Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Sơ đồ nguyên lí tổng của mạch

8 Sơ đồ nguyên lí tổng của mạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 17/30Giải thích sơ đồ nguyên lí: Giả sử ban đầu cửa đang đóng, đưa thẻ RFID vào

module RC522, module RC522 nhận diện và đọc mã thẻ sau đó gửi dử liệu mã thẻ

vể vi điều khiển PIC16F887 bằng giao thức truyền SPI, nếu mã thẻ đọc được đúng

với mã thẻ được lập trình thì LCD hiển thị thông báo cửa mở, đồng thời chân RC1

xuất ra mức cao đưa vào khối relay để mở cửa và dữ liệu chân RC0 được đưa vào

khối loa để phát ra tiếng kêu báo hiệu cửa mở. Tương tự cho trường hợp đóng cửa,

ta tiếp tục đưa thẻ RFID có mã thẻ đúng vào module RC522, lúc này LCD hiển thị

thông báo cửa đóng, đồng thời chân RC1 về mức thấp đưa vào khối relay để đóng

cửa, dữ liệu chân RC0 đưa vào khối loa để phát ra tiếng kêu báo hiệu cửa đóng.

Trường hợp người dùng quét thẻ RFID sai (thẻ có mã thẻ khơng được lập trình

trong vi điều khiển) thì LCD sẽ hiển thị dòng chử cảnh báo thẻ không hợp lệ. Chân

RC1 không xuất mức cao, khối relay khơng được kích hoạt, cửa khơng mở. Dữ liệu

chân RC0 đưa vào khối loa, loa báo sẽ phát ra âm thanh dài để cảnh báo thẻ sai.

Nguyên lí này sẽ áp dụng cho phần lập trình với vi điều khiển PIC16F887.

1.9 Thiết kế PCBMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 18/30Hình 3-24: Vẽ mạch in-Mạch in của hệ thống đóng mở của được thiết kế trên phần mềm Altium

Designer. Đây là phần mềm chuyên sử dụng để vẽ mạch in.Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 19/30Hình 3-25: Sơ đồ mạch in của hệ thốngCHƯƠNG 4.

1.10THI CÔNG PHẦN CỨNG VÀ THỰC NGHIỆMThi cơng phần cứngMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 20/30-Sau khi hoàn thành mạch in tiến hành làm mạch và hàn gắn các linh kiện.Hình 4-26: Mạch thực tế-Mạch sau khi được hàn gắn linh kiện. Sử dụng adapter 12VDC để cấp nguồn

kiểm tra thấy mạch hoạt động bình thường đúng với lập trình.1.11Thực nghiệmHình 4-27: Cấp nguồn cho mạchMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 21/30Hình 4-28: Qt thẻ RFID có mã thẻ đúngHình 4-29: Qt thẻ RFID có mã thẻ sai--Các thông số điện áp đo được trên mạch thực tế:

 Điện áp ngõ vào: 12V.

 Điện áp vào RFID: 3.2V.

 Điện áp vào LCD: 4.6V.

 Điện áp vào PIC16F887: 4.6V.

 Điện áp vào Relay: 4.5V.

Kiểm tra thực nghiệm thì thấy kết quả và thơng số đúng với lý thuyết.Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 22/30CHƯƠNG 5.

1.12

-KẾT LUẬNKết quả

Mạch hoạt động tương đối tốt, đúng với chương trình lập trình.

Khi người dùng muốn mở hoặc đóng cửa chỉ cần quét thẻ đúng.

Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch đóng mở cửa bằng RFID.

Hệ thống đóng mở cửa đúng với yêu cầu đề tài.1.13 Ứng dụng

Hiện nay hệ thống đóng mở cửa bằng cơng nghệ RFID được sử dụng khá rộng rãi

và phổ biến trong trường học, thư viện, nhà thông minh…

1.14

-Một số hạn chế

Mạch thiết kế kích thước to so với số lượng linh kiện.

Chưa lập trình cho nhiều thẻ RFID hơn.

Mạch có độ bền không cao.1.15

-Hướng phát triển

Thiết kế một hệ thống đóng mở cửa thực tế.

Lập trình cho hệ thống đóng mở cửa tự động thay vì phải quét thẻ để đóng-cửa.

Nâng cấp ngồi mở cửa bằng RFID, có thể thêm một số tính năng như mở

cửa bằng bàn phím số hay cảm biến vân tay…Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 23/30TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]http://www.piccircuit.com[2]http://arduino.vn/[3]www.makerspace.vn[4]www.embed4fun.com[5]http://giapvn.blogspot.com/[6]http://arduino.vn/[7]http://projectpoint.in/[8]http://ytuongnhanh.vn/[9]http://www.alldatasheet.com/Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Sơ đồ nguyên lí tổng của mạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×