Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Sơ đồ nguyên lí từng khối

6 Sơ đồ nguyên lí từng khối

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 12/301.1.13 Khối RFIDHình 3-14: Khối RFID-Khối RFID có chức năng lấy dử liệu nhận được từ thẻ RFID rồi chuyển đến-khối vi điều khiển và tiến hành xử lí.

Khối RFID giao tiếp với vi điều khiển thơng qua giao thức SPI. Giao thức

SPI là giao thức truyền nối tiếp đồng bộ có nghĩa là các bit dữ liệu sẽ được

truyền nối tiếp từ Master sang Slave (MOSI) hoặc Slave sang Master

(MISO). Mỗi nhịp xung clock đồng bộ sẽ chuyển một bit từ Master sang

Slave hoặc ngược lại. Như vậy, sau 8 nhịp xung clock sẽ dịch được một byte

dữ liệu trên hai đường dữ liệu.Hình 3-15: Giao tiếp SPI [8]1.1.14 Khối vi điều khiểnMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 13/30Hình 3-16: Khối vi điều khiểnKhối vi điều khiển có chức năng nhận dữ liệu (mã thẻ) từ đầu đọc RC522 gửi về rồi

tiến hành xử lí hiển thị lên LCD và xuất tín hiệu cho loa báo và relay hoạt động.1.1.15 Khối hiển thịHình 3-17: Khối hiển thịKhối hiển thị nhận dữ liệu từ khối vi điều khiển và hiển thị chữ lên màn hình.

1.1.16 Khối RelayMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 14/30Hình 3-18: Khối Relay-Khối Relay sử dụng Relay 5V chức năng dùng để đóng mở cửa.

Khi tín hiệu xuất ra từ vi điều khiển đưa vào chân B của Q1, Q1 dẫn, chân 4

của Relay được nối GND, có từ trường xuất hiện ở cuộn dây hút chân 1 tiếp

xúc với chân 3, relay đóng, led 1 sáng. D1 dùng để chống dòng ngược.1.1.17 Khối loa báoHình 3-19: Khối loa báo-Khối loa báo có chức năng phát ra âm thanh báo hiệu mở cửa, cửa đóng hay-cảnh báo thẻ khơng hợp lệ.

Khi có tín hiệu xuất ra từ vi điều khiển vào chân B của Q2, Q2 dẫn, chân 2

của loa báo nối GND, loa phát ra tiếng kêu.1.7 Sơ đồ giải thuật

1.1.18 Sơ đồ giải thuật đọc mã thẻ RFIDMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 15/30Hình 3-20: Sơ đồ giải thuật đọc mã thẻHình 3-21: Mã thẻMã thẻ RFID đọc được 3d db 07 52 b3. Ta sẽ đưa mã thẻ này vào chương trình của

hệ thống đóng mở cửa. Như vậy, chỉ có thẻ RFID có mã thẻ trên mới được đóng mở

cửa.

1.1.19 Sơ đồ giải thuật của hệ thống cửaMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Sơ đồ nguyên lí từng khối

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×