Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4. THI CÔNG PHẦN CỨNG VÀ THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 4. THI CÔNG PHẦN CỨNG VÀ THỰC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 20/30-Sau khi hoàn thành mạch in tiến hành làm mạch và hàn gắn các linh kiện.Hình 4-26: Mạch thực tế-Mạch sau khi được hàn gắn linh kiện. Sử dụng adapter 12VDC để cấp nguồn

kiểm tra thấy mạch hoạt động bình thường đúng với lập trình.1.11Thực nghiệmHình 4-27: Cấp nguồn cho mạchMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 21/30Hình 4-28: Quét thẻ RFID có mã thẻ đúngHình 4-29: Qt thẻ RFID có mã thẻ sai--Các thông số điện áp đo được trên mạch thực tế:

 Điện áp ngõ vào: 12V.

 Điện áp vào RFID: 3.2V.

 Điện áp vào LCD: 4.6V.

 Điện áp vào PIC16F887: 4.6V.

 Điện áp vào Relay: 4.5V.

Kiểm tra thực nghiệm thì thấy kết quả và thơng số đúng với lý thuyết.Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 22/30CHƯƠNG 5.

1.12

-KẾT LUẬNKết quả

Mạch hoạt động tương đối tốt, đúng với chương trình lập trình.

Khi người dùng muốn mở hoặc đóng cửa chỉ cần quét thẻ đúng.

Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch đóng mở cửa bằng RFID.

Hệ thống đóng mở cửa đúng với yêu cầu đề tài.1.13 Ứng dụng

Hiện nay hệ thống đóng mở cửa bằng công nghệ RFID được sử dụng khá rộng rãi

và phổ biến trong trường học, thư viện, nhà thông minh…

1.14

-Một số hạn chế

Mạch thiết kế kích thước to so với số lượng linh kiện.

Chưa lập trình cho nhiều thẻ RFID hơn.

Mạch có độ bền khơng cao.1.15

-Hướng phát triển

Thiết kế một hệ thống đóng mở cửa thực tế.

Lập trình cho hệ thống đóng mở cửa tự động thay vì phải qt thẻ để đóng-cửa.

Nâng cấp ngồi mở cửa bằng RFID, có thể thêm một số tính năng như mở

cửa bằng bàn phím số hay cảm biến vân tay…Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 23/30TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]http://www.piccircuit.com[2]http://arduino.vn/[3]www.makerspace.vn[4]www.embed4fun.com[5]http://giapvn.blogspot.com/[6]http://arduino.vn/[7]http://projectpoint.in/[8]http://ytuongnhanh.vn/[9]http://www.alldatasheet.com/Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 24/30PHỤ LỤC A

#include

#use delay(clock=20000000)

#fuses put,hs,nowdt,noprotect,nolvp#define lcd_enable_pin

#define lcd_rs_pin

#define lcd_rw_pinpin_D5

pin_D7

pin_D6#define lcd_data4pin_D4#define lcd_data5pin_C7#define lcd_data6pin_C6#define lcd_data7pin_C2#include#define MFRC522_cspin_E2#define MFRC522_sckpin_C3#define MFRC522_sipin_C4#define MFRC522_sopin_C5#define MFRC522_rstpin_E0#include

char DATA_LOI[5]={ 0x3D, 0xDB, 0x07, 0x52, 0xB3 };

void _Init_lcd(void);

int1 THE_1=0, KT = 0, i;Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. THI CÔNG PHẦN CỨNG VÀ THỰC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×