

temp=0;

range_ok=0;

return dis;

}

void tien()

{

output_high(IN1);Micromouse đi thẳng & tránh vật cản// Bat dau phep do.

// Doi cho den khi chan ECHO duocĐỒ ÁN 2

Trang 27/26output_high(IN2);

output_high(IN3);

output_high(IN4);

set_pwm1_duty(100);

set_pwm2_duty(100);

output_high(ENA);

output_high(ENB);

}

void stop()

{

output_low(ENA);

output_low(ENB);

}

void re_phai()

{

output_low(IN1);

set_pwm2_duty(80);

output_high(ENA);

output_high(ENB);

}

void main()

{

float32 range;

ext_int_edge(H_TO_L);

setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2);

setup_ccp1(CCP_PWM);

setup_ccp2(CCP_PWM);

enable_interrupts(INT_EXT);Micromouse đi thẳng & tránh vật cảnĐỒ ÁN 2

Trang 28/26enable_interrupts(INT_TIMER1);

disable_interrupts(GLOBAL);

output_low(ENA);

output_low(ENB);

output_float(SRF05_ECHO);

output_drive(SRF05_TRIGGER1);

lcd_init();

lcd_putc("\fAn 41402039");

delay_ms(1000);

while(TRUE)

{

range=SRF05_GetDistance();

LCD_Gotoxy(0,0);

printf(lcd_putc,"%4.1f Cm ",range );if(range>=20)

{

tien();

}

else

{

stop();

delay_ms(1000);

re_phai();

delay_ms(500);

}

}

}Micromouse đi thẳng & tránh vật cảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Nguyên lý hoạt động của mạch:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×