Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Linh kiện và chức năng

3 Linh kiện và chức năng

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2

Trang 3/20Thuộc dòng PIC16

5 Port xuất nhập với 35 Pin I/O

Tần số hoạt động tối đa 20Mhz

Điện áp hoạt động từ 2.5V-5.5V

Hỗ trợ 8KB flash, 256Byte Internal EEPROM

Có đầy đủ chức năng cần thiết của vi điều khiển: 14kênh ADC 10 Bit, CCP

(Capture, Compare, PWM) ,MSSP (UART, SPI, I2C),3 Bộ Timer: Timer 0, Timer 1, Timer 2Hình 2.1: Sơ đồ chân của PIC 16F877AMạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 4/20Hình 2.2: Các chân năng cơ bản của PIC 16F877ANguyên lý hoạt động của PIC8 K flash ROM

368 bytes RAM

256 bytes EEPROM

5 port (A, B, C, D, E) vào ra với tín hiệu điều khiển độc lập

2 bộ định thời 8 bits (timer 0 và timer 2), 1 bộ định thời 16 bits (timer

1) có thể hoạt động với chế độ tiết kiệm năng lượng( sleep mode) với

xung clock ngoài.

2 bộ CCP (Capture/Compare/PWM)

1 bộ biến đổi AD 10 bits, 8 ngõ vào

1 bộ so sánh tương tự (Compartor)

1 bộ định thời giám sát (WatchDog timer)

1 cổng song song 8 bits với các tín hiệu điều khiển

1 cổng nối tiếp

12 nguồn ngắt

Có chế độ tiết kiệm năng lượng

Được nạp chương trình bằng cổng ICSP (In-Circuit Serial

Programing)

Được chế tạo trên cơng nghệ CMOS

35 tập lệnh có độ dài 14 bits

Tần số hoạt động tối đa là 20MHzMạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 5/201.4 LCD

Thiết bị hiển thị LCD (Liquid Crystal Display) được sử dụng rộng rãi và phổ biến

trong nhiều ứng dụng thực tế. LCD có nhiều ưu điểm hơn so với các thiết bị hiển thị

khác :

 Có thể hiển thị ký tự đa dạng, trực quan (chữ, số, và ký tự đồ họa)

 Có thế đưa vào nhiều mạch ứng dụng khác nhau dễ dàng

 Ít tốn tài nguyên hệ thống và giá thành tương đối rẻHình 2.3: LCD và sơ đồ chân của LCDMạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 6/20Hình 2.4: Chức năng các chân của LCD1.5 Cảm biến siêu âm SRF-05

Cảm biến siêu âm SRF-05 sử dụng sóng siêu âm (sona), là một loại sóng siêu âm

cao tầng mà con người khơng thể nghe thấy được. Tuy nhiên, ta co thể thấy được sự

hiện diện của loại sóng siêu âm này trong tự nhiên.

Nguyên tắc sử dụng sóng siêu âm để định vị rất đơn giản, có thể tóm gọn trong ba

bước sau:

Vật chủ phát ra 1 sóng âm

Sóng âm này va chạm với môi trường xung quanh và phản xạ lạiMạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICĐỒ ÁN 2

Trang 7/20Dựa vào thời gian thu phát , ta có thể xác định được khoảng cách giữa vật chủ và

môi trường xung quanh

Cảm biến SRF-05 cũng hoạt động dựa trên nguyên lý trên, với 5 chân để kết nối với

vi điều khiểnHình 2.5: Cảm biến siêu âm SRF-05 và vị trí các chânVcc: cấp nguồn cho cảm biến(5v)

Trigger: kích hoạt quá trình phát của sóng âm. Q trính kính hoạt khi một chu kỳ

điện cao/thấp diễn ra

Echo: bình thường sẽ ở trạng thái 0v, nhưng sẽ được kích hoạt lên 5v ngay sau nhận

được tính hiệu trả về, sau đó lại trở về tín hiệu 0v

Gnd: nối đất

Out: khơng sử dụng

1.6 Nguyên lý hoạt động của mạch

Ta kích một xung clock cạnh lên vào chân Trigger để chân Trigger kích hoạt q

trình phát của sóng âm từ chân đến vật với vận tốc sóng âm là 0.0344cm/us (344

m/s) và nhận được một kết quả là d1. Lúc này chân Echo được kích lên sau khi

nhận dược tín hiệu trả về, ta nhận được kết quả là d2.

Với khoảng cách giữa 2d là bằng nhau.

Mà d = vt

Suy ra 2d = vt

 d= vt/2

 d= t/2/v

 d= t/58 (với v của sóng âm v=0,0344 cm/us)

Thông qua xử lý vi điều khiển, ta có thể xuất kết quả sau khi tính tốn và hiển thị

trên LCD

Mạch báo mức nước hiển thị LCD dùng PICTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Linh kiện và chức năng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×