Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. MẠCH ĐÓNG MỞ CỬA DÙNG RFID

CHƯƠNG 2. MẠCH ĐÓNG MỞ CỬA DÙNG RFID

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 4/30Hình 2-2: Sơ đồ chân PIC16F887 [1]Chức năng các chân:

 Chân 1: Có 2 chức năng (MCLR: ngõ vào reset, Vpp: ngõ vào nhận điện áp

khi lập trình cho PIC).

 Các chân 2, 3, 4, 5: RA0, RA1, RA2, RA3 để nhập xuất dữ liệu và AN0,

AN1, AN2, AN3 ngõ vào tương tự của kênh thứ 0, 1, 2, 3.

 Chân 6: RA4 nhập xuất dữ liệu/xung clock cho Timer 0.

 Chân 7: RA5 nhập xuất dữ liệu/ AN4 ngõ vào tương tự kênh số 4/chọn giao

tiếp SPI.

 Chân 8, 9, 10: RE0, RE1, RE2 nhập xuất dữ liệu/ AN5, AN6, AN7 ngõ vào

tương tự.

 Chân 11, 32: Nối Vcc.

 Chân 12, 31: Nối GND.

 Chân 13, 14: RA7, RA6 nhập xuất dữ liệu/ OSC1, OSC2 nối thạch anh.

 Chân 15, 16, 17: RC0, RC1, RC2 nhập xuất dữ liệu/ dùng cho Timer 1.

 Chân 18: RC3 nhập xuất dữ liệu/ SCK chế độ giao tiếp SPI.

 Chân 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30: xuất nhập dữ liệu.Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 5/30 Chân 23, 24: RC4, RC5 xuất nhập dữ liệu/ SDI, SDO giao tiếp SPI.

 Chân 25, 26: RC6, RC7 xuất nhập dữ liệu/ TX, RX truyền nhận USART.

 Chân 33: RB0 xuất nhập dữ liệu/ INT ngắt ngoài/ AN12 ngõ vào tương tự.

 Chân 34, 35: RB1, RB2 xuất nhập dữ liệu/ AN10, AN8 ngõ vào tương tự.

 Chân 36: RB3 xuất nhập dữ liệu/ cho phép lập trình điện áp thấp.

 Chân 37, 38: RB4, RB5 xuất nhập dữ liệu.

 Chân 39: RB6 xuất nhập dữ liệu/ xung clock lập trình.

 Chân 40: RB7 xuất nhập dữ liệu/ dữ liệu lập trình.

1.1.6 Module RC522Hình 2-3: Module RC522 [2]-Module RC522 dùng để đọc dữ liệu cho các thẻ có tích hợp NFC trong

khoảng tần số 13.56MHz. Với thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt cộng với giá thành

rẽ, module RC522 thích hợp cho nhiều ứng dụng như đóng mở cửa, kiểm

sốt phương tiện, quản lí hàng hóa sản phẩm…Trong một hệ thống RFID,

thành phần quan trọng nhất là thẻ RFID và đầu đọc RFID (hình 2-3).-Mỗi thẻ RFID đều được gắn chip bên trong, mỗi chip sẽ có một mã thẻ riêng

khơng trùng với bất kì mã thẻ nào, mã thẻ được nhà sản xuất qui định.-Thơng số của module RC522:

 Dòng điện: 13-26mA.Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 6/30 Điện áp: 3.3V.

 Tần số làm việc: 13.56MHz.

 Giao tiếp: SPI, I2C, UART.

 Khoảng cách đọc: 1 đếm 2cm.

 Kích thước: 40x60mm.

 Tốc độ truyền: 10Mbit/s.

-Sơ đồ chân:Hình 2-4: Sơ đồ chân module RC522 [3]Chức năng từng chân:

Chọn chuẩn giao tiếp SPI:

 SDA: Chọn chip khi giao tiếp chuẩn SPI (chân được kích hoạt khi mức thấp).

 SCK: Chân xung CLOCK truyền nối tiếp.

 MOSI: Truyền khi cấu hình Master, nhận khi cấu hình Slave.

 MISO: Nhận khi cấu hình Master, truyền khi cấu hình Slave.

 IRQ: Chân ngắt. Trong mạch không sử dụng đến.

 GND: Nối GND.

 RST: Chân reset lại module.

 3.3V: Nguồn 3.3V. Trong mạch sử dụng IC LM1117 để cấp nguồn 3.3V cho

module RC522.

1.1.7 LCDMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 7/30Hình 2-5: Màn hình LCD 16x2-LCD 16x2 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau trong vi điều

khiển. LCD hiển thị 16 kí tự, 2 dòng trên màn hình, chữ đen, phơng nền màu

xanh lá, có thể khiển được cả kí tự đặc biệt. Rất để giao tiếp với các loại vi

điều khiển, giá thành rẻ.-Thông số của LCD 16x2:

 Điện áp làm việc: 2.7-5.5V.

 Dòng điện: 350-600uA.

 Nhiệt độ làm việc: -35 đến 75oC.-Sơ đồ chân của LCD 16x2:Hình 2-6: Sơ đồ chân LCD 16x2 [4]Chức năng từng chân:

 Chân 1 VSS: Chân nối GND của LCD.Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 8/30 Chân 2 VDD: Nối Vcc (5V).

 Chân 3 V0: Nối với biến trở để điều chỉnh độ tương phản cho LCD.

 Chân 4 RS: Chân chọn thanh ghi của LCD.

 Chân 5 RW: Chân chọn chế đọc hoặc ghi của LCD.

 Chân 6 E: Chân cho phép (chế độ đọc chân E mức cao, chế độ ghi chân E

mức thấp).

 Chân 7 đến 14: 8 đường dữ liệu của LCD trao đổi với vi điều khiển. Có 2 chế

độ cho tám chân dữ liệu này (8 bit, 4 bit).

 Chân 15: Dương nguồn đèn nền LCD.

 Chân 16: Âm nguồn đèn nền LCD.

1.1.8 IC LM7805

IC LM7805 tạo nguồn 5V cấp cho tồn mạch.Hình 2-7: IC LM7805 [5]Chức năng từng chân:

 Chân 1: Điện áp đầu vào. Điện áp cấp vào nằm trong khoảng 7V đến 34V.

 Chân 2: Chân nối GND.

 Chân 3: Điện áp ngõ ra. Điện áp trong khoảng 4.7V đến 5.2V.

1.1.9 IC LM1117

IC LM1117 tạo nguồn 3.3V.Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 9/30Hình 2-8: IC LM1117 [6]Chức năng từng chân:

 Chân 1 (GND): Chân nối GND.

 Chân 2: Điện áp ngõ ra 3.3V.

 Chân 3: Điện áp đầu vào, cấp tối đa 15V.

1.1.10 RelayHình 2-9: Relay 5V [7]-Cấu tạo Relay gồm cuộn hút và cặp tiếp điểm.

Nguyên lý: Khi không cấp điện cho cuộn dây, điểm 1 và 2 tiếp xúc nhau nhờ

lực đẩy của lò xo. Khi cấp điện cho cuộn dây thì điểm 1 bị hút tiếp xúc với

điểm 3. Ngưng cấp điện cho cuộn dây, điểm 1 ngừng bị hút và trở về tiếp xúc

với điểm 2.1.1.11 Loa báoMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 10/30Hình 2-10: Loa báoLoa báo được dùng để phát ra âm thanh khi được kích tín hiệu, thường được ứng

dụng cho các hệ thống báo hiệu, cảnh báo…Với nguồn sử dụng 5V.

1.4 Giới thiệu về mạch đóng mở cửa bằng RFIDHình 2-11: Sơ đồ tổng qt của mạch đóng mở cửa bằng RFIDHệ thống đóng mở cửa bằng RFID sử dụng các linh kiện chính gồm một module

đọc thẻ và thẻ RFID, một vi điều khiển PIC16F887, một màn hình LCD để hiển thị,

một loa báo phát ra âm thanh, một relay đóng ngắt cùng với một số linh kiện khác

liên quan. Chương 3 sẽ được trình bày kĩ hơn về các khối và chức năng các khối

trong hệ thống đóng mở cửa này.CHƯƠNG 3.THIẾT KẾ MẠCH TỔNG QUÁTMạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FĐỒ ÁN 2

Trang 11/301.5 Sơ đồ khốiHình 3-12: Sơ đồ khối của mạchKhối nguồn cấp nguồn cho toàn hệ thống. Khối RFID đọc mã thẻ RFID gửi dữ liệu

về khối VĐK, sau đó khối VĐK xử lí và hiển thị thơng báo lên LCD đồng thời

VĐK xuất tín hiệu cho khối loa báo và khối relay hoạt động.1.6 Sơ đồ nguyên lí từng khối

1.1.12 Khối nguồnHình 3-13: Khối nguồnKhối nguồn sử dụng 2 IC là IC LM7805 (tạo nguồn 5V) cấp toàn hệ thống và IC

LM1117 (tạo nguồn 3.3V) cấp cho module đọc thẻ RFID.Mạch Đóng Mở Cửa Dùng RFID Dùng Vi Điều Khiển PIC16FTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. MẠCH ĐÓNG MỞ CỬA DÙNG RFID

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×